Περίληψη

Η υπόθεση αφορά την απαλλοτρίωση ιδιοκτησίας στον Δήμο Μεταμόρφωσης. Ο αιτών ζητά την αποζημίωση λόγω ρυμοτομίας, ενώ ο Δήμος και οι υπόχρεοι αρνούνται την αποζημίωση, υποστηρίζοντας ότι το ακίνητο χρησιμοποιείται ως κοινόχρηστο. Ειδικότερα, το ακίνητο απαλλοτριώθηκε για τη διάνοιξη της οδού και περιλαμβάνεται στην πράξη αναλογισμού αποζημίωσης της Διεύθυνσης Πολεοδομίας του 1998. Ο αιτών προχώρησε σε δηλώσεις παραχώρησης του ακινήτου σε κοινή χρήση, προκειμένου να ανοικοδομήσει την ιδιοκτησία του και οι δηλώσεις αυτές έγιναν χωρίς επιφύλαξη για την είσπραξη αποζημίωσης, και το ακίνητο τέθηκε σε κοινή χρήση. Συνεπώς, το δικαστήριο απέρριψε την αίτηση καθώς έκρινε ότι ο αιτών δεν έχει έννομο συμφέρον να ζητήσει αποζημίωση, διότι το ακίνητο έχει καταστεί κοινόχρηστο λόγω των δηλώσεων του ιδιοκτήτη και της πραγματικής κατάστασης που διατηρήθηκε επί μακρό χρονικό διάστημα με την ανοχή του. Συνακόλουθα, εφόσον το ρυμοτομούμενο ακίνητο κατέστη κοινόχρηστο με τον προαναφερόμενο τρόπο, δεν νομιμοποιείται ενεργητικά ο αιτών και ούτε υφίσταται έννομο συμφέρον του, να ζητήσει τον οριστικό προσδιορισμό της αποζημίωσης για την απαλλοτριωθείσα έκταση της ιδιοκτησίας και την αναγνώρισή του ως δικαιούχου αυτής και, ως εκ τούτου, η κρινόμενη αίτηση πρέπει να απορριφθεί.

Εμφάνιση περισσότερων Εμφάνιση λιγότερων