Διοικητικό Έγγραφο

Αρ. Πρωτ.: 348600
ΑΔΑ 9Α5Ρ465ΧΘΞ-Χ1Γ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Ταχ. Δ/νση : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
ΤΚ : 101 91 Παπάγου, Αθήνα
Πληροφορίες : Γ. Πατσιαβός - Ι. Γρημανέλλης
Τηλέφωνο : 210 650 -8867, -8831
e-mail : depm@yme.gov.gr
daslef@yme.gov.gr
Αθήνα, 17/11/2023
Προς: Όπως πίνακας αποδεκτών
ΘΕΜΑ: Ολοκλήρωση μηχανογραφικής εφαρμογής για την χορήγηση στοιχείων κυκλοφορίας οχημάτων ιστορικού ενδιαφέροντος.
ΣΧΕΤ. : α)Τα άρθρα 33-39 του ν.4850/2021 (Α'208).
β) Η υπ’ αριθ. 341900/02-10-2022 (Β'5729/2022) «Στοιχεία κυκλοφορίας οχημάτων ιστορικού ενδιαφέροντος».
Σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκε η μηχανογραφική εφαρμογή για την καταχώρηση των ιστορικών οχημάτων στο μητρώο αδειών κυκλοφορίας οχημάτων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και καθίσταται δυνατή η χορήγηση στοιχείων κυκλοφορίας (άδεια και κρατικές πινακίδες κυκλοφορίας) των οχημάτων ιστορικού ενδιαφέροντος, σύμφωνα τις διατάξεις των άρθρων 33-39 του ν. 4850/2021 (Α'208) και της υπ’ αριθ. 341900/02-10-2022 (Β'5729/2022) απόφασης του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Στοιχεία κυκλοφορίας οχημάτων ιστορικού ενδιαφέροντος».
Συγκεκριμένα στο άρθρο 4 της ανωτέρω υπουργικής απόφασης καθορίζεται η διαδικασία και τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους πολίτες στις Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών της Χώρας, προκειμένου να τους χορηγηθούν τα στοιχεία κυκλοφορίας οχημάτων ιστορικού ενδιαφέροντος.
Η Υπηρεσία Υποστήριξης Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων ολοκλήρωσε στο Σύστημα Αδειών Κυκλοφορίας τέσσερις νέες διαδικασίες:
1. Έκδοση Νέας Άδειας Ιστορικού Οχήματος Ι1Ι
2. Απογραφή και Χορήγηση Νέων Πινακίδων σε Ιστορικό Όχημα I2I
3. Οριστική Διαγραφή Ιστορικού Οχήματος Ι5Ι
4. Έκδοση Αντιγράφου Άδειας Κυκλοφορίας Ιστορικού Οχήματος Ι7Ι
Οι οδηγίες για τις νέες διαδικασίες έχουν προστεθεί στο αρχείο << ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ - ΑΚ>> που βρίσκεται στην οθόνη του αρχικού μενού των διαδικασιών των αδειών κυκλοφορίας και στο INFO-ΒΟΗΘΕΙΑ του συστήματος.
Η ανωτέρω μηχανογραφική εφαρμογή τίθεται σε επιχειρησιακή λειτουργία από την Τετάρτη 15 Νοεμβρίου 2023.
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:
Γραφεία Γενικών Διευθυντών Μεταφορών και Επικοινωνιών
των Περιφερειών της Χώρας
(με την παράκληση για την ενημέρωση των Διευθύνσεων & Τμημάτων
Μεταφορών και Επικοινωνιών αρμοδιότητάς τους)
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Γραφ. Υπουργού Υπ. & Μετ.
2. Γραφ. Υφυπουργού Υπ. & Μετ.
3. Γραφ. Γεν. Γραμματέα Μετ.
4. Γραφ. Υπηρεσιακής Γραμματέως
5. Γραφ. Γενικού Δ/ντή Μεταφορών
6. Δ35 Δ/νση Τεχνικού Ελέγχου & Εγκαταστάσεων Εξυπηρέτησης Οχημάτων
7. OMAE
Δημοκρατίας 3 - Πεύκη (α' όροφος)15121
8. ΦΙΛΠΑ - ΕΟ ΦΙΛΠΑ
Κυβέλης 6, 15344, Γέρακας
9. Αθλητική Μοτοσικλετιστική Ομοσπονδία Ελλάδος (ΑΜΟΤΟΕ)
Δρυοπίδος 14, 15238, Πάτημα Χαλανδρίου
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών: - Τμήμα Αστικών Επιβατικών Μεταφορών
2. Υπηρεσία Υποστήριξης Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων