Απόφαση

Αριθμ.Απόφ. : 60/2022
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ
Του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λαμίας
Συνεδρίαση της : 1ης Ιουνίου 2022
(Σε συνέχεια της από 19-5-2022 διακοπείσας συνεδρίασης)
Σύνθεση Δικαστηρίου
Σταματία Τρικκαλίδη, Προεδρεύουσα Εφέτης (επειδή κωλύεται η Πρόεδρος Εφετών & ο αρχαιότερος Εφέτης)
Άννα Ρήγα, Αλέξανδρος Οικονόμου, Εφέτες
Νικήτας Θεολογίτης, Αντεισαγγελέας Εφετών (επειδή κωλύεται ο Εισαγγελέας Εφετών)
Κατηγορούμενοι
1) R. K. του I., κρατούμενος Κ.Κ. Κορυδαλλού ΠΑΡΩΝ
2) T. K. του M., κρατούμενος Κ.Κ. Κορυδαλλού ΠΑΡΩΝ
Πράξη
Ιδιαίτερα διακεκριμένη περίπτωση διακίνησης ναρκωτικών ουσιών {δηλ. διακίνηση ναρκωτικών ουσιών (καλλιέργεια φυτών κάνναβης) κατ' επάγγελμα και με προσδοκώμενο όφελος που υπερβαίνει το ποσό των 75.000 ευρώ} κατά συναυτουργία.
ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ
Κατά τη σημερινή, δημόσια στο ακροατήριο, συνεδρίαση του Δικαστηρίου τούτου στις 1-6-2022, η Πρόεδρος εκφώνησε τα ονόματα των κατηγορουμένου οι οποίοι εμφανίστηκαν και δήλωσαν ότι ονομάζονται όπως αναφέρετε πιο πάνω και έχουν διορίσει συνήγορο για να τους υπερασπιστεί τον παρόντα δικηγόρο του Δ.Σ. Λαμίας Κωνσταντίνο Μπαρούτα (Α.Μ.Δ.Σ.Λ. 270) ο οποίος και αποδέχτηκε τον διορισμό του, παρέδωσε δε στην Πρόεδρο το υπ’ αριθμ. ... γραμμάτιο προκαταβολής εισφορών και ενσήμων.
Ακολούθως, η Πρόεδρος παρήγγειλε στους κατηγορούμενους και στον συνήγορο να προσέχουν την κατηγορία και την σχετική με αυτήν συζήτηση, συγχρόνως δε, τους πληροφόρησε ότι έχουν το δικαίωμα να αντιτάξουν στις κατηγορίες πλήρη έκθεση των ισχυρισμών τους και να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους μετά την εξέταση κάθε μάρτυρα ή την έρευνα οποιουδήποτε άλλου αποδεικτικού στοιχείου (άρθρ. 342 του Κ.Π.Δ.).
Μετά ο Εισαγγελέας, αφού έλαβε τον λόγο από την Πρόεδρο, ανέπτυξε με συνοπτική ακρίβεια, τις αξιόποινες πράξεις που αποδίδονται στους κατηγορούμενους και παρέδωσε στην Πρόεδρο τον κατάλογο με τα ονόματα των μαρτύρων που έχουν κλητευθεί για την υποστήριξη της κατηγορίας, αντίγραφο του οποίου έχει επιδοθεί στους κατηγορούμενους, κατά τη διάταξη του άρθρου 326 του Κ.Π.Δ..
Μετά από αυτά η Πρόεδρος εκφώνησε το όνομα του μαρτύρα που κλητεύθηκε και βρέθηκε παρών ο Κ. Μ..
Στη συνέχεια, η Πρόεδρος ρώτησε τον συνήγορο υπερασπίσεως των κατηγορουμένων και τους κατηγορούμενους, αν υπάρχουν μάρτυρες υπερασπίσεως και αυτοί απάντησαν καταφατικά.
Η Πρόεδρος εκφώνησε το όνομα του μαρτύρα υπεράσπισης και βρέθηκε παρών ο Β. Α..
Στο σημείο αυτό και προ της ενάρξεως της αποδεικτικής διαδικασίας τον λόγο ζήτησαν και έλαβε από την Πρόεδρο ο συνήγορος υπερασπίσεως ο οποίος ανέπτυξε προφορικά αυτοτελείς ισχυρισμούς για τους πελάτες τους, αρνήθηκε την σε βάρος των πελατών του κατηγορία, κατέθεσε δε τους ισχυρισμούς του αυτούς και γραπτώς και αυτοί έχουν ως εξής:
ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ ΛΑΜΙΑΣ
ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 01-06-2022
(ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ ΤΗΣ 19-05-2022)
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ
R. (Ρ.) (ον) K. (Κ.) (επ) του I. (Η.) και της F. (Φ.), κατοίκου Θεσσαλονίκης, οδός ..., με Α.Φ.Μ. ..., της Δ.Ο.Υ. Κασσάνδρας Χαλκιδικής και ήδη προσωρινά κρατουμένου στο Κ.Κ. Κορυδαλλού Πειραιώς.
Λαμία 01-06-2022
Αξιότιμοι Κύριοι Δικαστές
Καλούμαι ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου να δικασθώ σύμφωνα με το από 13-01-2022 κλητήριο θέσπισμα του κ. Εισαγγελέως Εφετών Λαμίας, μετά την αναβολή της δικασίμου της 17-03-2022 και ώρα 09.00 π.μ. και την διακοπή της δικασίμου της 19-05-2022 και ώρα 09.00 π.μ. ομού μετά του συγκατηγορουμένου μου T. (Τ.) (ον) K. (Κ.) (επ) του M. (Μ.) και της F. (Φ.) για τέλεση της πράξεως της ιδιαίτερα διακεκριμένης περίπτωσης κατ’ επάγγελμα διακίνησης ναρκωτικών ουσιών με την μορφή της καλλιέργειας φυτών του γένους της κάνναβης, τελεσθείσα κατά συναυτουργία από μη τοξικομανείς, με προσδοκώμενο όφελος άνω του ποσού των Ευρώ εβδομήντα πέντε χιλιάδων (75.000,00€) δηλαδή για παράβαση των άρθρων 1, 5, 12, 13ε, 14, 16, 17, 18, 26α, 27 παρ. 1, 45, 51, 52, 57, 79, 80, 463 παρ. 1, 4 ΠΚ και άρθρο 23 παρ. 2 περ. α εδ β σε συνδυασμό με το άρθρο 20 του Ν. 4139/2013 και άρθρο 6 του Ν. 3459/2006 σε συνδυασμό με αρ. ΜΟΝΟ ΥΑ Γ5γ/οικ 49690/2017, πράξη την οποία όπως εισάγεται να δικασθεί και σύμφωνα με την από 22-07-2021 ασκηθείσα ποινική δίωξη της κ. Εισαγγελέως Πρωτοδικών Λαμίας αρνούμαι ως τελεσθείσα εκ μέρους μου, επαγόμενος τα κατωτέρω.
Α) ΑΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΟΠΩΣ ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟ 13-01-2022 ΚΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΠΙΣΜΑ ΤΟΥ κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΣ ΕΦΕΤΩΝ ΛΑΜΙΑΣ.
Όπως ανέπτυξα και στο κατατεθέν ενώπιον της κ. Ανακρίτριας του Πρωτοδικείου Λαμίας με το από 26-07-2022 απολογητικό μου υπόμνημα, η εμπλοκή μου στη συγκεκριμένη υπόθεση έγκειται στο καθεστώς πίεσης υπό το οποίο ευρισκόμουν κατά το χρονικό διάστημα πριν από την σύλληψή μου και αποτελεί απόρροια συμφωνίας στην οποία είχα προβεί στο πλαίσιο της προσπάθειάς μου αφενός να καλύψω τα χρέη που είχα δημιουργήσει λόγω της χρόνιας εξάρτησής μου από τις ναρκωτικές ουσίες και αφετέρου λόγω της αφόρητης πίεσης που μου άσκησε άτομο που θα σας σκιαγραφήσω παρακάτω.
Σε αντίθεση, λοιπόν, με όσα καταλογίζονται σε βάρος μου, ουδέποτε απέβλεψα στον προσπορισμό παράνομου περιουσιακού οφέλους μέσω πράξεων διακίνησης ναρκωτικών ουσιών.
Πιο συγκεκριμένα, τυγχάνω χρόνιος χρήστης ναρκωτικών ουσιών και συγκεκριμένα ινδικής κάνναβης και κοκαΐνης. Ειδικότερα, από την ηλικία των δεκαεπτά (17) ετών ξεκίνησα τη χρήση της κάνναβης ενώ λίγο καιρό αργότερα, άρχισα να κάνω χρήση κοκαΐνης.
Μάλιστα παρόλο που κατά καιρούς έχω καταβάλλει πολλές και επίπονες προσπάθειες να ελαττώσω την χρήση των ανωτέρω ναρκωτικών ουσιών δε δύναμαι πλέον να αποβάλλω με δικές μου δυνάμεις τη σχετική εξάρτησή μου τυγχάνων χρήστης ναρκωτικών ουσιών μη δυνάμενος να απεξαρτηθώ με τις δικές μου δυνάμεις καθώς κάθε φορά που προσπαθώ να απέχω από αυτή εμφανίζω συμπτώματα στερητικού συνδρόμου.
Στο πλαίσιο, λοιπόν, της σχετικής εξάρτησής μου προμηθευόμουν τα τελευταία χρόνια ποσότητες ναρκωτικών ουσιών (κοκαΐνης και ινδικής κάνναβης) από έναν Αλβανό υπήκοο ονόματι A., για τον οποίο τα μόνα στοιχεία που έχω στην διάθεσή μου και γνωρίζω είναι ότι κατάγεται από το Φ. της Αλβανίας και ότι το μόνο που γνωρίζω είναι ότι κατάγεται από το Φ. Αλβανίας και ότι οδηγεί ένα Ι.Χ. εργοστασίου κατασκευής WOLKSWAGEN GOLF χρώματος μαύρου.
Μάλιστα, επειδή ευρισκόμουν σε οικονομική δυστοκία, είχαμε συμφωνήσει να καταβάλλω το χρηματικό αντίτιμο των ποσοτήτων που προμηθευόμουν από αυτόν με πίστωση.
Δυστυχώς όμως το τελευταίο χρονικό διάστημα, εξαιτίας των δυσμενών συνθηκών που επικρατούν στην αγορά εργασίας εν γένει, δεν εδυνάμην να εξεύρω μόνιμη και σταθερή εργασία παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες που είχα καταβάλλει Ως εκ τούτου τα εισοδήματά μου ήταν πενιχρά και προέρχονταν αποκλειστικά από την καθόλα ευκαιριακή εργασία μου ως πλακά, όπου μάλιστα απασχολούμουν ελλειπουσών των νομίμων προϋποθέσεων ασφάλισης. Μάλιστα το τελευταίο χρονικό διάστημα, η εμφάνιση του ιού SARSCov-2, είχε ως συνέπεια να μειωθούν δραματικά ακόμα και αυτά τα περιστασιακά μεροκάματα που πραγματοποιούσα κατά καιρούς και από τα οποία μπορούσα να εξασφαλίσω ένα μικρό εισόδημα για να καλύψω τις στοιχειώδεις βιοτικές ανάγκες εμού και της οικογένειάς μου (τυγχάνω έγγαμος με ανήλικο τέκνο).
Από όλα τα παραπάνω λοιπόν καθίσταται σαφές ότι είχα περιέλθει σε οικονομικό αδιέξοδο. Ως εκ τούτου, δεν εδυνάμην να προβώ μεταξύ άλλων ούτε σε εξόφληση του προμηθευτή μου, προς τον οποίο -κατόπιν επανειλημμένων παρατάσεων της προθεσμίας αποπληρωμής του οφειλόμενου από μέρους μου χρηματικού ποσού- είχε δημιουργηθεί χρέος ύψους Ευρώ πέντε χιλιάδων (5.000,00€).
Όταν, λοιπόν ο A. απαίτησε από εμένα να του καταβάλλω τα χρήματα που του χρωστούσα, εγώ προσπάθησα να του εξηγήσω ότι βρισκόμουν σε δεινή οικονομική θέση και του ζήτησα να παρατείνει την προθεσμία που μου είχε δώσει για την αποπληρωμή του, ώστε να μπορέσω σταδιακά να συγκεντρώσω το χρηματικό ποσό που του όφειλα.
Ο A., καταλαβαίνοντας ότι δεν έχω χρήματα, μου πρότεινε ως εναλλακτική λύση να αναλάβω από κοινού με ένα άλλο άτομο εμπιστοσύνης μου, για χρονικό διάστημα δύο (02) μηνών τη φύλαξη και υδροδότηση μιας καλλιέργειας ινδικής κάνναβης που ευρισκόταν στην περιοχή της Φθιώτιδας. Ο A. μάλιστα μου τόνισε ότι ο δικός μου ρόλος θα εξαντλείτο αποκλειστικά στην ύδρευση της φυτείας και στην επιμελή απόκρυψη αυτής από τις αστυνομικές αρχές. Επίσης, σύμφωνα με τα λεγόμενά του, η κατάσταση αυτή θα διαρκούσε για χρονικό διάστημα δύο μηνών, μετά την παρέλευση των οποίων, θα απαλλασσόμουν από τα σχετικά καθήκοντα. Δηλαδή θα εργαζόμουν ως εργάτης.
Μάλιστα, προς ενίσχυση των επιχειρημάτων του, προκειμένου να με πείσει να αποδεχθώ την σχετική πρότασή του, ο A. εκμεταλλευόμενος και τη δεινή οικονομική μου κατάσταση, μου πρότεινε παράλληλα με την απόσβεση του χρέους μου προς εκείνον, να μου καταβάλλει επιπλέον το χρηματικό ποσό των Ευρώ τριών χιλιάδων (3.000,00€), το οποίο θα μοιραζόμουν με τον έτερο εργάτη που θα αναλάμβανε να φυλάει και να φροντίζει την επίμαχη καλλιέργεια.
Στο άκουσμα αυτής της πρότασης αμφιταλαντεύτηκα, καθώς αφενός δεν ήθελα σε καμία περίπτωση να εμπλακώ σε τέτοιου είδους δραστηριότητες, οι οποίες ενείχαν τον κίνδυνο να με εμπλέξουν σε διαδικασίες ποινικής δίωξης και αρχικά αρνήθηκα να αναλάβω το συγκεκριμένο εγχείρημα. Όμως, ο A. άρχισε να γίνεται πιεστικός απέναντι μου και να εξαπολύει σε βάρος μου απειλές για την ζωή και την σωματική μου ακεραιότητα σε περίπτωση που δε θα προέβαινα άμεσα στην αποπληρωμή του χρέους μου προς αυτόν, είτε αποδίδοντάς του ολόκληρο το χρηματικό ποσό που του όφειλα είτε εξυπηρετώντας τον με το να αναλάβω τη φύλαξη και τη φροντίδα της επίμαχης φυτείας για χρονικό διάστημα δύο (02) μηνών, θέτοντας τον εαυτό μου στην εκτέλεση της οιασδήποτε εκδοθησόμενης απόφασης.
