Διοικητικό Έγγραφο

Αρ. Πρωτ:Δ1(δ)/ ΓΠ οικ. 26659
ΑΔΑ 9Υ82465ΦΥΟ-ΒΙΚ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17
Ταχ. Κώδικας : 104 33
Πληροφορίες : Δ Τμήμα
Τηλέφωνο : 2132161350,1334
e-mail : d dy @ m oh.gov.gr
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αθήνα, 15 -05-2024
ΠΡΟΣ :Όπως Π.Α.
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΘΕΜΑ: Υπενθύμιση εγκυκλίου περί μέτρων προστασίας της Δημόσιας Υγείας από την αφρικανική σκόνη
Σχετ: α. Η ΚΥΑ οικ. 70601/2013 (ΦΕΚ 3272/Β'/2013) με θέμα «Βραχυπρόθεσμα σχέδια δράσης για την αντιμετώπιση ατμοσφαιρικής ρύπανσης από αιωρούμενα σωματίδια.
β. Η ΔΥΓ2/Γ.Π. οικ. 3191/14-01-2014 Εγκύκλιος με θέμα «Συστάσεις για την προστασία της Δημόσιας Υγείας από υψηλά επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης, λόγω αυξημένων συγκεντρώσεων αιωρούμενων σωματιδίων (ΑΣ10)» ΑΔΑ: ΒΙΨΠΘ-ΩΣ1)
γ. Η Δ1(δ)/ΓΠ 44300/23-08-2023 Εγκύκλιος με θέμα «Λήψη μέτρων για τη διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών όπως οι πυρκαγιές» (ΑΔΑ: 99ΟΗ465ΦΥΟ-ΟΕ7)
δ. Η Δ1(δ)/ΓΠοικ.25498/8.5.2024 Εγκύκλιος με θέμα «Προστασία της Δημόσιας Υγείας στην περίπτωση μεταφοράς αφρικανικής σκόνης» ( ΑΔΑ: Ψ9ΜΗ465ΦΥΟ-ΣΙΧ)
Με αφορμή τις πρόσφατες μετεωρολογικές προγνώσεις αναφορικά με την εκδήλωση του φαινομένου μεταφοράς αφρικανικής σκόνης που θα πλήξει την επικράτεια τις επόμενες ημέρες, το Υπουργείο Υγείας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του για την προστασία της υγείας του πληθυσμού, υπενθυμίζει τη (δ) σχετ. εγκύκλιο αναφορικά με το εν λόγω θέμα.
Ιδιαιτέρως διευκρινίζεται ότι:
Το φαινόμενο μπορεί να επηρεάσει τη υγεία οποιουδήποτε ατόμου, όμως συστήνεται ιδιαίτερη προσοχή στις ακόλουθες ευάλωτες ομάδες:
i. Παιδιά και βρέφη
ii. Ηλικιωμένα άτομα
iii. Άτομα με παθήσεις στους πνεύμονες
iv. Άτομα με χρόνιες καρδιοαναπνευστικές παθήσεις
Υπενθυμίζεται ότι οι συστάσεις και τα μέτρα για την προστασία του πληθυσμού, ανάλογα με τα επίπεδα συγκέντρωσης των αιωρούμενων σωματιδίων , όπως αυτά ανακοινώνονται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες (Υπουργείο Περιβάλλοντος, Περιφερειακές Υπηρεσίες Περιβάλλοντος) έχουν ως εξής:
24ωρη
συγκέντρωση ΑΣιο ^g/m3)
Συστάσεις σε άτομα αυξημένου κινδύνουΣυστάσεις στον γενικό πληθυσμό
51-75Ενήλικες με αναπνευστικό πρόβλημα, ενήλικες καρδιοπαθείς και παιδιά με αναπνευστικά προβλήματα θα πρέπει να περιορίσουν κάθε έντονη σωματική άσκηση, ιδιαίτερα αν αυτή γίνεται σε εξωτερικούς χώρους.Καμία
76-100Άτομα με αναπνευστικό πρόβλημα ή καρδιοπαθείς και παιδιά θα πρέπει να περιορίσουν κάθε έντονη σωματική δραστηριότητα, ιδιαίτερα αν αυτή γίνεται σε εξωτερικούς χώρους.
