Περίληψη

Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης. Άσκηση δίωξης σε βάρος μέλους κυκλώματος που διέπραττε απάτες. Έφεση. Πότε είναι υποχρεωτική η μη εκτέλεση του εντάλματος. Τέλεση της πράξης εν όλω η εν μέρει σε ελληνικό έδαφος. Αναδρομική ισχύς δικονομικών διατάξεων. Εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή. Σε εκκρεμείς δίκες εφαρμόζονται κατά το ατέλεστο μέρος τους οι νεότερες δικονομικές διατάξεις κατά τις οποίες τίθεται στη διακριτική ευχέρεια του δικαστηρίου η εκτέλεση η μη του εντάλματος. Εξαφανίζει την εκκαλούμενη και δέχεται την εκτέλεση του εντάλματος, με σκοπό τη διευκόλυνση διερεύνησης του διασυνορικού εγκλήματος.

Εμφάνιση περισσότερων Εμφάνιση λιγότερων