Κατά συνέπεια δεν ετέλεσα την πράξη η οποία μου αποδίδεται σύμφωνα με την ασκηθείσα σε βάρος μου ποινική δίωξη ιδία δε δεν προσδοκούσα τον προσπορισμό κανενός οικονομικού οφέλους πέραν των όσων είχα συμφωνήσει με τον A..
Επιπροσθέτως σύμφωνα με το με αριθμό πρωτοκόλλου .../22-07-2021 διαβιβαστικό προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Λαμίας έγγραφο του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υ.Α. Λαμίας αναφέρεται ότι στην συγκεκριμένη φυτεία ευρέθησαν συνολικά επτακόσια τριάντα τρία (733) καλλιεργούμενα δενδρύλλια κάνναβης ύψους από πέντε (05) έως σαράντα (40) εκατοστά του μέτρου. Δεν αποδεικνύεται όμως σύμφωνα και με την κατάσταση στην οποία ευρίσκονταν τα συγκεκριμένα δένδρα ότι καθένα δενδρύλλιο κάνναβης παράγει από ένα (01) έως τρία (03) κιλά κάνναβης και ένα (01) κιλό κάνναβης πωλείται από το ποσό των Ευρώ τριών χιλιάδων (3.000,00€) έως το ποσό των Ευρώ πέντε χιλιάδων (5.000,00€) καθόσον εντός της σχηματισθείσας δικογραφίας δεν έχει συμπεριληφθεί κανένα αποδεικτικό στοιχείο π.χ. έγγραφο το οποίο να επιβεβαιώνει το εξαχθέν προς τούτο συμπέρασμα.
Σύμφωνα με την περ. α της παραγράφου 2 του άρθρου 23 του Ν. 4139/2013 το αδίκημα της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών του άρθρου 20 του ανωτέρω Νόμου τιμωρείται με ισόβια κάθειρξη και με χρηματική ποινή από το ποσό των Ευρώ πενήντα χιλιάδων (50.000,00€) έως το ποσό του Ευρώ ενός εκατομμυρίου (1.000.000,00€) όταν ο δράστης του, μεταξύ άλλων «....κατ’ επάγγελμα χρηματοδοτεί την τέλεση κάποιας πράξης διακίνησης ή κατ’ επάγγελμα διακινεί ναρκωτικές ουσίες και το προσδωκόμενο όφελος του δράστη στις ανωτέρω περιπτώσεις υπερβαίνει το ποσό των Ευρώ εβδομήντα πέντε χιλιάδων (75.000,00€).
Περαιτέρω, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του Ν. 4139/2013 η αποκλειστικώς προβλεπόμενη με την προπαρατεθείσα διάταξη ποινή ισόβιας κάθειρξης έγκειται στο στοιχείο της ιδιαίτερης επικινδυνότητας στο πρόσωπο του δράστη η οποία προκύπτει από τις δύο (02) κάτωθι προϋποθέσεις: α) Το στοιχείο της κατ’ επάγγελμα τέλεσης του εγκλήματος μέσω της διαμορφωμένης υποδομής για την μεθοδευμένη επανάληψη της πράξης και, σωρρευτικά β) στον σκοπό αποκόμισης περιουσιακού οφέλους (κέρδους) άνω του ποσού των Ευρώ εβδομήντα πέντε χιλιάδων (75.000,00€).
Ως εκ τούτου προς κατάφαση της άνω επιβαρυντικής περίστασης (ιδιαίτερα διακεκριμένη μορφή του εγκλήματος) θα πρέπει να συντρέχουν και μάλιστα σωρρευτικά (Ν. Παρασκευόπουλος-Κ. Κοσμάτος-Ναρκωτικά-Κατ' άρθρο Ερμηνεία του Ν. 4139/2013 σελ. 161επ, Σ. Παύλου Ερμηνεία του Ν. 4139/2013 σελ 60 επ, σε Σ. Παύλου-Θ. Σάμιος Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι, 4η Έκδοση Σάκκουλας Αθήνα 2014 και Γ. Μπέκας, οι κυρωτικοί κανόνες της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών ΠοινΔικ 2013 σελ 55 οι ως άνω αναφερόμενες δύο (02) προϋποθέσεις:
Α) Η κατ’ επάγγελμα τέλεσης της διακίνησης, η ερμηνεία της οποίας λαμβάνει υπόψη τα στοιχεία του άρθρου 13 περ. στ. ΠΚ σύμφωνα με το οποίο περίπτωση κατ’ επάγγελμα τέλεσης των αδικημάτων αυτών υφίσταται «όταν από την επανειλημμένη τέλεση των αδικημάτων αυτών υφίσταται υποδομή που έχει διαμορφώσει ο δράστης με πρόθεση επανειλημμένης τελέσεως της πράξεως, προκύπτει σκοπός του δράστη για πορισμό εισοδήματος» και β) Να απέβλεπε ο δράστης, δια της διαπράξεως, του αδικήματος, σε προσδοκώμενο όφελος άνω των Ευρώ εβδομήντα πέντε χιλιάδων (75.000,00€), ήτοι να αναμένει ότι εκ της μεταγενέστερης πωλήσεως της ναρκωτικής ουσίας θα ανακύψει περιουσιακό κέδρος για τον ίδιο (το «όφελος») που να υπερβαίνει το ως άνω ποσό (έτσι Σ. Παύλου οπ.π. σελ.62).
Έννοια Υποδομής
Ως υποδομή έχει κριθεί από τον Άρειο Πάγο και μάλιστα σωρρευτικώς απαντώμενα (προσάγονται μετ’ επικλήσεως οι υπογραμμισμένες αποφάσεις) : ΑΠ 750/2020 σε Τ.Ν.Π. NOMOS, ΑΠ 299/2020, οπ.π. ΑΠ 1230/2019, οπ.π. ΑΠ 1466/2018, ΑΠ 1170/2011, οπ.π. ΑΠ 993/2011, οπ.π. ΑΠ 1090/2010, οπ.π., ΑΠ 1914/2009, ΑΠ 1874/2009, οπ.π. ΑΠ 1952/2007, ΑΠ 1165/2006, οπ.π. ΑΠ 2336/2004, ΑΠ 1620/2004, οπ.π. ΑΠ 926/2002).
Α) Η κατοχή ηλεκτρονικής ζυγαριάς.
Β) Ο πολυτελής βίος.
Γ) Η διαμονή σε πολυτελή περιοχή.
Δ) Η κατοχή πρέσας τυποποίησης ναρκωτικών.
Ε) Οι υψηλές καταθέσεις στην Τράπεζα.
ΣΤ) Η ένωση και οι διασυνδέσεις με πρόσωπα που ασχολούνται αποκλειστικά με διακίνηση υπό την μορφή εμπορίας.
Ζ) Ειδικές κατασκευές (κρύπτες, εσοχές) στα Μέσα Μεταφοράς.
Η) Η κατοχή όπλων.
Θ) Η κατοχή πολλών κινητών τηλεφώνων και μάλιστα παλαιάς τεχνολογίας ώστε να καθίσταται δυσχερέστερος ο εντοπισμός.
Ι) Η ύπαρξη ατζέντας.
ΙΑ) Η κατοχή πομποδέκτη για να παρακολουθούνται οι συχνότητες της αστυνομίας.
Ως εκ τούτου στερείται νόμιμης και επαρκούς αιτιολογίας η απόφαση η οποία για την κατάφαση της «υποδομής» και κατ’ επέκταση του «σχεδιασμού» και της «μεθοδικότητας» που απαιτείται να ενυπάρχει στο πρόσωπο του δράστη περιορίζεται στην παράθεση μόνον στοιχείων, όπως είναι η μεγάλη ποσότητα των ναρκωτικών ουσιών ή ενέργειες που ούτως ή άλλως θα ήταν απαραίτητες για την τέλεση έστω και μιας μόνον πράξεως, η οποία δεν θα μπορούσε να ολοκληρωθεί χωρίς αυτά (ΑΠ 1018/2011 ΠοινΧρ 2012, 359).
Έννοια προσδοκώμενου οφέλους
Βασικό Στοιχείο της αντικειμενικής υπόστασης της κατ’ επάγγελμα διακίνησης ναρκωτικών του είναι το, σωρρευτικά συντρέχον με την ύπαρξη υποδομής και τον σκοπό βιοπορισμού του επικίνδυνου δράστη-διακινητή ποσοτικό στοιχείο του προσδοκώμενου οφέλους από την τέλεση της διακίνησης, το οποίο πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των Ευρώ εβδομήντα πέντε χιλιάδων (75.000,00€).
Στο ως άνω πλαίσιο, η ουσιαστική κρίση του Δικαστηρίου της ουσίας για το απαιτούμενο από την διάταξη σωρευτικά ύψος του προσδοκώμενου οφέλους, το οποίο πρέπει να είναι ανώτερο του ποσού των Ευρώ εβδομήντα πέντε χιλιάδων (75.000,00€) πρέπει να είναι ειδικά και εμπεριστατωμένα αιτιολογημένη.
Τουτέστιν δεν αρκεί να «εκτιμάται» από το Δικαστήριο ότι το προσδοκώμενο όφελος του δράστη από την διακίνηση των ναρκωτικών υπερβαίνει απλώς το ποσό των Ευρώ εβδομήντα πέντε χιλιάδων (75.000,00€), αλλά για την εξεύρεση του ύψους του προσδοκώμενου οφέλους του διακινητή ναρκωτικών ουσιών, το δικαστήριο είναι υποχρεωμένο να αιτιολογήσει ειδικά, αναλόγως της περιπτώσεως, το προσδοκώμενο, ήτοι το επιδιωκόμενο και αναμενόμενο όφελος, κέρδος ή αμοιβή που αντικειμενικά είναι πρόσφορο να προσποριστεί στο συγκεκριμένο δράστη από τη διακίνηση της συγκεκριμένης ποσότητας και είδους ναρκωτικών, ανάλογα με το ρόλο που έχει στην διακίνηση, γιατί το προσδοκώμενο όφελος διαφέρει κατά περίπτωση διαμεσολαβήσεως στην όλη διαδικασία της διακινήσεως των ναρκωτικών και δη πρέπει το δικαστήριο της ουσίας να παραθέσει πραγματικά περιστατικά από τα οποία να προκύπτει το προσδοκώμενο όφελος κάθε καταδικασθέντος από την συγκεκριμένη διακίνηση, πρέπει να αναφέρει την τιμή κτήσεως των συγκεκριμένων ποσοτήτων ναρκωτικών και την συμφωνηθείσα (και όχι την τρέχουσα στην αγορά) τιμή πωλήσεως αυτών ή την αναμενόμενη τιμή πωλήσεως αυτών στην αγορά στο συγκεκριμένο χρόνο όταν δεν έχει συμφωνηθεί ή πωληθεί ακόμη, αφού είναι δυνατόν να μην έχουν πωληθεί ακόμη τα ναρκωτικά ή οι τιμές τους να κυμαίνονται (βλ. προσαγόμενες μετ’ επικλήσεως ΑΠ 570/2015, σε Τ.Ν.Π, ΑΠ 1329/2014, οπ.π, ΑΠ 759/2014 οπ.π).
Στο αυτό πλαίσιο έχει κριθεί από την ΑΠ 759/2014 (ΠοινΔικ 2015, 387) ότι «όσον αφορά την παραδοχή του δευτεροβαθμίου δικαστηρίου στο αιτιολογικό της προσβαλλόμενης με αριθμό 246/2013 αποφάσεώς του, ότι ο κατηγορούμενος τέλεσε τις παραπάνω πράξεις διακίνησης μεγάλης ποσότητας ναρκωτικών κατ’ επάγγελμα και ότι το προσδοκώμενο όφελος του κατηγορουμένου από τις ανωτέρω πράξεις διακίνησης ναρκωτικών ακατέργαστης κάνναβης βάρους 61.760 γραμμαρίων, (κατοχής, αποθήκευσης, πώλησης κατ' εξακολούθηση και μεταφοράς), "υπερβαίνει το ποσό των εβδομήντα πέντε χιλιάδων (75.000) ευρώ, καθόσον η τιμή του χασίς υπερβαίνει το ποσό των 1.000 ευρώ το κιλό και κυμαίνονταν από 1.500 έως 2.000 ευρώ το κιλό”, το δευτεροβάθμιο δικαστήριο, που έκρινεν επί εφέσεως του κατηγορουμένου, καταδικασθέντος σε πρώτο βαθμό, όπως προκύπτει από τη με αρ. 457/2011 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Λάρισας για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών κάνναβης μεγάλης ποσότητας και κατ' επάγγελμα, αναφερομένου στην απόφαση του άρθρου 23, αλλά και του άρθρου 23 Α’ του Ν. 3459/2006, ορθά, ευμενέστερα για τους κατηγορούμενους, και χωρίς να χειροτερεύει τη θέση του εκκαλούντος αναιρεσείοντος κατηγορουμένου, εφάρμοσε την επιεικέστερη για τον κατηγορούμενο διάταξη του άρθρου 23 του Ν. 4139/2013 και προέβη σε προσδιορισμό του προσδοκώμενου οφέλους του κατηγορουμένου, ως υπερβαίνοντος το ποσό των 75.000 ευρών, πλην όμως η παραπάνω αιτιολογία αυτή προσδιορισμού του ύψους του οφέλους κρίνεται ελλιπής και ανεπαρκής, καθόσον στον αναιρεσείοντα δεν αποδίδεται και αγορά της διακινηθείσας από αυτόν της ποσότητας κάνναβης, ώστε να ανήκει σε αυτόν ολόκληρο το αναμενόμενο από τη διακίνηση κέρδος, και δεν αναφέρεται η τιμή αγοράς ή απόκτησης της ποσότητας αυτής, αφού η τιμή πώλησης κατά τις παραδοχές ανέρχεται σε 92.640 έως 123.520 ευρώ (61.760 χ 1500 και 61760 χ 2.000 ευρώ) και το προσδοκώμενο όφελος λογικά δεν μπορεί να ισούται με ολόκληρο το αναμενόμενο τίμημα πωλήσεως, αλλά πρέπει να αφαιρεθεί το τίμημα αγοράς της άνω ποσότητας και τυχόν αμοιβές τρίτων διαμεσολαβητών..».
Συνεπώς το προσδοκώμενο όφελος, ως στοιχείο της αντικειμενικής υποστάσεως της επιβαρυντικής διάταξης του άρθρου 23, αναφέρεται στο «καθαρό κέρδος» που απεκόμισε ή επρόκειτο να αποκομίσει ο κατ’ επάγγελμα διακινητής, που αφορά σε συγκεκριμένη ποσότητα συγκριμένου είδους ναρκωτικής ουσίας. Στο όφελος που θα προκύψει, αν από την μελλοντική αξία πωλήσεως αφαιρεθεί η αξία της κτήσεως. Η δε αξία κάθε ναρκωτικού προσδιορίζεται κατ’ αρχήν και ενδεικτικά σύμφωνα με τους πίνακες της Ετήσιας Έκθεσης του Συντονιστικού Οργάνου Δίωξης Ναρκωτικών (ΣΟΔΝ-ΕΜΠ).
