Διοικητικό Έγγραφο

Σύνοψη Διαμεσολάβησης
Δικαίωση εγκύου φοιτήτριας από το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο
Ίση Μεταχείριση
Φεβρουάριος 2024
Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Καλλιόπη Λυκοβαρδή
Ειδικός επιστήμονας: Δήμητρα Μυτιληναίου
Έγκυος φοιτήτρια του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ζήτησε να συμμετάσχει εξ αποστάσεως στις τελικές και τις επαναληπτικές εξετάσεις λόγω αδυναμίας μετακίνησης για ιατρικούς λόγους που σχετίζονταν με την εγκυμοσύνη της. Το αίτημά της απορρίφθηκε από το πανεπιστήμιο, γεγονός που είχε ως συνέπεια την υποχρέωση επανεγγραφής σε τέσσερις θεματικές ενότητες με πλήρεις οικονομικές και εκπαιδευτικές υποχρεώσεις.
Ο Συνήγορος διαπίστωσε ότι δεν έγινε ορθή εφαρμογή των προβλέψεων που αφορούν τη δυνατότητα εξ αποστάσεως αξιολόγησης των φοιτητών, όταν υπάρχει σοβαρό κώλυμα συμμετοχής στις εξετάσεις με φυσική παρουσία. Παράλληλα, ο Συνήγορος εστίασε στο ζήτημα πιθανής διάκρισης λόγω φύλου, καθώς η στάση του ΕΑΠ θέτει τη συγκεκριμένη σπουδάστρια σε μειονεκτική θέση έναντι των λοιπών σπουδαστών για λόγους που σχετίζονται με την εγκυμοσύνη της. Ο Συνήγορος ζήτησε να επανεξεταστεί η ειδική περίσταση της εγκυμοσύνης της φοιτήτριας, με γνώμονα τη διασφάλιση της υγείας της, αλλά και του δικαιώματός της στην εκπαίδευση με όρους ισοτιμίας.
Η διοίκηση του ΕΑΠ παραδέχτηκε ότι η συγκεκριμένη περίπτωση δεν έτυχε του δέοντα χειρισμού και αποφάσισε την επανεγγραφή της φοιτήτριας στις Θεματικές Ενότητες στις οποίες δεν κατέστη δυνατό να εξεταστεί, για το εαρινό εξάμηνο 2024, χωρίς οικονομική ή άλλη επιβάρυνση.
Πληροφορίες: 213 1306600