Διοικητικό Έγγραφο

Σύνοψη Διαμεσολάβησης
Σημαντική μείωση οφειλής στην ΕΥΔΑΠ λόγω αφανούς διαρροής
Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Δάφνη Φιλιππάκη
Ειδική Επιστήμονας: Ευανθία Παπανικολάου
Οκτώβριος 2023
Πολίτης προσέφυγε στον Συνήγορο του Πολίτη λόγω υπέρογκης οφειλής στην ΕΥΔΑΠ.
Τον Οκτώβριο του 2021, η πολίτης έλαβε ειδοποίηση εκ μέρους της ΕΥΔΑΠ σχετικά με την πιθανότητα αφανούς διαρροής που αφορούσε τον υδρομετρητή της παροχής της. Κατόπιν αυτοψίας ιδιώτη υδραυλικού, διαπιστώθηκε η ύπαρξη σπασμένου σωλήνα δίπλα στον μετρητή, η επισκευή του οποίου ήταν αρμοδιότητα της ΕΥΔΑΠ.
Παρά τις οχλήσεις της πολίτη προς την Εταιρεία Ύδρευσης, παρήλθε ένας μήνας, κατά τη διάρκεια του οποίου η διαρροή αυξήθηκε τόσο πολύ, με αποτέλεσμα να πλημμυρίσει το υπόγειο της πολυκατοικίας στην οποία διέμενε και να καταστραφούν αντικείμενα που βρίσκονταν στις αποθήκες των ενοίκων.
Τον Μάρτιο του 2022, ο λογαριασμός της ΕΥΔΑΠ ανήλθε στο ποσόν των 10.883 ευρώ, ενώ ο λογαριασμός για το διάστημα 11/01/2023 έως και 11/04/2023 ανήλθε στο ποσόν των 14.286 ευρώ. Γι’ αυτόν τον λόγο η ΕΥΔΑΠ προέβη σε διακοπή της υδροδότησης του διαμερίσματός της.
Στις 27/06/2023 η πολίτης υπέβαλε αναφορά στον Συνήγορο του Πολίτη. Με επιστολή της Αρχής προς την αρμόδια Διεύθυνση της ΕΥΔΑΠ παρουσιάστηκε αναλυτικά το πρόβλημα και επισημάνθηκε το γεγονός ότι στο εν λόγω διάστημα απεβίωσε ο σύζυγος της αναφερομένης, καθώς και ο σύζυγος της ιδιοκτήτριας του διαμερίσματος, με αποτέλεσμα να μην μπορέσουν να προβούν εγκαίρως στις απαραίτητες ενέργειες.
Στην απαντητική της επιστολή η ΕΥΔΑΠ προς τον Συνήγορο του Πολίτη, ενημέρωνε ότι, σε συνέχεια του σχετικού αιτήματος, «ο ως άνω λογαριασμός υδροληψίας μειώθηκε σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία που ακολουθείται στις περιπτώσεις αφανούς διαρροής αναδιαμορφώνοντας την οφειλή στο ποσόν των 3.893,93 ευρώ, λαμβάνοντας τη σχετική μείωση την 10η/06/2023».
Στη συνέχεια, στις 15/07/2023 η υπόθεση παραπέμφθηκε προς αξιολόγηση στην αρμόδια Επιτροπή Μειώσεων από την οποία εγκρίθηκε περαιτέρω έκπτωση ποσού 2.077,36 ευρώ, διαμορφώνοντας την οφειλή στο τελικό πληρωτέο ποσόν των 1.816,57 ευρώ.
Πληροφορίες: 2131306600