Τα ανωτέρω στοιχεία της διαμορφωθείσας υποδομής και του προσδοκώμενου οφέλους άνω του ποσού των Ευρώ εβδομήντα πέντε χιλιάδων (75.000,00€) πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά στο πρόσωπο του δράστη και να εκτίθενται με πληρότητα, σαφήνεια και κατά τόπο συγκεκριμένο τα στοιχεία που exlege που συντρέχουν στο πρόσωπο του δράστη. Σε διαφορετική περίπτωση, η απόφαση του Δικαστηρίου ουσίας καθίσταται αναιρετέα για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας (άρθρο 510 περ. Δ ΚΠΔ).
Β) ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΛΑΦΡΥΝΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΝΗΣ
Σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 84 του ΠΚ με τίτλο «Ελαφρυντικές περιστάσεις» ορίζεται ότι:
1) Η ποινή μειώνεται επίσης κατά το μέτρο που προβλέπει το προηγούμενο άρθρο και στις περιπτώσεις που συντρέχουν ελαφρυντικές περιστάσεις.
2) Ελαφρυντικές περιστάσεις θεωρούνται ιδίως: α) το ότι ο υπαίτιος έζησε σύννομα ως τον χρόνο που έγινε το έγκλημα, περίσταση που δεν αποκλείεται από μόνη την προηγούμενη καταδίκη του για ελαφρό πλημμέλημα, β) το ότι στην πράξη του ωθήθηκε από μη ταπεινά αίτια ή από μεγάλη ένδεια ή υπό την επίδραση σοβαρής απειλής ή υπό την επιβολή προσώπου στο οποίο αυτός οφείλει υπακοή ή με το οποίο βρίσκεται σε σχέση εξάρτησης, γ) το ότι στην πράξη του ωθήθηκε από ανάρμοστη συμπεριφορά του παθόντος ή παρασύρθηκε από οργή ή βίαιη θλίψη που του προκάλεσε άδικη εναντίον του πράξη, δ) το ότι επέδειξε ειλικρινή μετάνοια και επιδίωξε να άρει ή να μειώσει τις συνέπειες της πράξης του, ε) το ότι συμπεριφέρθηκε καλά για σχετικά μεγάλο διάστημα μετά την πράξη του, ακόμα και κατά την κράτησή του.
3) Ως ελαφρυντική περίπτωση λογίζεται και η μη εύλογη διάρκεια της ποινικής διαδικασίας που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του κατηγορουμένου.
Από την επισκόπηση των ανωτέρω διατάξεων προκύπτει ότι στην περίπτωση κατά την οποία το παρόν Δικαστήριο αχθεί σε καταδικαστική για το πρόσωπό μου κρίση, συντρέχει η αναγνώριση της ελαφρυντικής περίστασης του άρθρου 84 παρ. 2 περ. α, β και ε του ΠΚ.
Προς απόδειξη δε του προβαλλομένου ισχυρισμού μου προσάγω και επικαλούμαι:
1) ... – 18) ...
[Παραλείπεται ο κατάλογος των προσαγόμενων μετ’ επικλήσεως εγγράφων]
Επειδή ουδεμία αντίσταση επέδειξα προς τα αστυνομικά όργανα κατά τον χρόνο του ελέγχου και της εν τέλει συλλήψεώς μου τα οποία κυριολεκτικά μας βρήκαν εν υπνώσει.
Επειδή στον χώρο του ελέγχου μου δεν ευρέθησαν χρήματα ή άλλα στοιχεία (π.χ. ζυγαριές, σημειώσεις, σακούλες) τα οποία να επιμαρτυρούν υποδομή και οργάνωση προς τον προσπορισμό οικονομικού οφέλους και δη του οικονομικού οφέλους άνω του ποσού των Ευρώ εβδομήντα πέντε χιλιάδων (75.000,00€).
Επειδή από κανένα αποδεικτικό στοιχείο εντός της δικογραφίας δεν αποδεικνύεται ότι τα δέντρα αυτά τα οποία ευρέθησαν στο σημείο του ελέγχου μου θα απέφεραν ως κέρδος τα χρηματικά ποσά όπως αυτά έχουν υπολογισθεί και με την μεθοδολογία που αναφέρεται στο με αριθμό πρωτοκόλλου .../22-07-2021 διαβιβαστικό έγγραφο της Υ.Α. Ασφαλείας Λαμίας.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Και όσα θα προσθέσω κατά την εκδίκαση της υποθέσεώς μου.
ΖΗΤΩ
Την απαλλαγή μου από την αποδιδόμενη σε μένα κατηγορία όπως αυτή εισάγεται σύμφωνα με το από 13-01-2022 κλητήριο θέσπισμα του κ. Εισαγγελέως Εφετών Λαμίας.
Σε περίπτωση δε λήψεως αποφάσεως από το παρόν Δικαστήριο περί της ενοχής μου την αναγνώριση των ελαφρυντικών περιστάσεων του άρθρου 84 παρ. 2 περ. α, β και ε.
Με τιμή
Ο Κατηγορούμενος
ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ ΛΑΜΙΑΣ
ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ 01-06-2022
(ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ ΤΗΣ 19-05-2022)
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ
T. (Τ.) (ον) K. (Κ.) (επ) του M. (Μ.) και της F. (Φ.), κατοίκου ... Αττικής, οδός ..., και ήδη προσωρινά κρατουμένου στο Κ.Κ. Κορυδαλλού Πειραιώς.
Λαμία 01-06-2022
Αξιότιμοι Κύριοι Δικαστές
Καλούμαι ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου να δικασθώ σύμφωνα με το από 13-01-2022 κλητήριο θέσπισμα του κ. Εισαγγελέως Εφετών Λαμίας, μετά την αναβολή της δικασίμου της 17-03-2022 και ώρα 09.00 π.μ. και την διακοπή της δικασίμου της 19-05-2022 και ώρα 09.00 π.μ. ομού μετά του συγκατηγορουμένου μου R. (Ρ.) (ον) K. (Κ.) (επ) του I. (Η.) και της F. (Φ.), για τέλεση της πράξεως της ιδιαίτερα διακεκριμένης περίπτωσης κατ’ επάγγελμα διακίνησης ναρκωτικών ουσιών με την μορφή της καλλιέργειας φυτών του γένους της κάνναβης, τελεσθείσα κατά συναυτουργία από μη τοξικομανείς, με προσδοκώμενο όφελος άνω του ποσού των Ευρώ εβδομήντα πέντε χιλιάδων (75.000,00€) δηλαδή για παράβαση των άρθρων 1, 5, 12, 13ε, 14, 16, 17, 18, 26α, 27 παρ. 1, 45, 51, 52, 57, 79, 80, 463 παρ. 1, 4 ΠΚ και άρθρο 23 παρ. 2 περ. α εδ β σε συνδυασμό με το άρθρο 20 του Ν. 4139/2013 και άρθρο 6 του Ν. 3459/2006 σε συνδυασμό με αρ. ΜΟΝΟ ΥΑ Γ5γ/οικ 49690/2017, πράξη την οποία όπως εισάγεται να δικασθεί και σύμφωνα με την από 22-07-2021 ασκηθείσα ποινική δίωξη της κ. Εισαγγελέως Πρωτοδικών Λαμίας αρνούμαι ως τελεσθείσα εκ μέρους μου, επαγόμενος τα κατωτέρω.
Α) ΑΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΟΠΩΣ ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟ 13-01-2022 ΚΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΠΙΣΜΑ ΤΟΥ κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΣ ΕΦΕΤΩΝ ΛΑΜΙΑΣ.
Όπως ανέπτυξα και στο κατατεθέν ενώπιον της κ. Ανακρίτριας του Πρωτοδικείου Λαμίας με το από 26-07-2022 απολογητικό μου υπόμνημα σε όλη τη διάρκεια της ζωής μου διήγα έναν καθόλα σύννομο, ευνομούμενο και έντιμο βίο καθόσον πρώτιστο μέλημά μου ήταν η εξασφάλιση ενός αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης για εμένα και την οικογένεια μου. Γι' αυτό το λόγο, έχω ξεκινήσει να εργάζομαι ως εργάτης γης από πολύ μικρή ηλικία προκειμένου να συμβάλλω με το εισόδημά μου στον οικογενειακό προϋπολογισμό και στην εξασφάλιση των προς το ζην για εμένα και τους οικείους μου.
Ωστόσο, οι δυσμενείς συνθήκες που επικρατούσαν στην αγορά εργασίας της Αλβανίας αλλά και η γενικότερη κρίση που βίωνε η οικονομία είχαν ως αποτέλεσμα να μείνω χωρίς εργασία το τελευταίο διάστημα. Ως εκ τούτου υπέστην τόσο εγώ όσο και η οικογένεια μου υπέρμετρη οικονομική ζημία, η οποία μας οδήγησε σε οικονομικό αδιέξοδο. Καθίσταται λοιπόν φανερό ότι τα εισοδήματά μου ήταν πενιχρά και για τον λόγο αυτό αναγκάστηκα να έρθω στην Ελλάδα αναζητώντας μια θέση εργασίας με σκοπό να συγκεντρώσω κάποια χρήματα και να βοηθήσω την οικογένειά μου, η οποία κατοικεί στην Αλβανία.
Όντως αρχικά πραγματοποίησα κάποια μεροκάματα στο Νομό Ηλείας αλλά τόσο λόγω της έλλειψης εγγράφων νόμιμης παραμονής μου όσο και λόγω της πανδημίας οι θέσεις εργασίας των εργατών γης ήταν περιορισμένες και τελικά παρέμενα χωρίς εργασία.
Ωστόσο, ο καιρός περνούσε και εγώ παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες που είχα καταβάλλει δεν είχα καταφέρει να βρω μια μόνιμη και σταθερή εργασία γεγονός που είχε ως συνέπεια να μη μπορώ να εξασφαλίσω στον εαυτό μου αλλά και στην οικογένειά μου τις στοιχειώδεις παροχές ενός αξιοπρεπούς βίου.
Τη λύση στο πρόβλημά μου μού έδωσε ο συγκατηγορούμενός μου R. K., τον οποίο γνώριζα λόγω της κοινής μας καταγωγής. Ο τελευταίος, που ήξερε αφενός ότι είχα ανάγκη από εργασία και ότι ευρισκόμουν σε οικονομική δυσχέρεια και αφετέρου ότι είχα απασχοληθεί ως εργάτης γης σε διάφορες περιοχές και ότι είχα εμπειρία στον τομέα των γεωργικών εργασιών, μου πρότεινε να απασχοληθώ μαζί του ως εργάτης για χρονικό διάστημα δύο μηνών σε μια φυτεία ινδικής κάνναβης στην περιοχή της Φθιώτιδας, (υποχρέωση που είχε αναλάβει όπως μου εξήγησε στο πλαίσιο της αποπληρωμής ενός χρέους του προς κάποιον Αλβανό υπήκοο ονόματι A., τον οποίο εγώ δε γνωρίζω προσωπικά).
Μάλιστα, όπως μου εξήγησε ο συγκατηγορούμενός μου, ο δικός μας ρόλος θα εξαντλείτο αποκλειστικά στην ύδρευση της φυτείας αλλά και στην φύλαξή της. Για την παροχή των υπηρεσιών μας ως εργατών δε, ο ανωτέρω μου είπε ότι ο A. θα μας κατέβαλε το χρηματικό ποσό των Ευρώ τριών χιλιάδων (3.000,00€), το οποίο θα μοιραζόμασταν μεταξύ μας, ενώ θα μας παρείχε δωρεάν διαμονή πλησίον του χώρου της καλλιέργειας καθώς και κάλυψη των εξόδων μετακίνησης.
Ενώ στο άκουσμα αυτής της πρότασης αμφιταλαντεύτηκα, καθώς δεν είχα καμία απολύτως σχέση με τον χώρο των ναρκωτικών και δεν ήθελα σε καμία περίπτωση να εμπλακώ σε τέτοιου είδους δραστηριότητες οι οποίες ενείχαν τον κίνδυνο να με εμπλέξουν σε διαδικασίες ποινικής δίωξης. Όμως αναλογιζόμενος την απελπιστική οικονομική κατάσταση στην οποία ευρισκόμην, κατάλαβα ότι δεν είχα άλλη επιλογή, παρά να αποδεχτώ τη σχετική «θέση εργασίας» και να αναλάβω τα αντίστοιχα καθήκοντα καθώς είχα απόλυτη ανάγκη τα χρήματα.
Έτσι αποδέχθηκα την πρότασή του συγκατηγορουμένου μου, στηριζόμενος παράλληλα και στο γεγονός ότι θα παρέμενα στο χώρο της φυτείας για σύντομο χρονικό διάστημα.
Αρχές Ιουλίου, λοιπόν, μετέβην στην περιοχή όπου ευρισκόταν η εν λόγω καλλιέργεια από κοινού με τον συγκατηγορούμενό μου προκειμένου να τη φυλάμε και να ποτίζουμε τα επίμαχα δενδρύλλια. Εκεί επρόκειτο να παραμείνουμε μέχρι τα τέλη Αυγούστου (αν φυσικά δεν είχε μεσολαβήσει ο εντοπισμός μας και η σύλληψή μας από τις Αστυνομικές Αρχές). Κατά τη διάρκεια της παραμονής μας εκεί μας τελούσαμε αποκλειστικά υπό τις εντολές του A., ο οποίος μάλιστα είχε αφήσει στην αποθήκη ένα κινητό τηλέφωνο προκειμένου να επικοινωνεί μαζί μας οποτεδήποτε αυτό ήταν αναγκαίο, για να μας δίνει τις απαραίτητες διευκρινήσεις για την παρασχεθείσα από εμάς εργασία στην επίμαχη φυτεία.
Από όλα τα ανωτέρω καθίσταται σαφές ότι ο ρόλος μου στην παρούσα υπόθεση έγκειται αποκλειστικά στην απασχόλησή μου ως εργάτη στην επίμαχη φυτεία και στην διεκπεραίωση των εντολών του πραγματικά υπευθύνου, ενώ δεν φέρω την παραμικρή ευθύνη για την εγκατάσταση ή τη διαχείριση της ως άνω καλλιέργειας. Με άλλα λόγια λειτουργούσα εμμέσως μόνο καθ' υπόδειξη του A. χωρίς να δρω αυτοβούλως χωρίς να αναλαμβάνω την παραμικρή πρωτοβουλία στο πλαίσια της καλλιέργειας των επίμαχων δενδρυλλίων. Εγώ ήμουν μόνο ένα εκτελεστικό όργανο - ένας απλός εργάτης- στην εν λόγω φυτεία και δεν είχα καμία απολύτως συμμετοχή στην διαχείριση και στο συντονισμό του συνόλου των σχετικών δραστηριοτήτων.
Τα λεγόμενά μου επιβεβαιώνονται από το γεγονός ότι δεν ήμουν εξοικειωμένος με αυτές τις τακτικές αλλά αντίθετα χαρακτηριζόμουν από πλήρη άγνοια για τους κινδύνους που εγκυμονούσε η εμπλοκή μου σε τέτοιου είδους παράνομες καταστάσεις, γεγονός που αποδεικνύεται από το ότι δεν έλαβα κανένα μέτρο προφύλαξης, ώστε να δυσχεράνω την έρευνα των Αστυνομικών Αρχών και να τις εμποδίσω να οδηγηθούν στα ίχνη μου και στην ταυτοποίησή μου.