• Άτομα με άσθμα μπορεί να χρειαστούν πιο συχνά εισπνοές του ανακουφιστικού φαρμάκου.
• Άτομα άνω των 65 ετών θα πρέπει να περιορίσουν τη σωματική τους δραστηριότητα.
Κάθε άτομο που αισθάνεται ενόχληση στα μάτια ή εμφανίζει βήχα, ρινική συμφόρηση ή ενόχληση στο λαιμό θα πρέπει να περιορίσει τη σωματική του άσκηση- δραστηριότητα, ιδιαίτερα αν αυτή γίνεται σε εξωτερικούς χώρους.
101-150• Άτομα με αναπνευστικό πρόβλημα
• καρδιοπαθείς
• παιδιά καθώς και
• τα άτομα άνω των 65 ετών θα πρέπει να περιορίσουν τη σωματική άσκηση-δραστηριότητα και το χρόνο παραμονής τους σε εξωτερικούς χώρους.
• Άτομα με άσθμα μπορεί να χρειαστούν πιο συχνά εισπνοές ανακουφιστικού φαρμάκου.
Κάθε άτομο θα πρέπει να περιορίσει τη σωματική άσκηση ιδιαίτερα αν αισθάνεται ενόχληση στα μάτια ή εμφανίζει βήχα, ρινική συμφόρηση ή ενόχληση στο λαιμό
>150• Άτομα με αναπνευστικό πρόβλημα
• καρδιοπαθείς
• παιδιά καθώς και
• τα άτομα άνω των 65 ετών θα πρέπει να αποφύγουν κάθε σωματική άσκηση-δραστηριότητα σε εξωτερικούς χώρους.
Επίσης, συνιστάται η αποφυγή παραμονής σε εξωτερικούς χώρους ιδιαίτερα σε περιοχές με αυξημένη κυκλοφορία.
• Άτομα με άσθμα μπορεί να χρειαστούν πιο συχνά εισπνοές ανακουφιστικού φαρμάκου. Επί επιμονής συμπτωμάτων συνιστάται επικοινωνία με τον θεράποντα ιατρό.
Σε κάθε άτομο συνιστάται να αποφύγει κάθε σωματική άσκηση σε εξωτερικούς χώρους και να περιορίσει το χρόνο παραμονής σε εξωτερικούς χώρους ιδιαίτερα σε περιοχές με αυξημένη κυκλοφορία.
24ωρη
συγκέντρωση ΑΣιο ^g/m3)
Μέτρα για την προστασία του πληθυσμού
>150Διακοπή λειτουργίας των δημόσιων ή ιδιωτικών βρεφικών, βρεφονηπιακών, παιδικών σταθμών, νηπιαγωγείων και σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Για τις προτεινόμενες συστάσεις και μέτρα προστασίας του πληθυσμού για την Περιφέρεια Αττικής, το κοινό μπορεί να ενημερώνεται από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας ενώ για τις υπόλοιπες Περιφέρειες της χώρας η αρμοδιότητα ενημέρωσης ανήκει στον οικείο Περιφερειάρχη.
Επιπλέον συστήνονται τα ακόλουθα μέτρα προφύλαξης του πληθυσμού:
• Παραμονή σε κλειστούς χώρους. Σε περίπτωση όπου κατοικημένες περιοχές βρίσκονται εντός της ζώνης εκδήλωσης του επεισοδίου κι επηρεάζονται από την μεταφορά της σκόνης προτείνεται η ελάττωση των άσκοπων μετακινήσεων και η παραμονή σε κλειστούς χώρους χωρίς απευθείας επικοινωνία με τον εξωτερικό αέρα (κλείσιμο παραθύρων, πορτών και λοιπών διόδων αέρα προς το εσωτερικό).
