Περιεχόμενα ψηφιακού τεύχους Ημερομηνία ενσωμάτωσης
Περιεχόμενα εντύπου τεύχους

Η «Επιχείρηση» είναι το πλέον αξιόπιστο περιοδικό που καλύπτει έγκαιρα και έγκυρα τις επαγγελματικές ανάγκες του λογιστή, φοροτεχνικού, οικονομολόγου, συμβούλου επιχειρήσεων, δικηγόρου και επιχειρηματία σε θέματα λογιστικής οργάνωσης (χρηματοοικονομικής & διοικητικής), φορολογικά,  εργατικά, ασφαλιστικά και εταιρικής δράσης.

Η ποιότητα, η επικαιρότητα και η ποικιλομορφία της αρθρογραφίας σε συνδυασμό με την παρουσίαση της θεματολογίας τους με παραδείγματα και υποδείγματα εντύπων καθιστούν το περιοδικό ελκυστική πηγή χρήσιμων πληροφοριών και πρακτικό οδηγό για την επίλυση κρίσιμων ζητημάτων. 

Εκτός από τα έγκυρα άρθρα που διασφαλίζουν πάντα μια αμερόληπτη άποψη, η «Επιχείρηση» προσφέρει στον αναγνώστη τα ακόλουθα:

  • Προτεινόμενες λύσεις σε πρακτικά θέματα
  • Επισκόπηση και σύντομο σχολιασμό των πιο πρόσφατων εγκυκλίων και διοικητικών αποφάσεων
  • Ημερολόγιο για την παρακολούθηση των φορολογικών, ασφαλιστικών και εργοδοτικών υποχρεώσεων κάθε μήνα
  • Απαντήσεις σε ερωτήματα συνδρομητών από την επιστημονική ομάδα του περιοδικού
  • Παράθεση επίκαιρης νομοθεσίας και γνωμοδοτήσεων ΝΣΚ & ΣΛΟΤ
  • Παρουσίαση σημαντικών αποφάσεων των δικαστηρίων της χώρας και της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών
  • Επισκόπηση πρόσφατης αρθρογραφίας

Παράλληλα, οι συνδρομητές μπορούν να βλέπουν τα τεύχη του περιοδικού σε ηλεκτρονική μορφή (και πριν από την κυκλοφορία της έντυπης έκδοσης), στη διεύθυνση www.epixeirisi.gr καθώς και μέσω της Qualex.

Εκδότης:
Νομική Βιβλιοθήκη
Έτος:
από το 2005 - Μηνιαία έκδοση
Έτη:
20
Τεύχη:
215
Έγγραφα:
25