Περίληψη

Στην παρούσα απόφαση, ο ενάγων, πρώην διευθυντής καταστήματος της εναγόμενης εταιρείας, υποβάλλει αγωγή κατά της τελευταίας, ισχυριζόμενος καταχρηστική καταγγελία της σύμβασης εργασίας του με βάση εχθρική συμπεριφορά και διάκριση εκ μέρους της διοίκησης της εταιρείας. Ο ενάγων υποστηρίζει ότι η καταγγελία της σύμβασης εργασίας ενέχει στοιχεία εκδίκησης, έχθρας και εμπάθειας και ότι δεν υφίσταται βάσιμος λόγος απόλυσης. Απαιτεί την αναγνώριση της ακυρότητας της καταγγελίας, την υποχρέωση της εταιρείας να αποδεχθεί τις υπηρεσίες του, την καταβολή αποζημίωσης για μισθούς υπερημερίας και ηθικής βλάβης. Το Δικαστήριο, στηριζόμενο σε ένορκες καταθέσεις και έγγραφα που προσκομίστηκαν, καταλήγει στα κάτωθι συμπεράσματα: Ο ενάγων διετέλεσε διευθυντής σε καταστήματα της εταιρείας στην Ελλάδα και συμμετείχε ενεργά σε διαδικτυακές συναντήσεις για θέματα διαφορετικότητας, σεξουαλικού προσανατολισμού και ενσωμάτωσης, όπου εκφράστηκε με τρόπο που δεν συμφωνούσε με τις αξίες της εταιρείας. Η εταιρεία, λαμβάνοντας υπόψη τις δηλώσεις του ενάγοντα και τη στάση του που αντιβαίνει στις θεμελιώδεις αξίες της, προέβη στην καταγγελία της σύμβασης εργασίας του, καταβάλλοντας την νόμιμη αποζημίωση απόλυσης. Το Δικαστήριο στην απόφασή του επισημαίνει την υποχρέωση του ενάγοντος να μην εκφράζει δημόσια απόψεις που έρχονται σε σύγκρουση με τις αξίες και τους στόχους της εταιρείας, ιδίως ως διευθυντής κεντρικού καταστήματος. Επιπρόσθετα, το Δικαστήριο έκρινε ότι η δήλωση του ενάγοντος προκάλεσε σοβαρό κλονισμό της εμπιστοσύνης προς αυτόν και κατ' επέκταση δικαιολογείται η καταγγελία της σύμβασης εργασίας του και αναγνώρισε ότι η ελευθερία έκφρασης μπορεί να περιοριστεί όταν αντιβαίνει στην προστασία δικαιωμάτων κοινωνικών ομάδων, που έχουν υποστεί ιστορικά διακρίσεις. Συμπερασματικά, το Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι η καταγγελία της σύμβασης εργασίας από την εταιρεία ήταν δικαιολογημένη λόγω παράβασης των εργασιακών του καθηκόντων και της συμβατικής υποχρέωσης πίστης προς την εργοδότρια, και δεν υφίσταται βάσιμος λόγος για την ακύρωση της καταγγελίας ή την αποδοχή των άλλων αιτημάτων του ενάγοντος.

Εμφάνιση περισσότερων Εμφάνιση λιγότερων