• Εφόσον οι κατοικίες διαθέτουν σύστημα κλιματισμού, προτείνεται η χρήση του στη λειτουργία ανακύκλωσης του εσωτερικού αέρα, ώστε να ελαχιστοποιηθεί η επιβάρυνση της ποιότητας του αέρα στους εσωτερικούς χώρους. Η επιλογή εισαγωγής «φρέσκου αέρα» που παρέχεται από ορισμένα συστήματα κλιματισμού πρέπει να απενεργοποιείται κατά τη διάρκεια του επεισοδίου για να αποφευχθεί η εισροή καπνού από το εξωτερικό περιβάλλον. Επίσης, είναι απαραίτητη η σωστή συντήρηση των φίλτρων των συστημάτων κλιματισμού.
• Μείωση των πηγών ρύπανσης του εσωτερικού αέρα εντός του σπιτιού. Κατά τη διάρκεια ενός επεισοδίου πρέπει να αποφεύγεται το κάπνισμα στο εσωτερικό των κατοικιών, το μαγείρεμα με τη χρήση ψησταριάς, η χρήση τζακιού για ψήσιμο/μαγείρεμα/θέρμανση, η χρήση αεροζόλ και οποιασδήποτε άλλης πηγής που ενδέχεται να επιβαρύνει την ποιότητα του εσωτερικού αέρα.
Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να ακολουθούνται πιστά οι οδηγίες των Αρμόδιων Αρχών.
Πληροφορίες σχετικά με την πρόγνωση της εξέλιξης των φαινομένων μεταφοράς σκόνης μπορούν να
αναζητηθούν στη σελίδα του προγράμματος «Κοπέρνικος» της ΕΕ στον παρακάτω σύνδεσμο:
• https://atmosphere.copernicus.eu/charts/packages/cams air quality/
Τέλος σημειώνεται ότι το Υπουργείο Υγείας παρακολουθεί την εξέλιξη του φαινομένου και ανάλογα με την εκτίμηση των μέσων ημερήσιων επιπέδων συγκέντρωσης των αιωρούμενων σωματιδίων, σύμφωνα με την ενημέρωση από το αρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, θα εκδίδει άμεσα συστάσεις για την προστασία του πληθυσμού οι οποίες θα δημοσιευτούν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου.
Η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας
Ειρήνη Αγαπηδάκη
Πίνακας Αποδεκτών:
1. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
Λεωφ. Κηφισίας 37-39 151 23 Μαρούσι ΑΤΤΙΚΗ
2. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Δ/νση Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας της
Ατμόσφαιρας
Πατησίων 147
11257 Αθήνα
3. Υπουργείο Παιδείας
Ανδρέα Παπανδρέου 37 151 80 Μαρούσι
(με την παράκληση να ενημερωθούν οι αρμόδιες υπηρεσίες)
4. Όλες τις Περιφέρειες της χώρας
Γενικές Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας
(με την παράκληση να ενημερώσουν τις αρμόδιες υπηρεσίες τους)
5. Όλες τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της Χώρας
Υπόψη κ.κ. Συντονιστών
(με την παράκληση να ενημερώσουν τους Δήμους αρμοδιότητας τους)
6. ΕΟΔΥ
Γραφείο Προέδρου
Αγράφων 3-5 151 23 Μαρούσι ΑΤΤΙΚΗ
7. Υγειονομικές Περιφέρειες της Χώρας
Γρ. κκ. Διοικητών
(με την παράκληση να ενημερωθούν όλες οι Μονάδες Υγείας ευθύνης τους)
8. Δ/νση Υγειονομικού ΓΕΕΘΑ, Στρατόπεδο Παπάγου -Χολαργός (με την παράκληση να ενημερωθούν όλες οι Υγειονομικές Υπηρεσίες)
9. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος
Πλουτάρχου 3, Τ.Κ. 10675 - Αθήνα ( Με την παράκληση να ενημερώσει όλους τους Ιατρικούς Συλλόγους της χώρας)
Εσωτερική Διανομή:
1. Γρ. Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας
2. Γρ. Γενικής Γραμματέως Δημόσιας Υγείας
3. Γρ. Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & Ποιότητας Ζωής
4. Δ1(δ) (2)