Τα λεγόμενά μου αποδεικνύονται από το γεγονός ότι παρέμενα εντός του χώρου της φυτείας και σε έτερο μη συνδεδεμένο με αυτή μέρος, με σκοπό να μην ταυτοποιηθώ από την Αστυνομία και να αποφύγω τη σύλληψή μου. Και στο σημείο αυτό προκύπτει η εξής εύλογη απορία: Αν πράγματι αποτελούσα έναν από τους ιθύνοντες νόες του επίδικου αδικήματος δε θα φρόντιζα να λειτουργώ με οργανωμένο σχεδιασμό ώστε να διαφύγω του εντοπισμού και της συλλήψεώς μου από τις Αστυνομικές Αρχές; Δε θα να αναθέσω σε έτερα άτομα να ενεργούν πράξεις άμεσα σχετιζόμενες με την επίμαχη καλλιέργεια (όπως έκαναν προκειμένω οι πραγματικά ιθύνοντες) προκειμένου να μη φαίνεται ότι εγώ κρύβομαι πίσω από το συγκεκριμένο εγχείρημα; Ανταποκρίνεται άραγε στους κανόνες της λογικής η παντελής απουσία μέτρων προφύλαξης από μέρους μου αν όντως επιχειρούσα μείζονος απαξίας παράνομες πράξεις όπως αυτές της κακουργηματικής διακίνησης ναρκωτικών ουσιών και δη στο πλαίσιο ενός τόσο ριψοκίνδυνου και μεγάλου βεληνεκούς εγχειρήματος;
Σε καμία περίπτωση λοιπόν δε μπορεί να θεωρηθεί ότι έλαβα μέτρα αντιπαρακολούθησης με σκοπό να μην ταυτοποιηθώ από την Αστυνομία και να αποφύγω τη σύλληψή μου. Αντιθέτως καθίσταται πασιφανές ότι αποτέλεσα το εξιλαστήριο θύμα των πραγματικά υπευθύνων, οι οποίοι ενήργησαν με οργανωμένο σχεδιασμό ώστε να διαφύγουν του εντοπισμού και της συλλήψεως τους από τις Αστυνομικές και φρόντισαν να βρεθεί ένας «ένοχος» στον οποίο θα αποδίδονταν οι σχετικές κατηγορίες για τις δικές τους κολάσιμες πράξεις.
Επιπροσθέτως, προς επίρρωση των ισχυρισμών μου πρέπει να τονιστεί ότι δεν διήγα πολυτελή βίο και ότι στην κατοχή μου δεν βρέθηκαν ούτε χρηματικά ποσά ούτε άλλα είδη πολυτελείας. Αν πράγματι προέβαινα στις πράξεις που μου αποδίδονται από τις οποίες όπως αναφέρουν οι Αστυνομικές Αρχές προσπόριζα μεγάλο περιουσιακό όφελος δε θα ήταν λογικό να ανευρίσκονταν μεγάλα χρηματικά ποσά στην κατοχή μου ή έτερα ακριβά αντικείμενα; Εάν πράγματι προσπόριζα εισοδήματα και δη αυτά που μου καταλογίζουν θα διήγα αυτό τον βίο; Ακόμα η αμφίεσή μου κατά την ημέρα της σύλληψής μου αποδεικνύει ότι τα εισοδήματά μου είναι πενιχρά. Είναι λοιπόν άραγε το προφίλ μου, το προφίλ ενός διακινητή ναρκωτικών ουσιών που διαβιούσε πολυτελώς αποκερδαίνοντας σημαντικά ποσά ή αντίθετα το προφίλ ενός ανθρώπου που προσπαθεί να επιβιώσει με πενιχρά εισοδήματα και βρίσκεται σε δεινή οικονομική κατάσταση:
Ακόμη το γεγονός δεν προέβην στα επίδικα αδικήματα επιρρωνύεται και από τις μαρτυρικές καταθέσεις των Αστυνομικών Οργάνων από τις οποίες προκύπτει ότι στις αρχικές πληροφορίες που εισέφεραν ενώπιον της Αστυνομίας άτομα αγνώστων σε μένα στοιχείων στις οποίες βασίστηκε ολόκληρη η μετέπειτα αστυνομική έρευνα δεν υπήρξε η παραμικρή αναφορά στο πρόσωπό μου σχετικά με τη συμμετοχή μου στην επίδικη υπόθεση.
Από όλα τα παραπάνω καθίσταται φανερό ότι η εμπλοκή μου στην παρούσα υπόθεση άρχεται και εξαντλείται αποκλειστικά στα όσα ανέφερα ανωτέρω.
Επιπροσθέτως σύμφωνα με το με Αριθμό πρωτοκόλλου .../22-07-2021 διαβιβαστικό προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Λαμίας έγγραφο του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υ.Α. Λαμίας αναφέρεται ότι στην συγκεκριμένη φυτεία ευρέθησαν συνολικά επτακόσια τριάντα τρία (733) καλλιεργούμενα δενδρύλλια κάνναβης ύψους από πέντε (05) έως σαράντα (40) εκατοστά του μέτρου. Δεν αποδεικνύεται όμως σύμφωνα και με την κατάσταση στην οποία ευρίσκονταν τα συγκεκριμένα δένδρα ότι καθένα δενδρύλλιο κάνναβης παράγει από ένα (01) έως τρία (03) κιλά κάνναβης και ένα (01) κιλό κάνναβης πωλείται από το ποσό των Ευρώ τριών χιλιάδων (3.000,00€) έως το ποσό των Ευρώ πέντε χιλιάδων (5.000,00€) καθόσον εντός της σχηματισθείσας δικογραφίας δεν έχει συμπεριληφθεί κανένα αποδεικτικό στοιχείο π.χ. έγγραφο το οποίο να επιβεβαιώνει το εξαχθέν προς τούτο συμπέρασμα.
Σύμφωνα με την περ. α της παραγράφου 2 του άρθρου 23 του Ν. 4139/2013 το αδίκημα της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών του άρθρου 20 του ανωτέρω Νόμου τιμωρείται με ισόβια κάθειρξη και με χρηματική ποινή από το ποσό των Ευρώ πενήντα χιλιάδων (50.000,00€) έως το ποσό του Ευρώ ενός εκατομμυρίου (1.000.000,00€) όταν ο δράστης του, μεταξύ άλλων «....κατ’ επάγγελμα χρηματοδοτεί την τέλεση κάποιας Πράξης διακίνησης ή κατ’ επάγγελμα διακινεί ναρκωτικές ουσίες και το προσδωκόμενο όφελος του δράστη στις ανωτέρω περιπτώσεις υπερβαίνει το ποσό των Ευρώ εβδομήντα πέντε χιλιάδων (75.000,00€).
Περαιτέρω, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του Ν. 4139/2013 η αποκλειστικώς προβλεπόμενη με την προπαρατεθείσα διάταξη ποινή ισόβιας κάθειρξης έγκειται στο στοιχείο της ιδιαίτερης επικινδυνότητας στο πρόσωπο του δράστη η οποία προκύπτει από τις δύο (02) κάτωθι προϋποθέσεις: α) Το στοιχείο της κατ’ επάγγελμα τέλεσης του εγκλήματος μέσω της διαμορφωμένης Υποδομής για την μεθοδευμένη επανάληψη της πράξης και, σωρρευτικά β) στον σκοπό αποκόμισης περιουσιακού οφέλους (κέρδους) άνω του ποσού των Ευρώ εβδομήντα πέντε χιλιάδων (75.000,00€).
Ως εκ τούτου προς κατάφαση της άνω επιβαρυντικής περίστασης (ιδιαίτερα διακεκριμένη μορφή του εγκλήματος) θα πρέπει να συντρέχουν και μάλιστα σωρρευτικά (Ν. Παρασκευόπουλος-Κ. Κοσμάτος-Ναρκωτικά-Κατ’ άρθρο Ερμηνεία του Ν. 4139/2013 σελ. 161 επ, Σ. Παύλου Ερμηνεία του Ν. 4139/2013 σελ 60επ, σε Σ. Παύλου-Θ. Σάμιος Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι, 4η Έκδοση Σάκκουλας Αθήνα 2014 και Γ. Μπέκας, οι κυρωτικοί κανόνες της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών ΠοινΔικ 2013 σελ 55 οι ως άνω αναφερόμενες δύο (02) προϋποθέσεις:
Α) Η κατ’ επάγγελμα τέλεσης της διακίνησης, η ερμηνεία της οποίας λαμβάνει υπόψη τα στοιχεία του άρθρου 13 περ. στ. ΠΚ σύμφωνα με το οποίο περίπτωση κατ’ επάγγελμα τέλεσης των αδικημάτων αυτών υφίσταται «όταν από την επανειλημμένη τέλεση των αδικημάτων αυτών υφίσταται υποδομή που έχει διαμορφώσει ο δράστης με πρόθεση επανειλημμένης τελέσεως της πράξεως, προκύπτει σκοπός του δράστη για πόρισμά εισοδήματος» και β) Να απέβλεπε ο δράστης, δια της διαπράξεως, του αδικήματος, σε προσδοκώμενο όφελος άνω των Ευρώ εβδομήντα πέντε χιλιάδων (75.000,00€), ήτοι να αναμένει ότι εκ της μεταγενέστερης πωλήσεως της ναρκωτικής ουσίας θα ανακύψει περιουσιακό κέδρος για τον ίδιο (το «όφελος») που να υπερβαίνει το ως άνω ποσό (έτσι Σ. Παύλου οπ.π. σελ.62).
Έννοια Υποδομής
Ως υποδομή έχει κριθεί από τον Άρειο Πάγο και μάλιστα σωρρευτικώς απαντώμενα (προσάγονται μετ’ επικλήσεως οι υπογραμμισμένες αποφάσεις) : ΑΠ 750/2020 σε Τ.Ν.Π. NOMOS, ΑΠ 299/2020, οπ.π. ΑΠ 1230/2019. οπ.π. ΑΠ 1466/2018, ΑΠ 1170/2011. οπ.π. ΑΠ 993/2011, οπ.π. ΑΠ 1090/2010, οπ.π.. ΑΠ 1914/2009, ΑΠ 1874/2009. οπ.π. ΑΠ 1952/2007, ΑΠ 1165/2006. οπ.π. ΑΠ 2336/2004, ΑΠ 1620/2004, οπ.π. ΑΠ 926/2002).
Α) Η κατοχή ηλεκτρονικής ζυγαριάς.
Β) Ο πολυτελής βίος.
Γ) Η διαμονή σε πολυτελή περιοχή.
Δ) Η κατοχή πρέσας τυποποίησης ναρκωτικών.
Ε) Οι υψηλές καταθέσεις στην Τράπεζα.
ΣΤ) Η ένωση και οι διασυνδέσεις με πρόσωπα που ασχολούνται αποκλειστικά με διακίνηση υπό την μορφή εμπορίας.
Ζ) Ειδικές κατασκευές (κρύπτες, εσοχές) στα Μέσα Μεταφοράς.
Η) Η κατοχή όπλων.
Θ) Η κατοχή πολλών κινητών τηλεφώνων και μάλιστα παλαιός τεχνολογίας ώστε να καθίσταται δυσχερέστερος ο εντοπισμός.
Ι) Η ύπαρξη ατζέντας.
ΙΑ) Η κατοχή πομποδέκτη για να παρακολουθούνται οι συχνότητες της αστυνομίας.
Ως εκ τούτου στερείται νόμιμης και επαρκούς αιτιολογίας η απόφαση η οποία για την κατάφαση της «υποδομής» και κατ’ επέκταση του «σχεδιασμού» και της «μεθοδικότητας» που απαιτείται να ενυπάρχει στο πρόσωπο του δράστη περιορίζεται στην παράθεση μόνον στοιχείων, όπως είναι η μεγάλη ποσότητα των ναρκωτικών ουσιών ή ενέργειες που ούτως ή άλλως θα ήταν απαραίτητες για την τέλεση έστω και μιας μόνον πράξεως, η οποία δεν θα μπορούσε να ολοκληρωθεί χωρίς αυτά (ΑΠ 1018/2011 ΠοινΧρ 2012, 359).
Έννοια προσδοκώμενου όφελους
Βασικό Στοιχείο της αντικειμενικής υπόστασης της κατ’ επάγγελμα διακίνησης ναρκωτικών του είναι το, σωρρευτικά συντρέχον με την ύπαρξη υποδομής και τον σκοπό βιοπορισμού του επικίνδυνου δράστη-διακινητή ποσοτικό στοιχείο του προσδοκώμενου οφέλους από την τέλεση της διακίνησης, το οποίο πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των Ευρώ εβδομήντα πέντε χιλιάδων (75.000,00€).
Στο ως άνω πλαίσιο, η ουσιαστική κρίση του Δικαστηρίου της ουσίας για το απαιτούμενο από την διάταξη σωρευτικά ύψος του προσδοκώμενου οφέλους, το οποίο πρέπει να είναι ανώτερο του ποσού των Ευρώ εβδομήντα πέντε χιλιάδων (75.000,00€) πρέπει να είναι ειδικά και εμπεριστατωμένα αιτιολογημένη.
Τουτέστιν δεν αρκεί να «εκτιμάται» από το Δικαστήριο ότι το προσδοκώμενο όφελος του δράστη από την διακίνηση των ναρκωτικών υπερβαίνει απλώς το ποσό των Ευρώ εβδομήντα πέντε χιλιάδων (75.000,00€), αλλά για την εξεύρεση του ύψους του προσδοκώμενου οφέλους του διακινητή ναρκωτικών ουσιών, το δικαστήριο είναι υποχρεωμένο να αιτιολογήσει ειδικά, αναλόγως της περιπτώσεως, το προσδοκώμενο, ήτοι το επιδιωκόμενο και αναμενόμενο όφελος, κέρδος ή αμοιβή που αντικειμενικά είναι πρόσφορο να προσποριστεί στο συγκεκριμένο δράστη από τη διακίνηση της συγκεκριμένης ποσότητας και είδους ναρκωτικών, ανάλογα με το ρόλο που έχει στην διακίνηση, γιατί το προσδοκώμενο όφελος διαφέρει κατά περίπτωση διαμεσολαβήσεως στην όλη διαδικασία της διακινήσεως των ναρκωτικών και δη πρέπει το δικαστήριο της ουσίας να παραθέσει πραγματικά περιστατικά από τα οποία να προκύπτει το προσδοκώμενο όφελος κάθε καταδικασθέντος από την συγκεκριμένη διακίνηση, πρέπει να αναφέρει την τιμή κτήσεως των συγκεκριμένων ποσοτήτων ναρκωτικών και την συμφωνηθείσα (και όχι την τρέχουσα στην αγορά) τιμή πωλήσεως αυτών ή την αναμενόμενη τιμή πωλήσεως αυτών στην αγορά στο συγκεκριμένο χρόνο όταν δεν έχει συμφωνηθεί η πωληθεί ακόμη, αφού είναι δυνατόν να μην έχουν πωληθεί ακόμη τα ναρκωτικά ή οι τιμές τους να κυμαίνονται (βλ. προσαγόμενες μετ’ επικλήσεως ΑΠ 570/2015, σε Τ.Ν.Π, ΑΠ 1329/2014. οπ.π. ΑΠ 759/2014 οπ.π).
