Διοικητικό Έγγραφο

Αριθμ. Πρωτ.: Γ3β/Γ.Π.οικ.1528
ΑΔΑ Ψ6ΑΟ465ΦΥΟ-Φ7Τ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Β'
Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 19
Τ.Κ. : 104 33
Πληροφορίες : Καζαντζή, Μάντης
Τηλέφωνο : 213 216 1784 - 1806
E-Mail : dipsy@moh.gov. gr
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αθήνα, 10 / 1 / 2024
ΠΡΟΣ:
Ως Πίνακας Διανομής
Θέμα: Οδηγίες για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων της Υπουργικής Απόφασης 49291/2019, του άρθρου 11Α του ν.2716/1999 και του άρθρου 11 παρ. 2 της Υπουργικής Απόφασης 63439/2017.
Σχετ: Το έγγραφό μας Γ3β/Γ.Π.οικ.2592/17-1-2023 (ΑΔΑ: ΩΝΩΡ465ΦΥΟ-Ε17) «Οδηγίες για την ορθή εφαρμογή της ΥΑ Γ3α,β/Γ.Π.οικ.49291 ΦΕΚ Β 2809/2019: Διοικητική-οικονομική διαχείριση, έλεγχος, επιχορήγηση και παρακολούθηση ποιότητας μονάδων ψυχικής υγείας».
Με αφορμή την έναρξη του νέου οικονομικού έτους, σας αποστέλλουμε το παρόν έγγραφο σε ότι αφορά την ορθή εφαρμογή των διατάξεων της Υπουργικής Απόφασης 49291/2019, του νόμου 4412/2016 και του άρθρου 11 παρ. 2 της Υπουργικής Απόφασης 63439/2017.
1. Αναφορικά με την Υπουργική Απόφαση 49291/2019, ισχύουν οι προβλέψεις του ως άνω σχετικού εγγράφου με την επιφύλαξη της προσαρμογής του μισθολογικού κόστος βάσει των διατάξεων του ενιαίου μισθολογίου.
2. Αναφορικά με την εφαρμογή του άρθρου 11Α του ν.2716/1999 σχετικά με τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων από τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του άρθρου 11 σημειώνουμε ότι οι Ορκωτοί Ελεγκτές στην έκθεσή τους θα πρέπει να κάνουν αναφορά στην ορθή ή μη εφαρμογή του συγκεκριμένου άρθρου.
3. Τέλος, όσον αφορά την εφαρμογή του άρθρου 11 παρ.2 της Υπουργικής Απόφασης 63439/2017 σημειώνουμε ότι οι φορείς οφείλουν να υποβάλουν μέχρι τις 30 Ιανουαρίου κάθε έτους στη Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου, στην οποία θα αναφέρονται όλες οι μεταβολές προσωπικού που έγιναν κατά το προηγούμενο έτος στις Μονάδες Ψυχικής Υγείας που λειτουργούν.
