Περίληψη

ΦΠΑ. Απαλλαγές. Εκπαίδευση. Οδηγίες. Απόρριψη από τον Προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. αίτησης αγγλικής εταιρείας που διατηρεί Υποκ/μα στην Αθήνα, περί απαλλαγής της από το καθεστώς του ΦΠΑ. Μέθοδος KUMON [ενδυνάμωσης μαθητών στα μαθηματικά]. Οι παρεχόμενες από την εφεσίβλητη υπηρεσίες εμπίπτουν στην έννοια της εκπαίδευσης και απαλλάσσονται από το ΦΠΑ. Αρμόδιος να κρίνει εάν συντρέχει ή όχι περίπτωση απαλλαγής από το ΦΠΑ είναι ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ.

Εμφάνιση περισσότερων Εμφάνιση λιγότερων