Στο αυτό πλαίσιο έχει κριθεί από την ΑΠ 759/2014 (ΠοινΔικ 2015, 387) ότι «όσον αφορά την παραδοχή του δευτεροβαθμίου δικαστηρίου στο αιτιολογικό της προσβαλλόμενης με αριθμό 246/2013 αποφάσεώς του, ότι ο κατηγορούμενος τέλεσε τις παραπάνω πράξεις διακίνησης μεγάλης ποσότητας ναρκωτικών κατ’ επάγγελμα και ότι το προσδοκώμενο όφελος του κατηγορουμένου από τις ανωτέρω πράξεις διακίνησης ναρκωτικών ακατέργαστης κάνναβης βάρους 61.760 γραμμαρίων, (κατοχής, αποθήκευσης, πώλησης κατ’ εξακολούθηση και μεταφοράς), "υπερβαίνει το ποσό των εβδομήντα πέντε χιλιάδων (75.000) ευρώ, καθόσον η τιμή του χασίς υπερβαίνει το ποσό των 1.000 ευρώ το κιλό και κυμαίνονταν από 1.500 έως 2.000 ευρώ το κιλό”, το δευτεροβάθμιο δικαστήριο, που έκρινεν επί εφέσεως του κατηγορουμένου, καταδικασθέντος σε πρώτο βαθμό, όπως προκύπτει από τη με αρ. 457/2011 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Λάρισας για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών κάνναβης μεγάλης ποσότητας και κατ’ επάγγελμα, αναφερομένου στην απόφαση του άρθρου 23, αλλά και του άρθρου 23 Α’ του Ν. 3459/2006, ορθά, ευμενέστερα για τους κατηγορούμενους, και χωρίς να χειροτερεύει τη θέση του εκκαλούντος αναιρεσείοντος κατηγορουμένου, εφάρμοσε την επιεικέστερη για τον κατηγορούμενο διάταξη του άρθρου 23 του Ν. 4139/2013 και προέβη σε προσδιορισμό του προσδοκώμενου οφέλους του κατηγορουμένου, ως υπερβαίνοντος το ποσό των 75.000 ευρών, πλην όμως η παραπάνω αιτιολογία αυτή προσδιορισμού του ύψους του οφέλους κρίνεται ελλιπής και ανεπαρκής, καθόσον στον αναιρεσείοντα δεν αποδίδεται και αγορά της διακινηθείσας από αυτόν της ποσότητας κάνναβης, ώστε να ανήκει σε αυτόν ολόκληρο το αναμενόμενο από τη διακίνηση κέρδος, και δεν αναφέρεται η τιμή αγοράς ή απόκτησης της ποσότητας αυτής, αφού η τιμή πώλησης κατά τις παραδοχές ανέρχεται σε 92.640 έως 123.520 ευρώ (61.760 χ 1500 και 61760 χ 2.000 ευρώ) και το προσδοκώμενο όφελος λογικά δεν μπορεί να ισούται με ολόκληρο το αναμενόμενο τίμημα πωλήσεως, αλλά πρέπει να αφαιρεθεί το τίμημα αγοράς της άνω ποσότητας και τυχόν αμοιβές τρίτων διαμεσολαβητών..».
Συνεπώς το προσδοκώμενο όφελος, ως στοιχείο της αντικειμενικής υποστάσεως της επιβαρυντικής διάταξης του άρθρου 23, αναφέρεται στο «καθαρό κέρδος» που απεκόμισε ή επρόκειτο να αποκομίσει ο κατ’ επάγγελμα διακινητής, που αφορά σε συγκεκριμένη ποσότητα συγκριμένου είδους ναρκωτικής ουσίας. Στο όφελος που θα προκόψει, αν από την μελλοντική αξία πωλήσεως αφαιρεθεί η αξία της κτήσεως. Η δε αξία κάθε ναρκωτικού προσδιορίζεται κατ’ αρχήν και ενδεικτικά σύμφωνα με τους πίνακες της Ετήσιας Έκθεσης του Συντονιστικού Οργάνου Δίωξης Ναρκωτικών (ΣΟΔΝ-ΕΜΠ).
Τα ανωτέρω στοιχεία της διαμορφωθείσας υποδομής και του προσδοκώμενου οφέλους άνω του ποσού των Ευρώ εβδομήντα πέντε χιλιάδων (75.000,00€) πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά στο πρόσωπο του δράστη και να εκτίθενται με πληρότητα, σαφήνεια και κατά τόπο συγκεκριμένο τα στοιχεία που exlege που συντρέχουν στο πρόσωπο του δράστη. Σε διαφορετική περίπτωση, η απόφαση του Δικαστηρίου ουσίας καθίσταται αναιρετέα για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας (άρθρο 510 περ. Δ ΚΠΔ).
Β) ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΛΑΦΡΥΝΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΝΗΣ
Σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 84 του ΠΚ με τίτλο «Ελαφρυντικές περιστάσεις» ορίζεται ότι:
1) Η ποινή μειώνεται επίσης κατά το μέτρο που προβλέπει το προηγούμενο άρθρο και στις περιπτώσεις που συντρέχουν ελαφρυντικές περιστάσεις.
2) Ελαφρυντικές περιστάσεις θεωρούνται ιδίως: α) το ότι ο υπαίτιος έζησε σύννομα ως τον χρόνο που έγινε το έγκλημα, περίσταση που δεν αποκλείεται από μόνη την προηγούμενη καταδίκη του για ελαφρό πλημμέλημα, β) το ότι στην πράξη του ωθήθηκε από μη ταπεινά αίτια ή από μεγάλη ένδεια ή υπό την επίδραση σοβαρής απειλής ή υπό την επιβολή προσώπου στο οποίο αυτός οφείλει υπακοή ή με το οποίο βρίσκεται σε σχέση εξάρτησης, γ) το ότι στην πράξη του ωθήθηκε από ανάρμοστη συμπεριφορά του παθόντος ή παρασύρθηκε από οργή ή βίαιη θλίψη που του προκάλεσε άδικη εναντίον του πράξη, δ) το ότι επέδειξε ειλικρινή μετάνοια και επιδίωξε να άρει ή να μειώσει τις συνέπειες της πράξης του, ε) το ότι συμπεριφέρθηκε καλά για σχετικά μεγάλο διάστημα μετά την πράξη του, ακόμα και κατά την κράτησή του.
3) Ως ελαφρυντική περίπτωση λογίζεται και η μη εύλογη διάρκεια της ποινικής διαδικασίας που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του κατηγορουμένου.
Από την επισκόπηση των ανωτέρω διατάξεων προκύπτει ότι στην περίπτωση κατά την οποία το παρόν Δικαστήριο αχθεί σε καταδικαστική για το πρόσωπό μου κρίση, συντρέχει η αναγνώριση της ελαφρυντικής περίστασης του άρθρου 84 παρ. 2 περ. α, β και ε του ΠΚ.
Προς απόδειξη δε του προβαλλομένου ισχυρισμού μου προσάγω και επικαλούμαι:
1) ... – 6) ...
[Παραλείπεται ο κατάλογος των προσαγόμενων μετ’ επικλήσεως εγγράφων]
Επειδή ουδεμία αντίσταση επέδειξα προς τα αστυνομικά όργανα κατά τον χρόνο του ελέγχου και της εν τέλει συλλήψεώς μου τα οποία κυριολεκτικά μας βρήκαν εν υπνώσει.
Επειδή στον χώρο του ελέγχου μου δεν ευρέθησαν χρήματα ή άλλα στοιχεία (π.χ. ζυγαριές, σημειώσεις, σακούλες) τα οποία να επιμαρτυρούν υποδομή και οργάνωση προς τον προσπορισμό οικονομικού οφέλους και δη του οικονομικού οφέλους άνω του ποσού των Ευρώ εβδομήντα πέντε χιλιάδων (75.000,00€).
Επειδή από κανένα αποδεικτικό στοιχείο εντός της δικογραφίας δεν αποδεικνύεται ότι τα δέντρα αυτά τα οποία ευρέθησαν στο σημείο του ελέγχου μου θα απέφεραν ως κέρδος τα χρηματικά ποσά όπως αυτά έχουν υπολογισθεί και με την μεθοδολογία που αναφέρεται στο με αριθμό πρωτοκόλλου .../22-07-2021 διαβιβαστικό έγγραφο της Υ.Α. Ασφαλείας Λαμίας.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Και όσα θα προσθέσω κατά την εκδίκαση της υποθέσεώς μου.
ΖΗΤΩ
Την απαλλαγή μου από την αποδιδόμενη σε μένα κατηγορία όπως αυτή εισάγεται σύμφωνα με το από 13-01-2022 κλητήριο θέσπισμα του κ. Εισαγγελέως Εφετών Λαμίας.
Σε περίπτωση δε λήψεως αποφάσεως από το παρόν Δικαστήριο περί της ενοχής μου την αναγνώριση των ελαφρυντικών περιστάσεων του άρθρου 84 παρ. 2 περ. α, β και ε.
Με τιμή
Ο Κατηγορούμενος
Έπειτα η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της αποδεικτικής διαδικασίας και κάλεσε για εξέταση τον 1ο μάρτυρα κατηγορίας, διέταξε δε και αποχώρησαν οι άλλοι μάρτυρες στο δωμάτιο που είναι προορισμένο για τους μάρτυρες, αφού τους υπενθύμισε ότι πριν την εξέτασή τους οφείλουν να μην επικοινωνούν με κανέναν από αυτούς, που έχουν συμφέρον από την έκβαση της δίκης, ούτε να ακούν αυτά που λέγονται στο ακροατήριο (άρθρ. 350 του Κ.Π.Δ.).
Προσήλθε ο μάρτυρας αυτός, ο οποίος ερωτηθείς από την Πρόεδρο για την ταυτότητά του, απάντησε ότι ονομάζεται Κ. Μ. του Σ., γεννήθηκε το έτος 1989 στην Λαμία, και κατοικεί ομοίως, το επάγγελμά του είναι αστυνομικός, είναι Έλληνας και Χριστιανός Ορθόδοξος, δεν γνωρίζει τους κατηγορούμενους και δεν συγγενεύει με αυτούς. Κατόπιν ορκίσθηκε κατά το άρθρο 219 παρ. 1 Κ.Π.Δ., όπως αυτό ισχύει μετά την κύρωση του Κώδικα με τον Ν. 4620/2019, και δήλωσε επικαλούμενος την τιμή και την συνείδηση του, ότι θα πει όλη την αλήθεια, χωρίς να προσθέσει ούτε να αποκρύψει τίποτε, εξετάσθηκε και κατέθεσε τα εξής :
[...]
Σημειώνεται ότι ο μάρτυρας, που αναφέρεται παραπάνω, κλήθηκε και αφού εξετάστηκε προφορικά, παρέμεινε στο ακροατήριο και ότι μετά από την μαρτυρία του η Πρόεδρος έδινε το λόγο στον Εισαγγελέα, στους Δικαστές και στον συνήγορο υπεράσπισης για να απευθύνουν ερωτήσεις, αν είχαν, προς τον μάρτυρα. Εκείνοι υπέβαλαν ερωτήσεις και ο μάρτυρας απάντησε σε αυτές, όπως στην κατάθεσή του αναφέρεται.
Μετά την κατάθεση του ως άνω μάρτυρα, και με εντολή της Προέδρου, αναγνώσθηκαν στο ακροατήριο τα έγγραφα, που αναφέρονται στο κατηγορητήριο, ήτοι:
1) ... - 9) ...
[Παραλείπεται ο κατάλογος των αναγνωστέων εγγράφων]
- Στο σημείο αυτό αναγνώστηκαν τα ακόλουθα έγγραφα που προσκόμισε στο Δικαστήριο ο συνήγορος των κατηγορουμένων ήτοι:
1ος κατηγορούμενος
[Παραλείπεται ο κατάλογος των αναγνωστέων εγγράφων]
2ος κατηγορούμενος
[Παραλείπεται ο κατάλογος των αναγνωστέων εγγράφων]
Για την ανάγνωση όλων των παραπάνω εγγράφων δεν προβλήθηκε αντίρρηση από οποιονδήποτε.
Στην συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε τον μάρτυρα υπερασπίσεως ο οποίος προσήλθε και ερωτηθείς από την Πρόεδρο για την ταυτότητά του, απάντησε ότι ονομάζεται Α. Β. του Π., κάτοικος Πτολαιμαίδας, γεννήθηκε το έτος 1972 είναι Έλληνας και Χριστιανός Ορθόδοξος, γνωρίζει τους κατηγορούμενους και συγγενεύει με τον 1ο εξ' αυτών. Κατόπιν ορκίσθηκε κατά το άρθρο 219 παρ. 1 Κ.Π.Δ.. όπως αυτό ισχύει μετά την κύρωση του Κώδικα με τον Ν. 4620/2019, και δήλωσε επικαλούμενος την τιμή και την συνείδηση του, ότι θα πει όλη την αλήθεια, χωρίς να προσθέσει ούτε να αποκρύψει τίποτε, εξετάσθηκε και κατέθεσε τα εξής :
[...]
Στη συνέχεια η Πρόεδρος, κάλεσε τον 1ο κατηγορούμενο να απολογηθεί, ο οποίος απολογούμενος είπε τα εξής :
"- Ρ. Γ.. Ήσασταν στην φυτεία έτσι;
- Ναι.
- Ξέρατε ότι αυτά είναι χασισόδεντρα. Τα περιποιούσασταν.
- Όχι εμείς είχαμε μόνο 2 βδομάδες εκεί. Μια βδομάδα ακόμα μια βδομάδα θα καθόμασταν βασικά εκεί.
- Και μετά ποιος θα πήγαινε να τα περιποιηθεί;
- Θα ξαναπήγαιναν αυτοί που ήταν που ασχολούνταν με αυτά. Δεν έχω ασχοληθεί ποτέ με τέτοια. Δεν είχα ιδέα από δέντρα και από φυτεία.
- Ποιος σας προσέλαβε;
- Ένα παιδί που το λένε Α..
- Ένας ομοεθνής σας;
- Ναι. Που εγώ είχα χρεωθεί βασικά σε αυτόν για χρήση που έκανα και δεν μπορούσα να τον ξοφλήσω λόγω οικονομικής κρίσης και αυτά και...
- Και πως εμείς θα ξέρουμε ότι η φυτεία αυτή που ήταν μεγάλη, εκεί πως πηγαίνατε;
- Εμείς όσο καιρό ήμασταν μέναμε εκεί.
- Ποιος σας πήγε;
- Ο ίδιος μας πήγε.
- Με τι αυτοκίνητο;
- Με ένα τζιπάκι.
- Με τι πινακίδες κυκλοφορίας;
- Ελληνικές πινακίδες, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς γιατί δεν πρόσεξα.
- Κοιτάξτε να σας πω. Όταν έρχεστε και μας λέτε με πήγε ένας δεν ξέρω πως τον λένε δεν ξέρω με τι πινακίδες με πήγε εκεί.
