Διοικητικό Έγγραφο

Αρ. Πρωτ.:Γ3α/Γ.Π.οικ.6388
ΑΔΑ Ψ69Ζ465ΦΥΟ-3Α3
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Α
Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 19
Τ.Κ. : 104 33
Τηλέφωνο : 2132161776
E-Mail : dipsy@moh.gov.gr
Αθήνα, 01/02/2024
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΠΡΟΣ: ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΘΕΜΑ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΩΝ ΕΝΤΟΛΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Ν. 2071/1992
Σχετ.:
α) Τα άρθρα 96 και 96 Α του ν. 2071/1992 (Α' 123)
β) Η υπ’ αριθμ. Γ3α,β/Γ.Π. οικ. 72109/09-12-2022 Κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας - Προστασίας του Πολίτη - Δικαιοσύνης με θέμα: «Καθορισμός των προϋποθέσεων, των απαιτούμενων δικαιολογητικών, των επιμέρους σταδίων της διαδικασίας, του τρόπου ελέγχου της διαδικασίας και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για τη μεταφορά του ασθενή, η οποία πραγματοποιείται στο πλαίσιο της διαδικασίας ακούσιας νοσηλείας, κατόπιν παραγγελίας (διαταγής) του αρμόδιου εισαγγελέα πρωτοδικών» (Α' 6507).
Ως γνωστόν, η πλειοψηφία των ατόμων που εισάγονται σε ψυχιατρικά τμήματα κατόπιν έκδοσης εισαγγελικών εντολών- αναγκαστικής εξέτασης, αναζητούνται και προσάγονται συνοδεία αστυνομικών υπαλλήλων. Προς διαφύλαξη των δικαιωμάτων των προσαγομένων αλλά και την προσήκουσα χρησιμοποίηση του αστυνομικού προσωπικού παρακαλείσθε όπως:
Α) Ο εφημερεύων ψυχίατρος καλείται προς παραλαβή του περιστατικού, το ταχύτερο δυνατόν, μετά την άφιξη στην νοσηλευτική μονάδα, αποφεύγοντας οιεσδήποτε τυχόν καθυστερήσεις.
Β) Ο αστυνομικός υπάλληλος αποδεσμεύεται αμέσως μετά την έναρξη της διαγνωστικής διαδικασίας.
Γ) Οιαδήποτε μετακίνηση του περιστατικού εντός ή εκτός της νοσηλευτικής μονάδας υποδοχής, γίνεται με δικά της μέσα και ευθύνη.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Δ. ΒΑΡΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
Αποδέκτες προς ενέργεια: (με την ευθύνη άμεσης κοινοποίησης στα νοσοκομεία ευθύνης τους)
1. 1η ΥΠΕ Αττικής, Ζαχάρωφ 3, ΤΚ 11521, Αθήνα (dioikisi@1dype.gov.gr,
tm.poiotitas@1dype.gov.gr )
2. 2η ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου, Θηβών 196 Αγ. Ιωάννης Ρέντης ΤΚ 182 33
(proedros@2dype.gov.gr, roditoy@2dype.gov.gr )
3. 3η ΥΠΕ Μακεδονίας, Αριστοτέλους 16, ΤΚ 54623, Θεσσαλονίκη
(3ype@3ype.gr, xartis-pr@3ype.gr)
4. 4η ΥΠΕ Μακεδονίας& Θράκης, Ιουστινιανού 1 & Εθνικής Αντιστάσεως 11,
55134 Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη(director@4ype.gr, amakrialea@4ype.gr)
5. 5η ΥΠΕ Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας, Νικηταρά 18, ΤΚ 41221, Λάρισα
(hpd@dypethessaly.gr, meco@dypethessaly.gr)
6. 6η ΥΠΕ Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου & Δυτικής Ελλάδας, Υπάτης 1
& ΝΕΟ Πατρών - Αθηνών, ΤΚ 26441, Πάτρα (6ype@dypede.gr, g.masmanidis@dypede.gr)
7. 7η ΥΠΕ Κρήτης, ο χιλ. Εθν. Οδού Ηρακλείου-Μοιρών, Εσταυρωμένος Τ.Κ. 71500, Τ.Θ. 1285, Ηράκλειο Κρήτης (dioikitria@hc-crete.gr, dprogram@hc-crete.gr)
8. Αιγινήτειο Νοσοκομείο
Κοινοποίηση
1. Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων
2. Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαϊας
3. Αυτοτελές Τμήμα Επιχειρήσεων Υγείας (ΚΕΠΥ - ΕΚΑΒ)
4. Ειδική Επιτροπή Ελέγχου Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ατόμων με Ψυχικές Διαταραχές
5. Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.
Εσωτερική Διανομή ]
1. Γρ. Υφυπουργού
2. Γρ. Γεν. Γραμματέως
3. Πρ. Γεν. Δ/νσης Υπηρεσιών Υγείας
4. Δ/νση Ψυχικής Υγείας