Περιεχόμενα ψηφιακού τεύχους Ημερομηνία ενσωμάτωσης
Περιεχόμενα εντύπου τεύχους

Οι «Εφαρμογές Δημοσίου Δικαίου» (ΕφΔΔ) εκδίδονται με την αποκλειστική μέριμνα φοιτητών και αποφοίτων της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών υπό την αιγίδα του Τομέα Δημοσίου Δικαίου και καλύπτουν θεματικά τον ευρύ χώρο του Συνταγματικού, Διοικητικού, Ευρωπαϊκού, Διεθνούς και Διοικητικού Δικαίου, καθώς και της Θεωρίας του Δικαίου, χωρίς στεγανά όρια.

Οι ΕφΔΔ προσφέρουν στους αναγνώστες:

  • Ποιοτικές Μελέτες και Γνωμοδοτήσεις από εξέχουσες προσωπικότητες της Ελλάδας και του εξωτερικού
  • Κριτικά Σχόλια επί επιλεγμένων πρόσφατων αποφάσεων ελληνικών δικαστηρίων αλλά και αλλοδαπών δικαιοδοτικών οργάνων από διακεκριμένους καθηγητές, δικαστικούς λειτουργούς και δικηγόρους
  • Επισκόπηση νομολογίας του ΣτΕ και του ΕλΣυν
  • Επισκόπηση γνωμοδοτήσεων του ΝΣΚ
  • Επισκόπηση αποφάσεων ανεξάρτητων διοικητικών αρχών (ΑΠΔΠΧ, ΑΕΠΠ, ΕπΑντ)
  • Επισκόπηση νομολογίας διεθνών και (ΔικΕΕ, ΕΔΔΑ)
  • Επισκόπηση νομολογίας αλλοδαπών δικαιοδοτικών οργάνων
  • Επισκόπηση αποφάσεων Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή

Εν όψει της εύχρηστης δομής, της ευρύτητας της ύλης, της επιστημονικής ποιότητας, αλλά και της φρέσκιας ματιάς της εκάστοτε συντακτικής Επιτροπής, οι ΕφΔΔ συμβάλλουν καταλυτικά στην προαγωγή της νομικής επιστήμης και στην προώθηση του επιστημονικού διαλόγου και αποτελούν πολύτιμο εργαλείο για τον επιστήμονα και αδιαμφισβήτητα, τον δικηγόρο στην καθημερινότητά του.

Παράλληλα, οι συνδρομητές μπορούν να βλέπουν τα τεύχη του περιοδικού σε ψηφιακή μορφή (και πριν από την κυκλοφορία της έντυπης έκδοσης) μέσα από την Qualex.

Εκδότης:
Νομική Βιβλιοθήκη
Έτος:
από το 2011 - Τετραμηνιαία έκδοση
Έτη:
12
Τεύχη:
26
Έγγραφα:
19