Διοικητικό Έγγραφο

. .: 769734
ΑΔΑ 96ΨΕ46ΜΑΠΣ-5ΗΘ
e- 14/12/2023
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
e-ΕΦΚΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ
ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Πληροφορίες: Α. Κοσμέα
Τηλέφωνο: 210 52 85 615
Ταχ. Δ/νση: Σατωβριάνδου 18
Ταχ. Κώδικας: 104 32 ΑΘΗΝΑ
Email : d.eisf.misth@efka.gov.gr
Αθήνα, 13/12/2023
ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
ΠΡΟΣ:
Αποδέκτες Πίνακα A'
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Ως ο συν/νος Πίνακας Διανομής
ΘΕΜΑ: Μη καταβολή Δώρου Χριστουγέννων οδηγών ταξί, έτους 2023
Σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 378429/12-12-2023, έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, δε θα χορηγηθεί οικονομική ενίσχυση για τις εορτές των Χριστουγέννων 2023, στους οδηγούς Επιβατικών Δημόσιας Χρήσης-ΤΑΞΙ (Ε.Δ.Χ. -ΤΑΞΙ) αυτοκινήτων.
Επειδή το κόμιστρο κάθε διαδρομής (Ε.Δ.Χ.-ΤΑΞΙ) αυτοκινήτου δε θα επιβαρυνθεί με την εν λόγω οικονομική ενίσχυση, για το προαναφερόμενο διάστημα, δεν θα καταβληθούν ασφαλιστικές εισφορές για το Δώρο Χριστουγέννων οδηγών ταξί έτους 2023, που αμείβονται με κυμαινόμενες αποδοχές και κατατάσσονται σε ασφαλιστική κλάση τεκμαρτού ημερομισθίου.
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
1.Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών Γενική Διεύθυνση Μεταφορών Διεύθυνση Επιβατικών Μεταφορών Τμήμα Αστικών Μεταφορών
Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
10191, Αθήνα
2.Π.Ο.Ε.Ι.Α.Τ.Α.
Πειραιώς 4 10431, Αθήνα
3.Σωματείο οδηγών ταξί Αττικής
Οδυσσέως 8
10437, Αθήνα
4.Σωματείο οδηγών ταξί Θεσσαλονίκης
Αριστοτέλους 32
54631, Θεσσαλονίκη
5.Σ.Α.Τ.Α.
Μάρνης 17 10433, Αθήνα
6.Επαγγελματικό Σωματείο Οδηγών ταξί Πατρών & Περιχώρων «Άγιος
Δημήτριος»
Κολοκοτρώνη 20
26221, Πάτρα
7.Σωματείο Οδηγών Ταξί Ηρακλείου
Λ. Δημοκρατίας 10
71306, Αθήνα