- Ξέρω πως τον λένε.
- Το Α. ...
- Α. Μ. είναι το επίθετο του .
- Το είπατε στην αστυνομία, δεν το είπατε;
- Μέχρι την σύλληψη δεν ήξερα το επίθετο του.
- Μετά το μάθατε. Δώσατε στοιχεία που μένει ποιος είναι; Αυτά τα λένε από την πρώτη στιγμή να πάνε να πιάσουν τον άλλον.
- Δεν ήξερα. Από αυτόν έπαιρνα την δόση μου και είναι λογικό ότι δεν θα μου έλεγε επίθετο και όνομα.
- Και γι' αυτό δεν τον δώσατε. Άρα εμείς πως να ξέρουμε ότι είναι δικιά του που δεν τον έχουμε εδώ και να μην θεωρήσουμε ότι δικιά σας που εκεί σας βρήκαν; Και γιατί θα καθόσασταν 15 μέρες και δεν θα καθόσασταν μέχρι να γίνει η συγκομιδή;
- Γιατί αυτή ήταν η συμφωνία με τον Α. κι εγώ δούλευα στα πλακάκια.
- Και τι ποσό θα παίρνατε;
- Εγώ θα ξεχρέωνα με τον κύριο...
- Σε πόσο ποσό ανέρχεται αυτό το χρέος;
- Το χρέος ήταν γύρω στα 5000€.
- Αυτά εσείς είστε χρήστης, κάνατε τακτικά χρήση χασίς;
- Ναι τελευταίο καιρό τακτικά έκανα.
- 5.000€ ξέρετε πόσο...
- Έκανα χρήση κοκαΐνης.
- Τα 5.000€ είναι από κοκαΐνη;
- Ναι.
- Δεν είναι από χασίς.
- Όχι δεν είναι από χασίς. Είναι από κοκαΐνη.
- Εδώ τώρα αφού δεν είχατε καμία σχέση με γεωργικές εργασίες εσείς πως θα τα περιποιούσασταν τι θα κάνατε;
- Μόνο τις λακκούβες μου είπε.
- Δεν θα ρίχνατε και λίγο νερό;
- Μόνο στα ποτήρια, στο φυτώριο μας είπε.
- Ρίχνατε νερό;
- Ναι. Στο φυτώριο ρίχναμε κάθε 2 μέρες κάθε 3 μέρες.
- Κύριε εισαγγελέα.
- Δεν θέλω τίποτα.»
Κατόπιν η Πρόεδρος, κάλεσε τον 2ο κατηγορούμενο να απολογηθεί, ο οποίος απολογούμενος είπε τα εξής :
“- Τ. Κ.. Είστε φίλος με τον πρώτο κατηγορούμενο;
- Ναι.
- Γιατί μπλέξατε κι εσείς με αυτά;
- Εγώ έμπλεξα γιατί είχα ανάγκη από χρήματα όταν ήρθα στην Ελλάδα γιατί είμαι παράνομος στην Ελλάδα.
- Είστε παράνομα στην Ελλάδα;
- Ναι.
- Και ο συγκατηγορούμενος σας επίσης; Έχετε χαρτιά;
- Ναι.
- Για πείτε μας.
- Και μπήκα στην Ελλάδα γιατί είχα ανάγκη γιατί έκανε εγχείριση η μάνα μου και γι' αυτή την ανάγκη ανέβηκα στην Ελλάδα. Δούλεψα δυο εβδομάδες στην Καστοριά σε ένα χωρίο εκεί της Καστοριάς και μετά έφυγα στη Πάτρα.
- Πήγατε σε ένα άλλο μέρος της Ελλάδας και μετά;
- Δούλεψα και εκεί κάνα 2 εβδομάδες και μετά ανέβηκα στην Αθήνα.
- Και;
- Και μου είπε το παιδί είναι κάτι λακκούβες να ανοίξουμε.
- Ποιο παιδί;
- Ο Ρ..
- Ο Ρ. σας το είπε εσάς;
- Ναι.
- Και;
- Και θα αμείβεσαι πάνω κάτω 1.000€.
- Για πόσες μέρες;
- Για 2 εβδομάδες.
- 1,000€ θα παίρνατε εσείς;
- Ναι.
- Και ποιος θα σας πλήρωνε;
- Δεν ξέρω. Δεν έχω καν ιδέα.
- Τι δεν ξέρετε. Ο Ρ. θα σας πλήρωνε;
- Μου είπε το παιδί. Δεν ξέρω δεν είμαι σίγουρος.
- Ποιος θα σας έδινε τα λεφτά;
- Ο Ρ. μου είπε έτσι θα πάρουμε τόσα χρήματα.
- Ξέρατε κι εσείς γιατί πηγαίνατε;
- Τώρα τι να σας πω. Ήξερα τι θα γινόταν.
- Προφανώς. Κύριε εισαγγελέα.
- Δεν θέλω τίποτα.
- Την ίδια δουλειά κάνατε 15 μέρες;
- Όχι.
- Τι δουλειά κάνατε;
- Εγώ λακκούβες. Την ίδια δουλειά ναι.
- Και γιατί ο ίδιος θα έπαιρνε 5.000€ και εσείς 1.000€;
- Αφού έτσι μου είπε το παιδί.
- Κύριε θα πηγαίνατε να δουλέψετε για 2 εβδομάδες για να πάρετε 1.000€ χωρίς να ξέρετε ποιος θα σας τα έδινε; Μας τα λέτε σοβαρά αυτά τα πράγματα κι έχετε και την αξίωση να σας πιστέψουμε;
- Σοβαρά.
- Δηλαδή αν σας βρει έξω ένας γνωστός σας και σας πει πάμε να δουλέψουμε 2 εβδομάδες και θα πάρεις 2.000€ θα πάτε χωρίς να ξέρετε ποιος θα σας πληρώσει;
- Αφού το παιδί το γνωρίζω.
- Είστε τόσο εύπιστος;
- Το παιδί το γνωρίζω.
- Το παιδί, που το ξέρετε το παιδί;
- Όπου έχω πάει έχω πάει σε γνωστούς ανθρώπους να δουλεύω.
- Αυτόν που θα σας πλήρωνε όμως δεν τον ξέρατε; Αν δεν σας πλήρωνε ποιος θα ψάχνατε που θα είχατε δουλέψει τζάμπα 2 βδομάδες;
- Είχα εμπιστοσύνη στο παιδί.
- Δεν έχω άλλη ερώτηση.»
Μετά τις απολογίες των κατηγορουμένων, η Πρόεδρος τους υπέβαλε ερωτήσεις και κατόπιν έδινε το λόγο με τη σειρά στον Εισαγγελέα, τους Δικαστές και στον συνήγορο υπεράσπισης για να υποβάλουν και αυτοί ερωτήσεις, αν είχαν.
Ο Εισαγγελέας υπέβαλε σχετικές ερωτήσεις προς τους κατηγορούμενους και εκείνοι απάντησαν, όπως αναφέρεται στις απολογίες τους.
- Η τήρηση των πρακτικών και ειδικότερα των καταθέσεων των μαρτύρων και των κατηγορουμένων έγιναν με φωνοληψία (άρθρο. 143 ΚΠΔ) και σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 6916/05-02-2021 Απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης.
Μετά από αυτά η Πρόεδρος ρώτησε τον Εισαγγελέα, αν χρειάζεται καμία συμπληρωματική εξέταση ή διασάφηση και όταν απάντησε αρνητικά, η Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της αποδεικτικής διαδικασίας και έδωσε το λόγο στον Εισαγγελέα, ο οποίος ανέπτυξε τις κατηγορίες και πρότεινε να κηρυχθούν ένοχοι όπως κατηγορούνται.
Ο συνήγορος υπεράσπισης των κατηγορουμένων, αφού έλαβε το λόγο από την Πρόεδρο και ανέπτυξε την υπεράσπιση των εντολέων του επανέλαβε προφορικά τους αυτοτελείς ισχυρισμούς του για τους πελάτες του και ζήτησε να τους αναγνωριστούν οι ελαφρυντικές περιστάσεις του άρθρου 84 παρ. 2 περ. α, β' και έ του ν. Π. Κ.
Ο Εισαγγελέας λαβών το λόγο από την Πρόεδρο πρότεινε να αναγνωριστεί το ελαφρυντικό του άρθρου 84 παρ. 2 περ. ε' του ν. Π.Κ. στον 1ο κατηγορούμενο και στον 2ο να αναγνωριστούν οι ελαφρυντικές περιστάσεις του άρθρου 84 παρ. 2 περ. α' και ε’ του ν. Π. Κ. απορριπτομένων των λοιπών αιτημάτων.
Κατόπιν η Πρόεδρος κήρυξε περατωμένη τη συζήτηση.
Το Δικαστήριο αποσύρθηκε στο δωμάτιο το προορισμένο για διάσκεψη και αφού διασκέφτηκε μυστικά, με παρόντα το Γραμματέα, κατάρτισε την απόφασή του και όταν επανήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεων, με παρόντες τον Εισαγγελέα, το Γραμματέα και όλους τους παράγοντες της δίκης, μέσω της Προέδρου δημοσίευσε, σε δημόσια συνεδρίαση, την απόφασή του με αριθμό 60/2022, η οποία είναι η εξής :
Από τις ένορκες καταθέσεις του μάρτυρα κατηγορίας και του μάρτυρα υπερασπίσεως που αναφέρονταν ονομαστικά στα πρακτικά, τα έγγραφα που αναγνώσθηκαν και ομοίως αναφέρονται στα πρακτικά, τις απολογίες των κατηγορουμένων, από τα έγγραφα όλης της δικογραφίας αλλά και από όλη γενικά την αποδεικτική διαδικασία, αποδείχθηκε ότι: Οι κατηγορούμενοι σε δύσβατη περιοχή τον όρους Ό. Φθιώτιδας στις 21-7-2021, ενεργώντας από κοινού, διακίνησαν ναρκωτικές ουσίες, κατά την έννοια του νόμου [άρθρο 1 παρ. 1 & 2 Ν.4139/2013 σε συνδ. με άρθρο 1 παρ. 2 Πιν. Β Κ.Ν.Ν., που κυρώθηκε με άρθρο πρώτο Ν.3459/2006], ήτοι ουσίες που δρουν στο κεντρικό νευρικό σύστημα και προκαλούν τη μεταβολή της θυμικής κατάστασης του χρήστη και την πρόκληση ψυχικής ή και σωματικής εξάρτησης, δηλαδή προέβησαν σε πράξη, με την οποία συντελείται η κυκλοφορία των ναρκωτικών ουσιών, και δη σε καλλιέργεια φυτών κάνναβης ενεργώντας κατ’επάγγελμα και με προσδοκώμενο όφελος που υπερβαίνει το ποσό των 75.000 Ευρώ, και συγκεκριμένα κατόπιν ελέγχου που διενεργήθηκε από αστυνομικά όργανα του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υ.Α. Λαμίας κατελήφθησαν να καλλιεργούν από κοινού επτακόσια τριάντα τρία [733] δενδρύλλια κάνναβης, τα οποία φύτευσαν, πότιζαν, λίπαιναν και εν γένει περιποιούνταν εις τρόπον ώστε αυτά να έχουν πλέον αποκτήσει ύψος από 5 cm έως 40 cm. Την παραπάνω πράξη τους τέλεσαν κατ' επάγγελμα έχοντας διαμορφώσει υποδομή με πρόθεση επανειλημμένης τέλεσης της, αφού για την καλλιέργεια είχαν επιλέξει το συγκεκριμένο μέρος, το οποίο βρισκόταν σε πολύ δύσβατο σημείο και σε απόσταση μίας ώρας και σαράντα λεπτών από το πλησιέστερο χωριό [Μ. Φθιώτιδας] και το οποίο είχαν εκχερσώσει και στο οποίο με κατάλληλες επεμβάσεις στο φυσικό περιβάλλον είχαν διαμορφώσει χώρο διαστάσεων 80 μέτρων X 40 μέτρων, εντός τον οποίον είχαν δημιουργήσει φυτώριο [στο οποίο βρίσκονταν τα 364 από τα παραπάνω δενδρύλλια], αυτοσχέδια δεξαμενή για άρδευση των δενδρυλλίων και αυτοσχέδιο ξηραντήριο κάνναβης, ενώ διέθεταν και κινητό εξοπλισμό, όπως λάστιχο ποτίσματος μήκους 100 μέτρων, φτυάρια, τσάπα, ψεκαστικό, εστία και φιάλες υγραερίου, σκεπάρνι κλπ, από την παραπάνω δε διαμορφωθείσα υποδομή προκύπτει σκοπός τους για πορισμό εισοδήματος, ενώ το προσδοκώμενο όφελος από την πράξη τους υπερβαίνει κατά πολύ το ποσό των 75.000 Ευρώ. Περαιτέρω δεν αποδεικνύεται ότι ο πρώτος κατηγορούμενος ήταν τοξικομανής (καθόσον ουδέν αποδεικτικό στοιχείο προσκομίζεται), ότι στην καλλιέργεια προέβησαν για λογαριασμό τρίτου που δεν κατονομάζεται (αναφέρεται απλώς το μικρό όνομά του), ότι έζησαν συννόμως προ της πράξεως (καθόσον ο πρώτος έχει καταδικασθεί στο παρελθόν για σοβαρά αδικήματα, ενώ ο δεύτερος, που δεν έχει καταδικασθεί, δεν συνάγεται, λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων υπό τις οποίες τελέσθηκε η πράξη και της όλης συμπεριφοράς του πριν από αυτή, συνεκτιμωμένης και της παράνομης εισόδου στη χώρα, ότι διήγε σύννομο βίο), ότι συμπεριφέρθηκαν καλά μετά την πράξη, λαμβανομένου υπόψη ότι από την τέλεσή της, ο χρόνος που έχει παρέλθει είναι μικρός, η δε συμπεριφορά τους εντός της φυλακής κατ’ επίφαση καλή προκειμένου να τύχουν ευνοϊκής ποινικής μεταχείρισης, ούτε ότι συντρέχουν άλλες περιστάσεις που να δικαιολογούν την αναγνώριση στο πρόσωπό τους και επομένως πρέπει να απορριφθούν οι αυτοτελείς ισχυρισμοί που προβάλλουν
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
-ΔΙΚΑΖΕΙ με παρόντες τους κατηγορούμενους : 1) R. K. του I. και της F., που γεννήθηκε στο Αλβανία το έτος 1984, κρατούμενος Κ.Κ. Κορυδαλλού (δυν. του υπ’ αριθμ. .../26-7-2021 Ε.Π.Κ. Ανακρίτριας Λαμίας), 2) T. K. του M. και της F., που γεννήθηκε στο Αλβανία το έτος 1987, κρατούμενος Κ.Κ. Κορυδαλλού (δυν.του υπ’ αριθμ. .../26-7-2021 Ε.Π.Κ. Ανακρίτριας Λαμίας).
