Περιεχόμενα ψηφιακού τεύχους Ημερομηνία ενσωμάτωσης
Περιεχόμενα εντύπου τεύχους

H «Θεωρία και Πράξη Διοικητικού Δικαίου» (ΘΠΔΔ) αποτελεί το πλέον σύγχρονο, περιεκτικό και με τη μεγαλύτερη αναγνωσιμότητα περιοδικό Δημοσίου Δικαίου που δίνει τη δυνατότητα στους πολυάσχολους στο πεδίο αυτό επαγγελματίες, ακαδημαϊκούς, δικαστές, στελέχη δημόσιας διοίκησης κ.ά., να ενημερώνονται για όλες τις σημαντικές εξελίξεις στους κλάδους του διοικητικού, συνταγματικού, και δημοσίου ευρωπαϊκού δικαίου, καθώς και στο δίκαιο των θεμελιωδών δικαιωμάτων.

Τα τεύχη του περιλαμβάνουν εμβριθή Άρθρα και Γνωμοδοτήσεις από διακεκριμένους νομικούς του χώρου, παρέχοντας νομικά τεκμηριωμένη και έγκυρη πληροφόρηση για επίμαχα και επίκαιρα νομικά ζητήματα που αφορούν, ενδεικτικά, σε:

 • διοικητική διαδικασία
 • ευθύνη δημοσίου
 • δημόσιες συμβάσεις
 • δημόσιο ανταγωνισμό
 • προσυμβατικό έλεγχο
 • εκτέλεση - κατάσχεση
 • δημόσια υγεία
 • εκπαίδευση
 • κοινωνική ασφάλιση
 • υπαλληλικό δίκαιο
 • δημοσιονομική πολιτική
 • συνταγματικά δικαιώματα
 • τηλεργασία
 • ελευθερίες
 • εκλογές
 • ευρωπαϊκό φορολογικό δίκαιο
 • ενέργεια

Το ΘΠΔΔ είναι το μοναδικό περιοδικό δημοσίου δικαίου που συστηματικά τροφοδοτεί σε μηνιαία βάση το νομικό κοινό και τους υποψηφίους σπουδαστές της ΕΣΔΙ με επιλεγμένη Σχολιασμένη Νομολογία του ΣτΕ, του ΕλΣυν, των Διοικητικών Δικαστηρίων, αλλά και των ΔικΕΕ και ΕΔΔΑ.

Στις σελίδες του φιλοξενούνται, επίσης, ανά τακτά διαστήματα Ειδικά θέματα και Αφιερώματα επί νομικών θεμάτων εξέχουσας σημασίας και πρακτικού ενδιαφέροντος, υπό την επιμέλεια έγκριτων εξειδικευμένων συνεργατών, η στήλη Forum, που παρέχει ένα βήμα ανταλλαγής επιστημονικών απόψεων και προβληματισμού, καθώς και Βιβλιοπαρουσιάσεις επί αξιοπρόσεχτων εκδόσεων.

Παράλληλα, οι συνδρομητές μπορούν να βλέπουν τα τεύχη του περιοδικού σε ψηφιακή μορφή (και πριν από την κυκλοφορία της έντυπης έκδοσης) μέσα από την Qualex.

Εκδότης:
Νομική Βιβλιοθήκη
Έτος:
από το 2008 - Μηνιαία έκδοση
Έτη:
17
Τεύχη:
166
Έγγραφα:
17