Περίληψη

Στην παρούσα υπόθεση, η αίτηση αναίρεσης στοχεύει στην ακύρωση των αποφάσεων του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης, που αφορούν την ακύρωση της καταλογιστικής πράξης για τελωνειακές παραβάσεις λαθρεμπορίας σε βάρος διευθυντικών στελεχών μιας εταιρείας που εκμεταλλεύεται καταστήματα αφορολογήτων ειδών. Οι παραβάσεις αφορούν την πώληση αφορολογήτων ειδών σε μη δικαιούμενα πρόσωπα, με την εταιρεία και τα στελέχη της να επιβαρύνονται αλληλεγγύως για τα σχετικά πρόστιμα και τις φορολογικές επιβαρύνσεις. Η υπόθεση αναφέρεται στην νομιμότητα πωλήσεων αφορολόγητων ειδών από εταιρεία σε επιβάτες με τελικό προορισμό εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω ενδιάμεσου σταθμού εντός της ΕΕ. Το κεντρικό νομικό ζήτημα αφορά την ερμηνεία και εφαρμογή των διατάξεων που ρυθμίζουν την πώληση αφορολόγητων ειδών σε επιβάτες που ταξιδεύουν προς τρίτες χώρες, καθώς και την ευθύνη της εταιρείας για την τήρηση των σχετικών διατυπώσεων και την απόδειξη της νομιμότητας των συναλλαγών. Η απόφαση αναγνωρίζει το δικαίωμα της εταιρείας να πραγματοποιεί αφορολόγητες πωλήσεις σε επιβάτες με ενδιάμεσο προορισμό εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης και τελικό προορισμό σε τρίτη χώρα. Επιπλέον, η υπόθεση εστιάζει στην ευθύνη της εταιρείας για την ακριβή και επιμελή τήρηση των απαιτούμενων διαδικαστικών στοιχείων κατά την πώληση αφορολόγητων ειδών, ιδιαίτερα όσον αφορά την αναγραφή του αριθμού πτήσης του αγοραστή επιβάτη στην απόδειξη λιανικής πώλησης. Η επιμέλεια αυτή είναι κρίσιμη για την επαλήθευση της νομιμότητας των πωλήσεων από τις τελωνειακές αρχές. Το βάρος της απόδειξης της νομιμότητας των πωλήσεων αφορολόγητων ειδών στην περίπτωση που στις σχετικές αποδείξεις αναγράφονται τα στοιχεία ανύπαρκτων πτήσεων, φέρει η πωλήτρια εταιρεία και τα συνδεόμενα με αυτήν φυσικά πρόσωπα. Επομένως, εφόσον εν προκειμένω η τελωνειακή αρχή απέδειξε το ανύπαρκτο των πτήσεων στις περιπτώσεις που αφορούσαν οι αποδοθείσες παραβάσεις, ο αναιρεσίβλητος έφερε το βάρος απόδειξης του προβληθέντος με την προσφυγή ισχυρισμού του ότι οι επίμαχες πωλήσεις έγιναν σε επιβάτες πτήσεων transit δικαιούμενους της σχετικής απαλλαγής.

Εμφάνιση περισσότερων Εμφάνιση λιγότερων