-ΚΗΡΥΣΣΕΙ ΕΝΟΧΟΥΣ τους κατηγορούμενους του ότι : Σε δύσβατη περιοχή τον όρους Ό. Φθιώτιδας στις 21-7-2021, ενεργώντας από κοινού, διακίνησαν ναρκωτικές ουσίες, κατά την έννοια του νόμου (άρθρο 1 παρ. 1 & 2 Ν.4139/2013 σε συνδ. με άρθρο 1 παρ. 2 Πιν. Β Κ.Ν.Ν., που κυρώθηκε με άρθρο πρώτο Ν.3459/2006], ήτοι ουσίες που δρουν στο κεντρικό νευρικό σύστημα και προκαλούν τη μεταβολή της θυμικής κατάστασης του χρήστη και την πρόκληση ψυχικής ή και σωματικής εξάρτησης, δηλαδή προέβησαν σε πράξη, με την οποία συντελείται η κυκλοφορία των ναρκωτικών ουσιών, και δη σε καλλιέργεια φυτών κάνναβης ενεργώντας κατ’ επάγγελμα και με προσδοκώμενο όφελος που υπερβαίνει το ποσό των 75.000 Ευρώ, και συγκεκριμένα κατόπιν ελέγχου που διενεργήθηκε από αστυνομικά όργανα του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υ.Α. Λαμίας κατελήφθησαν να καλλιεργούν από κοινού επτακόσια τριάντα τρία [733] δενδρύλλια κάνναβης, τα οποία φύτευσαν, πότιζαν, λίπαιναν και εν γένει περιποιούνταν εις τρόπον ώστε αυτά να έχουν πλέον αποκτήσει ύψος από 5 cm έως 40 cm. Την παραπάνω πράξη τους τέλεσαν κατ' επάγγελμα έχοντας διαμορφώσει υποδομή με πρόθεση επανειλημμένης τέλεσης της, αφού για την καλλιέργεια είχαν επιλέξει το συγκεκριμένο μέρος, το οποίο βρισκόταν σε πολύ δύσβατο σημείο και σε απόσταση μίας ώρας και σαράντα λεπτών από το πλησιέστερο χωριό [Μ. Φθιώτιδας] και το οποίο είχαν εκχερσώσει και στο οποίο με κατάλληλες επεμβάσεις στο φυσικό περιβάλλον είχαν διαμορφώσει χώρο διαστάσεων 80 μέτρων X 40 μέτρων, εντός τον οποίον είχαν δημιουργήσει φυτώριο [στο οποίο βρισκόταν τα 364 από τα παραπάνω δενδρύλλια], αυτοσχέδια δεξαμενή για άρδευση των δενδρυλλίων και αυτοσχέδιο ξηραντήριο κάνναβης, ενώ διέθεταν και κινητό εξοπλισμό, όπως λάστιχο ποτίσματος μήκους 100 μέτρων, φτυάρια, τσάπα, ψεκαστικό, εστία και φιάλες υγραερίου, σκεπάρνι κλπ, από την παραπάνω δε διαμορφωθείσα υποδομή προκύπτει σκοπός τους για πορισμό εισοδήματος, ενώ το προσδοκώμενο όφελος από την πράξη τους υπερβαίνει κατά πολύ το ποσό των 75.000 Ευρώ.
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ αυτοτελείς ισχυρισμούς κατηγορουμένων περί αναγνώρισης ελαφρυντικών του άρθρου 84 παρ. 2 περ. α', β' και έ του ν. Π.Κ.
Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε αμέσως στο ακροατήριο σε δημόσια συνεδρίαση.
Λαμία 1 Ιουνίου 2022
Η ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ ΕΦΕΤΗΣ
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Μετά την απαγγελία της απόφασης διαβάστηκε το ποινικό μητρώο των κατηγορουμένων που κηρύχθηκαν ένοχοι.
Ο Εισαγγελέας, αφού έλαβε το λόγο από την Πρόεδρο, πρότεινε να επιβληθεί στους κατηγορούμενους ποινή καθείρξεως δέκα (10) ετών και χρηματική ποινή πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ στον καθένα κατηγορούμενο.
Ο συνήγορος υπεράσπισης των κατηγορουμένων, αφού έλαβε το λόγο από την Πρόεδρο, ζήτησε να επιβληθούν στους πελάτες του τα ελάχιστα των προβλεπομένων ποινών.
Το Δικαστήριο αποσύρθηκε στο δωμάτιο το προορισμένο για διάσκεψη και αφού διασκέφτηκε μυστικά, με παρόντα τον Γραμματέα, κατάρτισε την απόφαση του και όταν επανήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεων, με παρόντες τον Εισαγγελέα, τον Γραμματέα και όλους τους παράγοντες της δίκης, μέσω της Προέδρου δημοσίευσε, σε δημόσια συνεδρίαση, την απόφασή του, με αριθμό 60/2022, η οποία είναι η εξής :
Επειδή οι πράξεις για τις οποίες κηρύχθηκαν ένοχοι οι κατηγορούμενοι, προβλέπονται και τιμωρούνται από τα άρθρα 1, 12, 14, 16, 17, 18, 26, 27, 45, 51, 52, 57, 79, 80 Π.Κ., 1 παρ. 1 & 2 και 20 παρ. 1 & 2 και 23 παρ. 2 περ. α Ν.4139/2013 σε συνδ. με άρθρο 1 παρ. 1 & 2 Πιν. Β Κ.Ν.Ν., που κυρώθηκε με άρθρο πρώτο Ν.3459/2006, και με την με αριθμό Γ5γ οικ. 49690/28-6-2017 Υπουργική Απόφαση, σύμφωνα με την οποία η κάνναβη μεταφέρθηκε από τον Πίνακα Α στον Πίνακα Β του άρθρον 1 παρ. 2 Κ.Ν.Ν., που κυρώθηκε με άρθρο πρώτο Ν.3459/2006.
Επειδή κατά την παρ. 2 του άρθρου 463 ΠΚ, "Όπου σε ειδικούς νόμους απειλείται ποινή φυλάκισης, προστίθεται διαζευκτικά και η χρηματική ποινή, όπως αυτή προβλέπεται στο άρθρο 57 του παρόντος”. Ακόμη, στο άρθρο 83 του Ν.Π.Κ ορίζεται, ότι "Όπου στον νόμο προβλέπεται μειωμένη ποινή χωρίς άλλο προσδιορισμό, το πλαίσιό της καθορίζεται ως εξής: α), β), γ), δ) σε κάθε άλλη περίπτωση, ο δικαστής μειώνει την ποινή ελεύθερα έως το ελάχιστο όριό της. Αν ο νόμος προβλέπει σωρευτικά ποινή φυλάκισης και χρηματική ποινή, μπορεί να επιβληθεί και μόνο η τελευταία”.
Επειδή κατά τα άρθρα 79 και 80 Π.Κ., το Δικαστήριο λαμβάνει υπόψη τόσο τη βαρύτητα του εγκλήματος, όσο και την προσωπικότητα του κατηγορουμένου, που κηρύχθηκε ένοχος. Ειδικότερα, κατά τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 79 του νέου ΠΚ. το οποίο είναι επιεικέστερο για τον κατηγορούμενο, με την επιμέτρηση της ποινής καθορίζεται η ανάλογη και δίκαιη τιμωρία του εγκλήματος με βάση τη βαρύτιμα της πράξης και το βαθμό ενοχής του υπαιτίου γι’ αυτή. Το Δικαστήριο σταθμίζει τα στοιχεία που λειτουργούν υπέρ και σε βάρος του υπαιτίου και συνεκτιμά τις συνέπειες της ποινής για τον ίδιο και τους οικείους του. Για την εκτίμηση της βαρύτητας του εγκλήματος το Δικαστήριο λαμβάνει υπόψη του: α) τη βλάβη που προξένησε το έγκλημα ή τον κίνδυνο που προκάλεσε, β) τη φύση, το είδος και το αντικείμενο του εγκλήματος, καθώς επίσης όλες τις περιστάσεις χρόνου, τόπου, μέσων και τρόπου που συνοδεύσαν την προπαρασκευή ή την εκτέλεσή του (παρ. 2). Για την εκτίμηση του βαθμού ενοχής του υπαιτίου, το Δικαστήριο εξετάζει: α) την ένταση του δόλου ή το βαθμό της αμέλειάς του, β) τα αίτια που τον ώθησαν στην εκτέλεση του εγκλήματος, την αφορμή που του δόθηκε και τον σκοπό που επιδίωξε, γ) τον χαρακτήρα του και τον βαθμό της ανάπτυξής του που επηρέασαν την πράξη, δ) τις ατομικές και κοινωνικές περιστάσεις και την προηγούμενη ζωή του στο μέτρο που σχετίζονται με την πράξη, ε) τον βαθμό της δυνατότητας και της ικανότητάς του να πράξει διαφορετικά, στ) τη διαγωγή του κατά τη διάρκεια της πράξης και μετά την πράξη και ιδίως τη μετάνοια που επέδειξε και την προθυμία του να επανορθώσει τις συνέπειες της πράξης του (παρ. 3). Στοιχεία που λειτουργούν υπέρ του υπαιτίου θεωρούνται ιδίως: α) το ότι αυτός διαδραμάτισε έναν σαφώς υποδεέστερο ρόλο σε πράξη που τελέστηκε από πολλούς, β) το ότι τέλεσε την πράξη σε δικαιολογημένη συναισθηματική φόρτιση, γ) το ότι έθεσε τον εαυτό του στη διάθεση των αρχών χωρίς σημαντική καθυστέρηση, ενώ μπορούσε να διαφύγει, δ) το ότι διευκόλυνε ουσιωδώς την εξιχνίαση του εγκλήματος (παρ. 4). Στοιχεία που λειτουργούν σε βάρος του υπαιτίου θεωρούνται ιδίως: α) η κατ' επάγγελμα τέλεση της πράξης, β) η ιδιαίτερη σκληρότητα, γ) η εκμετάλλευση της εμπιστοσύνης του θύματος, δ) το γεγονός ότι το θύμα δεν μπορούσε να προστατεύσει τον εαυτό του, ε) το ότι ο υπαίτιος διαδραμάτισε ιθύνοντα ρόλο σε πράξη που τελέστηκε με συμμετοχή πολλών (παρ. 5). Στοιχεία που έχουν αξιολογηθεί από το νομοθέτη για τον προσδιορισμό της απειλούμενης ποινής δεν λαμβάνονται από το δικαστήριο επιπροσθέτως υπόψη κατά την επιμέτρησή της (παρ. 6). Στην απόφαση αναφέρονται ρητά οι λόγοι που δικαιολογούν την κρίση του δικαστηρίου για την επιμέτρηση της ποινής που επέβαλε (όπως η παρ.7 αντικατ.από το άρθρο 12 παρ. 1 του Ν.4637/2019). Περαιτέρω, κατά τις διατάξεις του άρθρου 80 του (ιδίου ως άνω) Ποινικού Κώδικα (που κυρώθηκε με τον Ν. 4619/2019 και ισχύει από 1ης Ιουλίου 2019), κατά την επιμέτρηση της χρηματικής ποινής, το δικαστήριο ορίζει στην απόφαση τόσο τον αριθμό των ημερήσιων μονάδων όσο και το ύψος τους. Κατά τον προσδιορισμό του αριθμού των ημερήσιων μονάδων, το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη του μόνο τη βαρύτιμα της πράξης και την ενοχή του υπαιτίου γι' αυτή. Το δικαστήριο καθορίζει το ύψος κάθε ημερήσιας μονάδας με βάση την προσωπική και οικονομική κατάσταση του υπαιτίου, λαμβάνοντας υπόψη ειδικότερα τα καθαρά έσοδα που αποκτά από την εργασία του κατά μέσο όρο κάθε ημέρα, άλλα τυχόν εισοδήματα και εν γένει την περιουσία του, καθώς και τις οικογενειακές του υποχρεώσεις. Άλλες υποχρεώσεις του μπορούν επίσης να συνυπολογισθούν από το δικαστήριο. Μαζί με τη χρηματική ποινή το δικαστήριο ορίζει τη στερητική της ελευθερίας ποινή που θα πρέπει να εκτίσει ο καταδικασθείς σε περίπτωση μη καταβολής της χρηματικής ποινής, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τον αριθμό των ημερήσιων μονάδων της χρηματικής ποινής. Στην περίπτωση αυτή δεν έχει εφαρμογή η διάταξη του άρθρου 99.
Στην προκειμένη περίπτωση, με βάση όλα τα προαναφερόμενα στοιχεία, όπως όλα αυτά προκύπτουν από τα κατά τα άνω αποδεικτικά μέσα, πρέπει, σύμφωνα και με όσα εκτενώς αναπτύσσονται στην προηγηθείσα νομική σκέψη, με βάση τη βαρύτητα των προπεριγραφομένων πράξεων που τέλεσαν οι κατηγορούμενοι και το βαθμό της ενοχής τους, να επιβληθούν σε βάρος τους, οι αναφερόμενες ειδικότερα στο διατακτικό ποινές στερητικές της ελευθερίας αντίστοιχα, οι οποίες αποτελούν την ανάλογη και δίκαιη τιμωρία τους γι' αυτές, ύστερα από συνεκτίμηση των συνεπειών των συγκεκριμένων ποινών για τους ίδιους και τους οικείους τους και αφού λήφθηκαν, ιδίως, υπόψη μεταξύ των άλλων, η βλάβη που προξένησαν οι ανωτέρω αξιόποινες πράξεις τους, η φύση και το είδος τους και τα αίτια που τους ώθησαν στην εκτέλεση των εγκλημάτων.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ τους κατηγορούμενους που κηρύχτηκαν ένοχοι σε ποινή καθείρξεως δώδεκα (12) ετών και χρηματική ποινή πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ στον καθένα κατηγορούμενο.
Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε αμέσως στο ακροατήριο σε δημόσια συνεδρίαση.
Λαμία 1 Ιουνίου 2022
H ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ ΕΦΕΤΗΣ
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Κατόπιν ο Εισαγγελέας αφού έλαβε το λόγο από την Πρόεδρο πρότεινε να αφαιρεθεί ο χρόνος της προσωρινής κράτησης των κατηγορουμένου.
Οι κατηγορούμενοι, αφού έλαβαν το λόγο, ζήτησαν να αφαιρεθεί ο χρόνος προσωρινής κρατήσεως τους.
Μετά από αυτά η Πρόεδρος παρουσία και του Γραμματέα κατάρτισε και δημοσίευσε σε δημόσια συνεδρίαση την ταυτάριθμη με την παραπάνω απόφασή του που έχει ως εξής:
Επειδή από την ποινή που θα επιβληθεί στους κατηγορούμενους πρέπει να αφαιρεθεί ο χρόνος της προσωρινής κράτησης αυτών, σύμφωνα με το άρθρο 369 παρ.4 Κ.Π.Δ.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΑΦΑΙΡΕΙ από την ποινή καθείρξεως που επιβλήθηκε στον 1ο κατηγορούμενο το χρόνο προσωρινής κράτησης από 21-7-2021 (δυν.του υπ’ αριθμ. .../26-7-2021 Ε.Π.Κ. Ανακρίτριας Λαμίας) έως 1-6-2022, ήτοι δέκα (10) μήνες και δέκα (10) ημέρες.
