Διοικητικό Έγγραφο

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 55
ΑΔΑ: 6ΕΠ646ΜΑΠΣ-Π89
e-ΕΦΚΑ 29/12/2023
Α. Π.: 828617
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
e-ΕΦΚΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ & ΥΓΕΙΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 54, 10682, ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: 2108808812, 2108808814, 2108808815
e-mail: tm.nom.paroxon@efka.gov.gr
ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α'
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΟΠΣ e-ΕΦΚΑ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 87
Τ.Κ. 11527, ΑΘΗΝΑ
ΘΕΜΑ: « Αναπροσαρμογή από 01.01.2024 των ποσών του εφάπαξ βοηθήματος για έξοδα κηδείας και των επιδομάτων ασθενείας και μητρότητας, που αποδίδει το τ. Ταμείο Ασφαλίσεως Ξενοδοχοϋπαλλήλων π. ΤΑΞΥ/e-ΕΦΚΑ».
ΣΧΕΤ.: α) το με αριθ. πρωτ. 24763/18.01.2022 Γενικό Έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Παροχών και Υγείας του e-ΕΦΚΑ
β) οι με αριθμ. 13/2023, 15/2023 και 52/2023 Εγκύκλιοι του e-ΕΦΚΑ
Σε εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 4β' του άρθρου 37 του Α.Ν. 1846/1951 (Α'179) όπως ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους από την παράγραφο 4 του άρθρου 26 του ν. 2972/2001 (Α'291) και προβλέπουν ότι, τα όρια των ημερησίων μισθών και τα τεκμαρτά ημερομίσθια των ασφαλιστικών κλάσεων αναπροσαρμόζονται κατά το ποσοστό της εκάστοτε χορηγούμενης αύξησης στις συντάξεις του τ. Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., σας γνωστοποιήθηκαν τα ισχύοντα, από 01.01.2024, νέα όρια των ημερησίων μισθών και τεκμαρτά ημερομίσθια (Τ.Η.) των ασφαλιστικών κλάσεων του e-Ε.Φ.Κ.Α., όπως αυτά διαμορφώθηκαν βάσει του ποσοστού αύξησης των συντάξεων του e-Ε.Φ.Κ.Α. κατά 3,00% (Φ11321/οικ.104985/07.12.2023 Κ.Υ.Α. - Φ.Ε.Κ. Β'6856) που ισχύει από την ίδια ημερομηνία.
Με βάση τα παραπάνω, το ποσό του εφάπαξ βοηθήματος για έξοδα κηδείας και των επιδομάτων ασθενείας και μητρότητας αναπροσαρμόζονται για το έτος 2024 ως εξής:
Το εφάπαξ βοήθημα για έξοδα κηδείας (8πλάσιο του Τ.Η. της ανώτατης ασφαλιστικής κλάσης) αναπροσαρμόζεται από 01.01.2024 σε 842,96 € και σε περίπτωση θανάτου έμμεσου μέλους οικογενείας 421,48 €.
Στους συνημμένους πίνακες, παρατίθενται αναλυτικά τα ημερήσια ποσά επιδομάτων ασθενείας και μητρότητας που ισχύουν από 01.01.2024.
Παρακαλούμε για την ενημέρωση των αρμοδίων υπαλλήλων και την ορθή εφαρμογή των ανωτέρω.
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ & ΥΓΕΙΑΣ
ΒΑΓΙΟΥΛΑ ΑΓΑΔΑΚΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ Ι
ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 01/01/2024
ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ
ΚΛΑΣΕΙΣ
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIIXIIIXIV
T.H.12,2814,7617,7520,3823,5826,7629,6932,6235,6538,5041,2144,8948,8953,08
Χωρίς μέλη οικογ.6,147,388,8810,1911,7913,3814,8516,3117,8319,2520,6122,4524,4526,54
Με 1 μέλος οικογ.6,758,129,7611,2112,9714,7216,3317,9419,6121,1822,6724,6926,8929,19
Με 2 μέλη οικογ.7,378,8610,6512,2314,1516,0617,8119,5721,3923,1024,7326,9329,3331,85
Με 3 μέλη οικογ.7,989,5911,5413,2515,3317,3919,3021,2023,1725,0326,7929,1831,7834,50
Με 4 μέλη οικογ.8,6010,3312,4314,2716,5118,7320,7822,8324,9626,9528,8531,4234,2237,16
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΛΑΣΕΙΣXVXVIXVIIXVIIIXIXXXXXIXXIIXXIIIXXIVXXVXXVIXXVIIXXVIII
T.H.56,7260,5964,1867,8271,4974,9478,4181,6885,5389,6193,6197,58101,58105,37
Χωρίς μέλη οικογ.28,3630,3032,0933,9135,7537,4739,2140,8442,7744,8146,8148,7950,7952,69
Με 1 μέλος οικογ.31,2033,3235,3037,3039,3241,2243,1344,9247,0449,2951,4953,6755,8757,95
Με 2 μέλη οικογ.34,0336,3538,5140,6942,8944,9647,0549,0151,3253,7756,1758,5560,9563,22
Με 3 μέλη οικογ.36,8739,3841,7244,0846,4748,7150,9753,0955,5958,2560,8563,4366,0368,49
Με 4 μέλη οικογ.39,7042,4144,9347,4750,0452,4654,8957,1859,8762,7365,5368,3171,1173,76
ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ
ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 01/01/2024
ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΛΑΣΕΙΣIIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIIXIIIXIV
T.H.12,2814,7617,7520,3823,5826,7629,6932,6235,6538,5041,2144,8948,8953,08
Χωρίς μέλη οικογ.12,2812,2812,2812,2812,2813,3814,8516,3117,8319,2520,6122,4524,4526,54
Με 1 μέλος οικογ.12,2812,2812,2812,2812,9714,7216,3317,9419,6121,1822,6724,6926,8929,19
Με 2 μέλη οικογ.12,2812,2812,2812,2814,1516,0617,8119,5721,3923,1024,7326,9329,3331,85
Με 3 μέλη οικογ.12,2812,2812,2813,2515,3317,3919,3021,2023,1725,0326,7929,1831,7834,50
Με 4 μέλη οικογ.12,2812,2812,4314,2716,5118,7320,7822,8324,9626,9528,8531,4234,2237,16
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΛΑΣΕΙΣXVXVIXVIIXVIIIXIXXXXXIXXIIXXIIIXXIVXXVXXVIXXVIIXXVIII
T.H.56,7260,5964,1867,8271,4974,9478,4181,6885,5389,6193,6197,58101,58105,37
Χωρίς μέλη οικογ.28,3630,3032,0933,9135,7537,4739,2140,8442,7744,8146,8148,7950,7952,69
Με 1 μέλος οικογ.31,2033,3235,3037,3039,3241,2243,1344,9247,0449,2951,4953,6755,8757,95
Με 2 μέλη οικογ.34,0336,3538,5140,6942,8944,9647,0549,0151,3253,7756,1758,5560,9563,22
Με 3 μέλη οικογ.36,8739,3841,7244,0846,4748,7150,9753,0955,5958,2560,8563,4366,0368,49
Με 4 μέλη οικογ.39,7042,4144,9347,4750,0452,4654,8957,1859,8762,7365,5368,3171,1173,76