Διοικητικό Έγγραφο

Α. Π.: 130158
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
e-ΕΦΚΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Αχαρνών 27
Ταχ. Κώδικας: 10439 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Π. Δάβου
Τηλέφωνο: 2132169462
Email: tm.nom.syntmisth@efka.gov.gr
e-ΕΦΚΑ 29/01/2024
Απάντηση στο έγγραφο: 111313
Βαθμός Ασφαλείας:
Βαθμός προτεραιότητας: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
ΠΡΟΣ:
Τους Αποδέκτες του Πίνακα Α' Κοινοποίηση:
Ομάδα Έργου Συντάξεων
e-ΕΦΚΑ aponomesops@efka.gov.gr (για σχετικές ενέργειες )
ΘΕΜΑ: «Γνωστοποίηση της μεταβολής του μέσου ετήσιου γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή της ΕΛ.ΣΤΑΤ., καθώς και του σωρευτικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, για αιτήσεις συνταξιοδότησης που υποβάλλονται το έτος 2024.».
ΣΧΕΤ.: Το με αρ. πρωτ. ΙΡΙΔΑ 2928/15.01.2024 έγγραφο του Υ.Ε.Κ.Α.
Σας κοινοποιούμε, για ενημέρωσή σας, το ως άνω έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης, με την μεταβολή του μέσου ετήσιου γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή της ΕΛ.ΣΤΑΤ., καθώς και του σωρευτικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, για αιτήσεις συνταξιοδότησης που υποβάλλονται το έτος 2024.
Συν/κά: 1 έγγραφο του Υ.Ε.Κ.Α.
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΕΛΕΝΗ Σ. ΝΙΑΡΧΑΚΟΥ