ΟΡΙΖΕΙ το υπόλοιπο της ποινής κάθειρξης σε έντεκα (11) έτη, ένα (1) μήνα και είκοσι (20) ημέρες.
ΑΦΑΙΡΕΙ από την ποινή καθείρξεως που επιβλήθηκε στον 2ο κατηγορούμενο το χρόνο προσωρινής κράτησης από 21-7-2021 (δυν.του υπ’ αριθμ. .../26-7-2021 Ε.Π.Κ. Ανακρίτριας Λαμίας) έως 1-6-2022, ήτοι δέκα (10) μήνες και δέκα (10) ημέρες.
ΟΡΙΖΕΙ το υπόλοιπο της ποινής κάθειρξης σε έντεκα (11) έτη, ένα (1) μήνα και είκοσι (20) ημέρες.
Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε αμέσως στο ακροατήριό του σε δημόσια συνεδρίαση.
Λαμία 1 Ιουνίου 2022
Η ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ ΕΦΕΤΗΣ
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Μετά την απαγγελία της παραπάνω αποφάσεως η Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον Εισαγγελέα για να προτείνει περί της τύχης των κατασχεθέντων.
Ο Εισαγγελέας, αφού έλαβε τον λόγο, πρότεινε να επικυρωθούν οι κατασχέσεις και να διαταχθεί δήμευση των δημευθέντων αντικειμένων, και να διαταχθεί η οριστική απόδοση των ήδη αποδοθέντων στον ιδιοκτήμονα.
Το Δικαστήριο, αφού διασκέφτηκε μυστικά με παρόντα τον Γραμματέα, κατάρτισε και η Πρόεδρος δημοσίευσε αμέσως σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο την ταυτάριθμη με την προηγούμενη απόφασή του απόφαση, η οποία έχει ως εξής:
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟ
Κατά τις διατάξεις του άρθρου 372 του Κ.Π.Δ., που κυρώθηκε με τον Ν. 4620/2019 και ισχύει από 1ης Ιουλίου 2019, με την τελειωτική απόφαση το δικαστήριο διατάσσει να αποδοθούν στον ιδιοκτήτη τα πράγματα που αφαιρέθηκαν και τα πειστήρια, όσα κατασχέθηκαν ή παραδόθηκαν κατά την ανάκριση και δεν έγινε άρση της κατάσχεσής τους σύμφωνα με το άρθρο 269. Διατάσσει επίσης τη δήμευση των αντικειμένων που πρέπει να δημευτούν. Περαιτέρω, κατά τις διατάξεις του άρθρου 68 του Π.Κ., (1) αντικείμενα ή περιουσιακά στοιχεία που είναι προϊόντα κακουργήματος ή πλημμελήματος, το οποίο πηγάζει από δόλο, καθώς και το τίμημά τους, και όσα αποκτήθηκαν με αυτά αμέσως ή εμμέσως, επίσης και αντικείμενα ή περιουσιακά στοιχεία που χρησίμευσαν ή προορίζονταν για την εκτέλεση τέτοιας πράξης μπορούν να δημευθούν αν αυτά ανήκουν στον αυτουργό ή σε κάποιον από τους συμμέτοχους. Αν τα παραπάνω αντικείμενα ή περιουσιακά στοιχεία έχουν αναμειχθεί με περιουσία που αποκτήθηκε από νόμιμες πηγές, η σχετική περιουσία υπόκειται σε δήμευση μέχρι την καθορισμένη αξία των αναμειχθέντων αντικειμένων. (2) Δήμευση δεν επιβάλλεται, όταν το δικαστήριο, αυτεπαγγέλτως ή μετά από αίτημα διαδίκου ή τρίτου, κρίνει ότι αυτή είναι στη συγκεκριμένη περίπτωση δυσανάλογη, όπως όταν υπάρχει κίνδυνος να αποστερήσει τον καταδικασθέντα ή τρίτο, ιδίως την οικογένειά τους, από πράγμα που εξυπηρετεί τον αναγκαίο βιοπορισμό τους ή να προκαλέσει σε αυτούς υπέρμετρη και ανεπανόρθωτη βλάβη. Στις περιπτώσεις του προηγούμενου εδαφίου, το δικαστήριο μπορεί να επιβάλει ανάλογα περιορισμένη δήμευση ή να επιβάλει χρηματική ποινή, σύμφωνα με την παράγραφο 4. (3) Αν τα αντικείμενα ή τα περιουσιακά στοιχεία της παραγράφου 1 δεν υπάρχουν πλέον ή δεν έχουν βρεθεί, το δικαστήριο μπορεί να επιβάλει δήμευση (αναπληρωματική δήμευση) σε ίσης, κατά το χρόνο έκδοσης της καταδικαστικής απόφασης, αξίας περιουσιακά στοιχεία του δράστη. (4) Αν το δικαστήριο δεν μπορεί να επιβάλει δήμευση στα αντικείμενα ή περιουσιακά στοιχεία των προηγούμενων παραγράφων, επειδή αυτά δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν ή ανήκουν εν όλω ή εν μέρει σε τρίτο, στον οποίο δεν μπορεί να επιβληθεί δήμευση, μπορεί να επιβάλει στον δράστη χρηματική ποινή μέχρι του ποσού που αντιστοιχεί στην αξία των αντικειμένων αυτών. Περαιτέρω, κατά τη διάταξη του άρθρου 76 παρ. 1 του προϊσχύσαντος Π.Κ., όπως αυτό ίσχυε πριν από την αντικατάστασή του με το άρθρο 6 παρ. 1 του Ν.4478/2017, αντικείμενα, που είναι προϊόντα κακουργήματος ή πλημμελήματος, το οποίο πηγάζει από δόλο, καθώς και το τίμημά τους και όσα αποκτήθηκαν με αυτά, επίσης και αντικείμενα, που χρησίμευσαν ή προορίζονταν για την εκτέλεση τέτοιας πράξεως, μπορούν να δημευθούν, αν αυτά ανήκουν στον αυτουργό ή σε κάποιον από τους συμμέτοχους.
Στην προκειμένη περίπτωση, με την από 21-7-2021 έκθεση αυτοψίας, παραδόσεως, κατασχέσεως εκριζώσεως και καταμετρήσεως του Α/Β’ Κ. Δ., του Τμήματος δίωξης Ναρκωτικών της Υ.Α. Λαμίας κατασχέθηκαν τα όσα λεπτομερώς αναφέρονται στην ως άνω έκθεση, έκθεση που πρέπει να επικυρωθεί και περαιτέρω να διαταχθεί η δήμευση όλων των αντικειμένων που έχουν κατασχεθεί και να διαταχθεί η καταστροφή των ναρκωτικών ουσιών.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΕΠΙΚΥΡΩΝΕΙ την 21-7-2021 έκθεση αυτοψίας, παραδόσεως, κατασχέσεως εκριζώσεως και καταμετρήσεως του Α/Β’ Κ. Δ., του Τμήματος δίωξης Ναρκωτικών της Υ.Α. Λαμίας.
ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ δήμευση και καταστροφή ναρκωτικών ουσιών όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην ως άνω έκθεση.
ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την δήμευση των λοιπών αναφερομένων αντικειμένων όπως λεπτομερώς αναφέρεται στην ως άνω Έκθεση.
Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε αμέσως στο ακροατήριό του σε δημόσια συνεδρίαση.
Λαμία 1 Ιουνίου 2022
Η ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ ΕΦΕΤΗΣ
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Μετά την απαγγελία της παραπάνω αποφάσεως η Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον Εισαγγελέα για να προτείνει περί της επιβολής ή μη στους κατηγορούμενους των εξόδων της ποινικής διαδικασίας.
Ο Εισαγγελέας, αφού έλαβε τον λόγο, πρότεινε να επιβληθούν στους κατηγορούμενους τα έξοδα της ποινικής διαδικασίας, ποσού τριακοσίων εξήντα ευρώ (360€) για τον καθένα.
Ο συνήγορος υπερασπίσεως των κατηγορουμένων, στον οποίο δόθηκε ο λόγος στην συνέχεια, ζήτησε να μην επιβληθούν σ' αυτούς τα έξοδα της ποινικής διαδικασίας.
Ακολούθως, το Δικαστήριο, αφού διασκέφθηκε μυστικά, με παρόντα τον Γραμματέα, κατάρτισε και η Πρόεδρος δημοσίευσε αμέσως σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο την ταυτάριθμη με την προηγούμενη απόφασή του Απόφαση, η οποία έχει ως εξής:
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ
Από την διάταξη του άρθρου 577 του Κ.Π.Δ. προκύπτει ότι : Κάθε κατηγορούμενος που καταδικάζεται σε ποινή καταδικάζεται ταυτόχρονα με την ίδια απόφαση και στα έξοδα της ποινικής διαδικασίας. Το ποσό των εξόδων ορίζεται με την καταδικαστική απόφαση, ενώ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 663/1977 και την υπ’ αριθμ. 123827/23-12-2010 κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών - Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων τα δικαστικά έξοδα επί αποφάσεων Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων έχουν καθορισθεί στο ποσόν των τριακοσίων εξήντα ευρώ (360€).
Στην προκειμένη περίπτωση, αφού οι κατηγορούμενοι καταδικάσθηκαν με την παραπάνω απόφαση, πρέπει να καταδικασθούν και στα έξοδα της ποινικής διαδικασίας, όπως, ειδικότερα, ορίζεται στο διατακτικό.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ τους καταδικασθέντες κατηγορούμενους στα έξοδα της ποινικής διαδικασίας, τα οποία ορίζει σε τριακόσια εξήντα ευρώ (360€) για τον καθένα.
Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε αμέσως στο ακροατήριό του σε δημόσια συνεδρίαση.
Λαμία 1 Ιουνίου 2022
Η ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ ΕΦΕΤΗΣ
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Μετά την απαγγελία της παραπάνω απόφασης, ο Εισαγγελέας, ο οποίος έλαβε το λόγο από την Πρόεδρο, πρότεινε οι εφέσεις που τυχόν ασκήσουν οι κατηγορούμενοι να μην έχουν αναστέλλουσα δύναμη.
Μετά το δικαστήριο αφού συσκέφθηκε μυστικά στην έδρα του, παρουσία του Γραμματέως του, κατάρτισε και η Πρόεδρος δημοσίευσε αμέσως την απόφασή του, με τον ίδιο αριθμό, η οποία είναι η εξής :
Κατά τη διάταξη του άρθρου 497 παρ. 2 του Κ.Π.Δ., αν με την καταδικαστική απόφαση επιβλήθηκε ποινή φυλακίσεως έως τριών (3) ετών, η έφεση έχει αυτοδικαίως ανασταλτικό αποτέλεσμα. Κατά τη διάταξη του άρθρου 497 παρ. 3 του Κ.Π.Δ., αν με την καταδικαστική απόφαση επιβλήθηκε ποινή φυλακίσεως. που υπερβαίνει τα τρία (3) έτη, η έφεση έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα, εκτός αν το δικαστήριο κρίνει αλλιώς. Κατά τη διάταξη του άρθρου 497 παρ. 4 του Κ.Π.Δ, όπως τροποποιήθηκε από άρθρο 7 παρ. 49 περ.α του Ν.4637/2019, αν με την καταδικαστική απόφαση επιβλήθηκε ποινή πρόσκαιρης κάθειρξης ή «περιορισμός σε ειδικό κατάστημα κράτησης νέων”, η κρίση για το αν η έφεση έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα ανήκει στο δικαστήριο που δίκασε. Αυτό, με ειδική αιτιολογία και εφαρμόζοντας τα κριτήρια της παρ. 8 του παρόντος άρθρου, καθώς και, στις αντίστοιχες περιπτώσεις, λαμβάνοντας πρωτίστως υπόψη το συμφέρον του ανηλίκου, αποφασίζει αμέσως μετά την απαγγελία της απόφασης, είτε αυτεπαγγέλτως είτε ύστερα από δήλωση του κατηγορουμένου ότι θα ασκήσει έφεση. Κατά τη διάταξη του άρθρου 497 παρ. 8 του Κ.Π.Δ, τότε μόνο δεν χορηγείται ανασταλτικό αποτέλεσμα κατά την παρ. 4 στην έφεση, όταν κρίνεται αιτιολογημένα ότι οι περιοριστικοί όροι δεν αρκούν και ότι ο κατηγορούμενος δεν έχει γνωστή και μόνιμη διαμονή στη χώρα ή έχει κάνει προπαρασκευαστικές ενέργειες για να διευκολύνει τη φυγή του ή κατά το παρελθόν υπήρξε φυγόποινος ή φυγόδικος ή κρίθηκε ένοχος για απόδραση κρατουμένου ή παραβίαση περιορισμών διαμονής, εφόσον από τη συνδρομή των παραπάνω στοιχείων προκύπτει σκοπός φυγής ή κρίνεται αιτιολογημένα ότι αν αφεθεί ελεύθερος είναι πολύ πιθανό, όπως προκύπτει από προηγούμενες καταδίκες του για αξιόποινες πράξεις ή από τα συγκεκριμένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της πράξης, να διαπράξει και άλλα εγκλήματα. Το δικαστήριο σε κάθε περίπτωση χορηγεί ανασταλτικό αποτέλεσμα ή αναστολή εκτέλεσης, αν αιτιολογημένα κρίνει ότι η άμεση έκτιση ή συνέχιση έκτισης της ποινής θα έχει ως συνέπεια υπέρμετρη και ανεπανόρθωτη βλάβη για τον ίδιο ή για την οικογένεια του. Αν παραβιαστούν οι όροι που τέθηκαν το αρμόδιο δικαστήριο αποφαίνεται, ύστερα από αίτηση του εισαγγελέα, για την άρση ή όχι της χορηγηθείσας αναστολής εκτέλεσης.
Στην προκειμένη περίπτωση, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, η έκτιση της ποινής από τους κατηγορούμενους μέχρι την έκδοση αποφάσεως επί των εφέσεων που τυχόν αυτοί ασκήσουν δεν προβλέπεται να έχει ως συνέπεια υπέρμετρη και ανεπανόρθωτη βλάβη για τους ίδιους ή τις οικογένειές τους, και αν αφεθούν ελεύθεροι, είναι πολύ πιθανό να διαπράξουν και άλλα παρόμοια εγκλήματα. Κατ’ ακολουθίαν αυτών το Δικαστήριο κρίνει, ότι οι εφέσεις, που τυχόν ασκήσουν οι κατηγορούμενοι, πρέπει να μην έχουν αναστέλλουσα δύναμη.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΑΠΟΦΑΙΝΕΤΑΙ οι τυχόν εφέσεις που ασκήσουν οι κατηγορούμενοι, να μην έχουν αναστέλλουσα δύναμη.
Τέλος, η Πρόεδρος διεμήνυσε, ότι έχουν το δικαίωμα οι κατηγορούμενοι να ασκήσουν έφεση κατά της Απόφασης αυτής μέσα στη νόμιμη προθεσμία (άρθρο 369 παρ.5 ΚΠοινΔ).
Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε αμέσως στο ακροατήριό του σε δημόσια συνεδρίαση.
Λαμία 1 Ιουνίου 2022
Η ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ ΕΦΕΤΗΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