Διοικητικό Έγγραφο

Σύνοψη Διαμεσολάβησης
Ίση Μεταχείριση
Επαναφορά εργαζομένης στην υπηρεσία της κατόπιν ανάκλησης της παραίτησής της
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2023
Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Καλλιόπη Λυκοβαρδή
Ειδικοί επιστήμονες: Κωνσταντίνος Μπαρτζελιώτης, Δήμητρα Μυτιληναίου
Μάρτιος 2023
Εργαζόμενη προσήλθε στον Συνήγορο του Πολίτη με αίτημα την επαναφορά της σε θέση εργασίας νοσοκομείου από την οποία είχε αρχικά παραιτηθεί. Η αναφερόμενη, που πάσχει από ψυχική ασθένεια, ανακάλεσε την αίτηση παραίτησής της με την αιτιολογία ότι κατά την περίοδο υποβολής της, τελούσε σε πλήρη σύγχυση.
Η υπηρεσία της προσφεύγουσας αρχικά απέρριψε την αίτηση επαναφοράς της στο προσωπικό του νοσοκομείου, για τυπικούς-τεχνικούς λόγους, στη συνέχεια δε, καθυστερούσε αδικαιολόγητα να αποφανθεί οριστικά επί του αιτήματος.
Ο Συνήγορος του Πολίτη έκρινε ότι υπάρχει νομική βάση για να γίνει δεκτή η ανάκληση της παραίτησης της εργαζόμενης από το νοσοκομείο και η εξακολούθηση της απασχόλησής της σε αυτό, ως ένα εξατομικευμένο και κατάλληλο μέτρο που δεν θα συνεπάγονταν δυσανάλογο κόστος.
Οι προτάσεις της Αρχής έγιναν δεκτές και η εργαζόμενη επανήλθε στην υπηρεσία της.
Πληροφορίες: 213 1306600