Διοικητικό Έγγραφο

Αρ. πρωτ.: 36005οικ.
ΑΔΑ Ρ1ΟΡΩ-ΧΛΡ
ΕΠΕΙΓΟΝ
ΕΛΛΗΝIΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤIΑ
ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ &
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ
Ταχ. Δ/vση: Μεσογείων 96
Τ.Κ.: 115 27, Αθήνα
Τηλ.: 2131307204
E-mail: dold-1@justice.gov.gr
Αθήνα, 29.05.2024
Προς: Βλ. πίνακα αποδεκτών
Θέμα: Εκλογές της 9ης Ιουνίου 2024 για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Α) Εν όψει της διενέργειας των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 9 Ιουνίου 2024, σας γνωρίζουμε ότι επιβάλλεται να ανασταλούν οι εργασίες των δικαστηρίων της Χώρας από την 5η Ιουνίου έως και την 12η Ιουνίου 2024.
Ειδικά και μόνο για τα πολιτικά-ποινικά πρωτοδικεία Αθηνών και Θεσσαλονίκης, η αναστολή εργασιών εκκινεί την 5η Ιουνίου 2024 και εκτείνεται έως και την 14η Ιουνίου 2024.
Οι ποινικές δίκες που θα αρχίσουν στο ακροατήριο πριν από την ημερομηνία έναρξης της αναστολής και δε θα περατωθούν την ίδια ημέρα, συνεχίζονται μετά την ημερομηνία λήξης της αναστολής.
Β) Εξαιρούνται της αναστολής, σύμφωνα και με τις ειδικότερες αποφάσεις των διοικήσεων των οικείων δικαστηρίων:
α) οι περιπτώσεις αυτόφωρης διαδικασίας και διαδικασίας ασφαλιστικών μέτρων,
β) οι υποθέσεις με κίνδυνο παραγραφής,
γ) οι υποθέσεις κακουργημάτων (ή πλημμελημάτων ανηλίκων που αν τα τελούσε ενήλικος, θα ήσαν κακούργημα), με προσωρινά κρατούμενους, με επικείμενη λήξη του ανώτατου ορίου προσωρινής κράτησης,
δ) οι περιπτώσεις έναρξης των Μικτών Ορκωτών Δικαστηρίων και Μικτών Ορκωτών Εφετείων κατά τον μήνα Ιούνιο 2024 και
ε) άλλα ζητήματα με κατεπείγοντα χαρακτήρα.
Γ) Σε ό,τι αφορά στη διαδικασία διενέργειας των πλειστηριασμών, αναστέλλεται κατά το χρονικό διάστημα της περ.
Α. Ειδικά, οι εργασίες όλων των έμμισθων υποθηκοφυλακείων της Χώρας αναστέλλονται από την 7η έως την 11η Ιουνίου 2024.
Δ) Παρακαλούνται οι Πρόεδροι Πρωτοδικών να κοινοποιήσουν την εγκύκλιο αυτή στα Ειρηνοδικεία και Πταισματοδικεία της περιφέρειάς τους.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΛΩΡΙΔΗΣ
Πίνακας αποδεκτών (διά ηλεκτρονικής αλληλογραφίας):
1. Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας
2. Πρόεδρος του Αρείου Πάγου
3. Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου
4. Πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου
5. Γενικός Επίτροπος της Επικράτειας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων
6. Πρόεδροι των Διοικητικών Εφετείων και Διοικητικών Πρωτοδικείων
7. Πρόεδροι των Εφετείων και Πρωτοδικείων
8. Διευθύνοντες τις Εισαγγελίες Εφετών και Πρωτοδικών
9. Δικηγορικοί Σύλλογοι της Χώρας
10. Συμβολαιογραφικοί Σύλλογοι της Χώρας
11. Σύλλογοι Δικαστικών Επιμελητών της Χώρας
Κοινοποίηση:
1. Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
Διεύθυνση Στρατιωτικής Δικαιοσύνης
2. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
Γενική Διεύθυνση Φορολογίας
Εσωτερική διανομή:
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Υφυπουργού
3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δικαιοσύνης
4. Γραφείο Υπηρεσιακής Γραμματέως
5. Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης
6. Διεύθυνση Δικαστικών Υπαλλήλων
7. Διεύθυνση Νομικών Επαγγελμάτων