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΥΦΑΚΗΣ
Πίνακας Διανομής:
1. Εταιρεία Κοινωνικής Ψυχιατρικής (ΕΚΨ) - Π. Σακελλαρόπουλος
2. Εταιρεία Ψυχικής Υγείας & Κοινωνικής Αποκατάστασης Ασθενών (ΕΨΥΚΑ)
3. Θεσσαλική Εταιρεία Ψυχικής Υγείας Περίθαλψης & Αποκατάστασης (ΘΕΨΥΠΑ)
4. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης & Ψυχικής Υγείας (ΕΠΑΨΥ)
5. Εταιρεία Προαγωγής Ψυχικής Υγείας Ηπείρου (ΕΠΡΟΨΥΗ)
6. ΑΜΚΕ «ΚΛΙΜΑΚΑ»
7. Ελληνική Εταιρεία Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων (ΕΕΠΑΑ)
8. Ελληνικό Κέντρο για την Ψυχική Υγεία & Θεραπεία του Παιδιού & της Οικογένειας «ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙ»
9. ΑΜΚΕ «ΑΝΟΔΟΣ»
10. Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής & Περίθαλψης «ΚΩΣΤΗΣ ΜΠΑΛΛΑΣ»
11. Κέντρο Ημέρας για άτομα με αυτισμό «ΖΩΟΔΟΧΟΣ ΠΗΓΗ»
12. Εταιρεία Έρευνας Εκπαίδευσης & Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης «ΣΥΝΘΕΣΗ»
13. Πανελλήνια Ένωση για την Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση και την Επαγγελματική Επανένταξη (ΠΕΨΑΕΕ)
14. Πρώτος Ελληνικός Σύλλογος Οικογενειών για την Ψυχική Υγεία (ΠΕΣΟΨΥ)
15. Σύλλογος γονέων κηδεμόνων φίλων Αυτιστικών Ατόμων Ν. Λάρισας (ΣΑΑΛ)
16. Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτου Ψυχικής Υγείας, νευροεπιστημών & ιατρικής ακρίβειας (ΕΠΙΨΥ- Κώστας Στεφανής)
17. Μονάδα Επαγγελματικής Αποκατάστασης & Κοινωνικής Υποστήριξης «ΕΔΡΑ»
18. Ψυχογηριατρική Εταιρεία «Ο ΝΕΣΤΩΡ»
19. ΑΜΚΕ «ΞΕΝΙΟΣ ΖΕΥΣ»
20. Διεθνής Εταιρεία Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας (ΔΕΥΨΥ)
21. ΑΜΚΕ «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ»
22. Ελληνικό Κέντρο Προαγωγής Κοινωνικής & Ψυχικής Υγείας «ΠΟΡΕΙΑ»
23. Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής-Κινητικής Αποκατάστασης και Μέριμνας Υγείας (ΕΨΑΜΥ)
24. Εταιρεία Ψυχικής Υγείας του Παιδιού & Εφήβου Αιτωλοακαρνανίας (ΕΨΥΠΕΑ)
25. Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Έρευνας & Παρέμβασης (ΕΨΕΠ)
26. Εταιρεία Ανάπτυξης Κοινοτικών Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας Παιδιών & Ενηλίκων «ΠΑΝΑΚΕΙΑ»
27. Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας & Παιδιού «Κ.Μ.Ο.Π.»
28. Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer & Συγγενών Διαταραχών ΒΟΛΟΥ
29. ΑΜΚΕ «ΘΑΛΠΟΣ - ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ» (πρώην ΑΘΗΝΑ)
30. ΑΜΚΕ Ψυχοκοινωνική Στήριξη «Η ΑΡΩΓΗ»
31. Πρότυπη Εταιρεία Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Αρωγής (Π.Ε.Ψ.Υ.κ Κ.Α.)
