Διοικητικό Έγγραφο

Αρ. Πρωτ.: 2322.1/ 70047 /2023
ΑΔΑ ΡΛ9Β4653ΠΩ-12Χ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ Λ.Σ- ΕΛ. ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ
ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΛΟΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΠΛΟΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Πειραιάς, 09/10/2023
ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Ταχ. Δ/νση : Γρ. Λαμπράκη 150
Ταχ. Κώδικας :185 35 Πειραιάς Πληροφ. : Μιχ. Κιουλέπογλου
Τηλέφωνο : 210 41 91 827
Ε-mail : mese@hcg.gr
ΘΕΜΑ: «Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2023/1667 της Επιτροπής για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής της Οδηγίας 2014/90/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις σχεδιασμού, κατασκευής και επιδόσεων και τα πρότυπα δοκιμών για τον εξοπλισμό πλοίων».
ΣΧΕΤ: α) Η κ.υ.α. 2222.1-1.2/90149/2016 (Οδηγία 2014/90/ΕΕ), όπως ισχύει.
β) Ο Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2022/1157.
Υ) Η υ.α. αριθ. 4113.311/01/2013 - (ΦΕΚ3049 Β'), όπως ισχύει.
1. Σας γνωρίζουμε ότι από 10 Οκτωβρίου 2023 τίθενται σε ισχύ οι απαιτήσεις του Κανονισμού του θέματος σε πλοία που φέρουν την ελληνική σημαία ενώ καταργείται ο (β) σχετικός.
2. Στο Παράρτημα του εν λόγω Κανονισμού παρατίθενται οι απαιτήσεις σχεδιασμού, κατασκευής και επιδόσεων και τα πρότυπα δοκιμών που προβλέπονται στις διεθνείς νομικές πράξεις οι οποίες ορίζονται στο άρθρο 2 σημείο 5 της Οδηγίας 2014/90/ΕΕ και εφαρμόζονται σε κάθε στοιχείο εξοπλισμού των πλοίων που υπάγεται στην Οδηγία αυτή, ανεξάρτητα από το εάν το πλοίο βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση τη στιγμή που εγκαθίσταται ο εξοπλισμός.
3. Ο εξοπλισμός πλοίων που εμφαίνεται ως «νέο στοιχείο που εισάγεται με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2021/1158» στη στήλη 1 του παραρτήματος, ο οποίος συνάδει με τις εθνικές απαιτήσεις έγκρισης τύπου που ίσχυαν πριν από τις 25 Αυγούστου 2021 σε κράτος μέλος, επιτρέπεται να εξακολουθήσει να διατίθεται στην αγορά και να τοποθετείται στα πλοία της ΕΕ έως τις 25 Αυγούστου 2024.
4. Ο εξοπλισμός πλοίων που εμφαίνεται ως «νέο στοιχείο που εισάγεται με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2022/1157» στη στήλη 1 του παραρτήματος, ο οποίος συνάδει με τις εθνικές απαιτήσεις έγκρισης τύπου που ίσχυαν πριν από τις 15 Αυγούστου 2022 σε κράτος μέλος, επιτρέπεται να εξακολουθήσει να διατίθεται στην αγορά και να τοποθετείται στα πλοία της ΕΕ έως τις 15 Αυγούστου 2025.
5. Παρακαλούμε όπως τα προαναφερόμενα λαμβάνονται υπόψη κατά τον εφοδιασμό των υπόχρεων πλοίων με τον εν λόγω εξοπλισμό.
Ο Αν. Διευθυντής ΜΚΠ
Μιχαήλ Α. ΒΑΛΣΑΜΑΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Ι. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1. Έδρες Ναυτιλιακών Ακολούθων
2. Πλοιοκτήτριες-Διαχειρίστριες Εταιρείες (μέσω των ενώσεών τους)
3. Πλοίαρχοι Εμπορικών Πλοίων (μέσω των ενώσεών τους)
4. AMERICAN BUREAU OF SHIPPING (ABS) (μέσω email: abspiraeus@eagle.org)
5. BUREAU VERITAS (BV) (μέσω email: cpi@gr.bureauveritas.com)
6. CHINA CLASSIFICATION SOCIETY (CCS) (μέσω ηλεκτρονικής διεύθυνσης at@ccs-eu.com)
7. DNV (μέσω ηλεκτρονικής διεύθυνσης piraeus@dnv.com )
8. KOREAN REGISTER OF SHIPPING (KRS) (μέσω ηλεκτρονικής διεύθυνσης athens@krs.co.kr)
9. LLOYD’S REGISTER (LR) (μέσω ηλεκτρονικής διεύθυνσης piraeus@lr.org)
10. NIPPON KAIJI KYOKAI (CLASS NK) (μέσω ηλεκτρονικής διεύθυνσης pr@classnk.or.jp )
11. REGISTRO ITALIANO NAVALE (RINA) (μέσω ηλεκτρονικής διεύθυνσης piraeus.office@rina.org)
12. INDIAN REGISTER OF SHIPPING (μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης piraeus@ir-class.org)
13. POLISH REGISTER OF SHIPPING (PRS) (μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης pir@prs.pl)
ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ ugs@ath.forthnet.gr
2. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ seen@ath.forthnet.gr
3. ΕΝΩΣΗ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΩΝ & ΦΟΡΕΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ info@cruise-union.com
4. ΕΝΩΣΗ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ info@shortsea.gr
5. ΝΑΥΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ nee@nee.gr
6. ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ evep@pcci.gr
7. ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ info@acci.gr
8. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ naval@tee.gr
9. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΛΙΜΕΝΑ psa@psa.gr
10. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ info@sonpap.gr
11. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΝΑΥΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ gram@pno.gr
12. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ info@pepen.gr
13. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΓΡΑΦΗΤΩΝ ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ Ε. Ν. perraen@otenet.gr
14. 1η, 2η, 3η, 4η, 5η, 6η, 7η, 8η & 9η Περιφερειακές Διοικήσεις ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ (μέσω e-mail: pedils1@hcg.gr, pedils2@hcg.gr, pedils3@hcg.gr, pedils4@hcg.gr, pedils5@hcg.gr, pedils6@hcg.gr, pedils7@hcg.gr, pedils8@hcg.gr & pedils9@hcg.gr)
15. Κεντρικά Λιμεναρχεία & Λιμεναρχεία (μέσω των ΠΕ.ΔΙ.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ)
III. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. ΥΝΑΝΠ/Γρ. κ. Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (υ.τ.α.)
2. ΥΝΑΝΠ / Γρ. κ. Υφυπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (υ.τ.α.)
3. ΥΝΑΝΠ/Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ./Γρ. κ. Α/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ (υ.τ.α.)
4. ΥΝΑΝΠ/Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ./Γρ. κ. Α' Υ/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ (υ.τ.α.)
5. ΥΝΑΝΠ/Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ./Γρ. κ. ΔΚΓ' (υ.τ.α.)
6. ΥΝΑΝΠ/Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ./Γρ. κ. ΔΚΒ' (υ.τ.α.)
7. ΥΝΑΝΠ/Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ./ΚΛΑΔΟΣ Β'/ΔΑΝ
8. ΥΝΑΝΠ/Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ./ΚΕΠ/ΔΙΜΕΚΑΠ-ΔΚΕΟ-ΔΕΠ-ΔΕΔΑΠΛΕ