Διοικητικό Έγγραφο

Σύνοψη Διαμεσολάβησης
Πληρέστερη ενημέρωση των φορολογουμένων για τους τρόπους επικοινωνίας τους με τις Δ.Ο.Υ.
Φεβρουάριος 2024
Σχέσεις κράτους - πολίτη Βοηθός
Συνήγορος του Πολίτη: Ευανθία Σαββίδη
Ειδικοί επιστήμονες: Θεοδώρα Βούλγαρη, Μάριος Πρωτοπαπάς
Ο Συνήγορος του Πολίτη δέχθηκε πρόσφατα αρκετές αναφορές φορολογουμένων οι οποίοι διαμαρτύρονταν επειδή οι Δ.Ο.Υ. δεν είχαν απαντήσει σε ερωτήματα/αιτήματα που είχαν αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Διαπιστώθηκε ότι η Α.Α.Δ.Ε. είχε εκδώσει Δελτίο Τύπου που ανέφερε ότι, από 9ης Μαΐου 2022, η επικοινωνία με τις ΔΟΥ για τις διαδικασίες που έχουν ή πρόκειται να ενταχθούν στην ψηφιακή εφαρμογή «Τα Αιτήματά μου» γίνονται αποκλειστικά ψηφιακά, μέσω της συγκεκριμένης εφαρμογής.
Ωστόσο, από τις αναφορές των φορολογουμένων προέκυψε ότι πολλοί αγνοούσαν την ύπαρξη, αλλά και την αποκλειστικότητα χρήσης της ειδικής ψηφιακής εφαρμογής, χάνοντας έτσι πολύτιμο χρόνο για τη διεκπεραίωση των υποθέσεών τους.
Κατόπιν αυτών, ο Συνήγορος απέστειλε έγγραφο προς την Α.Α.Δ.Ε. τονίζοντας ότι θα ήταν σκόπιμες κάποιες επιπλέον ενέργειες εκ μέρους της για την πληρέστερη ενημέρωση των πολιτών, όπως π.χ. (α) η θέση σχετικής επισήμανσης στους καταλόγους με τα στοιχεία επικοινωνίας με τις Δ.Ο.Υ., και (β) η αποστολή αυτοματοποιημένου μηνύματος σε όσους αποστέλλουν ηλεκτρονικά μηνύματα προς τις Δ.Ο.Υ. ότι ενδεχομένως να πρέπει να χρησιμοποιήσουν πλέον την ψηφιακή εφαρμογή «Τα αιτήματά μου».
Η Διεύθυνση Οργάνωσης της Α.Α.Δ.Ε. ανταποκρίθηκε άμεσα, και πλέον (Νοέμβριος 2022) στην πρώτη σελίδα του επικαιροποιημένου Καταλόγου στοιχείων επικοινωνίας με τις Δ.Ο.Υ., αναγράφεται, σε ευδιάκριτο πλαίσιο, η εξής σημείωση: «Η αποστολή αιτημάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ισχύει μόνο για τις διαδικασίες και Υπηρεσίες της Φορολογικής Διοίκησης που δεν έχουν ενταχθεί στην Εφαρμογή Ψηφιακής Υποδοχής και Διαχείρισης Αιτημάτων της Α.Α.Δ.Ε. «Τα Αιτήματά μου», η οποία είναι διαθέσιμη μέσω της ψηφιακής πύλης «myAADE» (https://myaade.gov.gr). Σχετική η Απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε Α.1054/2022.– Β΄ 2154 ΑΔΑ: 6ΔΡΧ46ΜΠ3Ζ- 991)».
Πληροφορίες: 213 1306600