Διοικητικό Έγγραφο

Α. Π.: 427223
ΑΔΑ ΨΠΘΚ46ΜΑΠΣ-Ν5Σ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
e-ΕΦΚΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Σατωβριάνδου 18 10432 Αθήνα
Πληροφορίες: Β. Μπερούτσου
Τηλέφωνο : 210-5285569
e-mail:tm.asfalisismm@efka.gov.gr
e-ΕΦΚΑ 21/03/2024
ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα Α'
ΚΟΙΝ: Πίνακας Διανομής
ΘΕΜΑ: «Ανάκληση της αρ. 49/2023 εγκυκλίου (ΑΔΑ: ΨΨ0346ΜΑΠΣ-Υ1Ζ)»
Με το παρόν ανακαλείται η αρ. 49/2023 εγκύκλιος (ΑΔΑ: ΨΨ0346ΜΑΠΣ-Υ1Ζ) της Υπηρεσίας μας με θέμα: «Ασφάλιση στον e - Ε.Φ.Κ.Α. του προσωπικού που στελεχώνει πλοία αναψυχής και τουριστικά ημερόπλοια», προκειμένου να δοθούν νεότερες οδηγίες.
Με ευθύνη των προϊσταμένων Διευθύνσεων και Τμημάτων, παρακαλούνται όπως λάβει γνώση του παρόντος το προσωπικό αρμοδιότητάς τους.
Η ΠΡ/ΝΗ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
1.Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων Διεύθυνση Κύριας Ασφάλισης & Εισφορών
Σταδίου 29, 10110 Αθήνα asfavt@voakD.ar
2.Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1 - Ε2, 18510 Πειραιάς info@vna.aov.ar
3.Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (Ν.Α.Τ.)
Εθν. Αντιστάσεως 1, 18531 Πειραιάς Dlirofories@nat.ar
4.Πανελλήνια Ομοσπονδία Λογιστών
Κάνιγγος 27, 10682 Αθήνα ool@otenet.ar