32. ΑΜΚΕ «ΑΝΙΜΑ»
33. Κέντρο Κοινοτικής Φροντίδας «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»
34. ΑΜΚΕ «ΑΛΘΑΙΑ»
35. Επανένταξη Παιδιών με Ψυχοκοινωνικά Προβλήματα «ΛΟΓΟΣ-ΝΟΥΣ»
36. ΑΜΚΕ «ΗΠΙΟΝΗ»
37. ΑΜΚΕ «ΠΥΞΙΔΑ»
38. Κέντρο Ψυχοκοινωνικής Μέριμνας Ν. Έβρου «ΨΥΧΑΣΠΙΣ»
39. Εταιρεία νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών
40. ΑΜΚΕ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ»
41. ΑΜΚΕ «ΙΑΣΙΣ»
42. Ινστιτούτο Έρευνας Εκπαίδευσης Ψυχιατρικών Ανοϊκών Ασθενών Alzheimer ΧΑΝΙΩΝ
43. ΑΜΚΕ «IASIS»
44. ΑΜΚΕ «ΔΙΟΔΟΣ»
45. TACT HELLAS
46. ΠΛΟΕΣ-Εταιρεία Ψυχοκοινωνικών Μελετών
47. Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων & Φίλων Αυτιστικών Ατόμων «ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ»\
48. ΜΚΟ της Εκκλησίας της Ελλάδας «ΑΠΟΣΤΟΛΗ»
49. ΑΜΚΕ Κοινωνικής Αλληλεγγύης «ΣΥΝ-ΕΙΡΜΟΣ»
50. Φίλοι Κοινωνικής Παιδιατρικής/Ιατρικής «ΑΝΟΙΧΤΗ ΑΓΚΑΛΙΑ»
51. «ΜΕΤΑΒΑΣΗ» Αστική Εταιρεία για την Ψυχοκοινωνική Ένταξη
52. Ελληνική Εταιρεία νόσου Alzheimer & Συγγενών Διαταραχών ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
53. «ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΙΟΥ & ΕΦΗΒΟΥ»
54. ΑΜΚΕ Εταιρεία Συστημικής Θεραπείας & Παρέμβασης σε Άτομα, Οικογένεις & Ευρύτερα Συστήματα «ΕΠΑΚΜΟΣ»
55. Κέντρο Αποκατάστασης Ψυχικής Υγείας «ΑΝΑΣΑ»
56. ΑΜΚΕ Υποστήριξης Ατόμων που πάσχουν από Διατροφικές Διαταραχές «ΑΝΑΣΑ»
57. ΑΜΚΕ «ΦΑΙΝΑΡΕΤΗ»
58. Πανελλήνιος Σύλλογος Προσαρμοσμένων Δραστηριοτήτων «ΑΛΜΑ»
59. ΑΜΚΕ «ΑΜΑΛΘΕΙΑ»
60. ΑΣΠΙΔΑ ΤΟΥ ΔΑΥΙΔ
61. Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων & Φίλων Ατόμων με Αυτισμό Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
62. ΑΜΚΕ Κέντρο Αποκατάστασης Ψυχικής Υγείας «ΗΡΕΜΙΑ»
63. Σύλλογος Γονέων & Φίλων Αυτιστικών Ατόμων Ν. Έβρου «ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ»
64. Εταιρεία Προστασίας Ατόμων με Αυτισμό - Δ.Α.Δ. Νομού Καστοριάς
65. ΑΜΚΕ «ΙΑΣΩΝ»
66. Σύλλογος για την Ψυχική Υγεία «ΣΟΨΥ ΠΑΤΡΑΣ»
67. ΙΚΕΛΟΣ Σωματείο Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα Πρόληψης και Προαγωγής Υπηρεσιών Υγείας
68. ΑΜΚΕ «ΣΥΜΒΑΛΛΕΙΝ»
69. ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
70. ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ "ΑΓΚΑΛΙΑ"
71. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΝΟΣΟ ALZHEIMER ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ Ν. ΣΕΡΡΩΝ "ΣΟΦΨΥ Ν.
ΣΕΡΡΩΝ"
72. ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ "ΤΑΧΕΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ - THERAPY EXPRESS"
73. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ "Ε.Ν.Α."
74. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
75. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
76. ΜΙΤΟΣ-ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
77. ΓΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΣ
78. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΣΟΥ ALZHEIMER ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ "ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ"
79. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΣΟΥ ALZHEIMER ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
80. ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
81. Κοινωφελές Σωματείο Αρωγής και Φροντίδας Ηλικιωμένων και ΑμεΑ- «Φροντίζω»
Εσωτερική Διανομή:
1. Γρ. Υφυπουργού Υγείας
2. Γρ. Γενικής Γραμματέως Υπηρ. Υγείας
3. Γρ. Υπηρεσιακού Γραμματέα
4. Γρ. Προϊσταμένης Γεν. Δ/νσης Υπηρεσιών Υγείας
5. Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας