Επιλεγμένα Πρακτικά Θέματα Συνταγματικών Δικαιωμάτων
Πρόλογος
Προλογικό σημείωμα
ΜΕΘΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΣΤΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
1o ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΘΕΜΑ Ελευθερία της τέχνης, θρησκευτική ελευθερία, ΕΣΡ, προστασία περιβάλλοντος
2o ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΘΕΜΑ Δικαίωμα Πρόσβασης στα Δημόσια Έγγραφα, περιβαλλοντική πληροφόρηση
3o ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΘΕΜΑ Οικογένεια, γάμος, ισότητα, ιδιωτική ζωή, διακρίσεις με βάση το φύλο και τον σεξουαλικό προσανατολισμό, τριτενέργεια δικαιώματος, αρχή αναλογικότητας
4o ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΘΕΜΑ PSI, Οικονομική Ελευθερία, Ιδιοκτησία, Ισότητα
5o ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΘΕΜΑ Δικαίωμα στο περιβάλλον
6o ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΘΕΜΑ Κοινωνική ασφάλιση, ατομικό και κοινωνικό δικαίωμα στην υγεία
7o ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΘΕΜΑ Ελεύθερη ανάπτυξη προσωπικότητας, δικαίωμα συνάθροισης, συλλογική αυτονομία
8o ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΘΕΜΑ Δικαίωμα στην εργασία
9o ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΘΕΜΑ Τηλεοπτικές άδειες καναλιών, ρόλος ΕΣΡ, δικαίωμα σε δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα;
10o ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΘΕΜΑ Διάλυση Σωματείου, δικαίωμα του Συνεταιρίζεσθαι
11o ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΘΕΜΑ Αναγκαστική απαλλοτρίωση
12o ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΘΕΜΑ Αξία ανθρώπου, ιδιωτική ζωή, προσωπική ελευθερία, προσωπικά δεδομένα
13o ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΘΕΜΑ Ιδιωτική Ζωή, Υγεία, Δημόσιο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης
14o ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΘΕΜΑ Δικαίωμα δικαστικής προστασίας
15o ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΘΕΜΑ Θρησκευτική ελευθερία
16o ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΘΕΜΑ Θρησκευτική ελευθερία και αντιρρησίες συνείδησης
17o ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΘΕΜΑ Απόρρητο επικοινωνίας, παράνομα αποδεικτικά μέσα
18o ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΘΕΜΑ Αρχή της αξιοκρατίας, δικαίωμα για κοινωνική πρόνοια
19o ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΘΕΜΑ Δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης, δικαίωμα αναφοράς
20o ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΘΕΜΑ Δικαίωμα του συνέρχεσθαι και απαγόρευση συγκέντρωσης
21o ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΘΕΜΑ 3% όριο στις ευρωεκλογές
22o ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΘΕΜΑ Δικαίωμα στον ελεύθερο χρόνο
23o ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΘΕΜΑ Προσωπικά Δεδομένα (Δικαίωμα στη Λήθη), Κοινή Γνώμη
24o ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΘΕΜΑ Ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας και σώματα ασφαλείας, τατουάζ και αστυνομικοί
25o ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΘΕΜΑ Δικαίωμα στην εκπαίδευση
26o ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΘΕΜΑ Αθλητισμός, αθλητική συγκέντρωση, πανδημία & πρόσβαση αθλητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
27o ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΘΕΜΑ Προνομιακή θέση Δημοσίου: Επιτόκιο υπερημερίας Δημοσίου, δημόσιο και ταμειακό συμφέρον
28o ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΘΕΜΑ Δημόσια Επιχείρηση, Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας, Υγεία
29o ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΘΕΜΑ Δικαίωμα στην εκπαίδευση, θρησκευτική ελευθερία
30o ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΘΕΜΑ Το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη και η εύλογη διάρκεια δίκης
31o ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΘΕΜΑ Περιβάλλον και ιδιοκτησία
32o ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΘΕΜΑ Απεργία, δικαίωμα στην εργασία
33o ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΘΕΜΑ Εκλογικό δικαίωμα, ενεργητικό και παθητικό
34o ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΘΕΜΑ Δίκαιη δίκη, τεκμήριο αθωότητας κατηγορουμένου
35o ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΘΕΜΑ Δικαίωμα στη ζωή και στην αξία του ανθρώπου, κατάρριψη επιβατηγού αεροπλάνου που τελεί υπό αεροπειρατεία
36o ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΘΕΜΑ Ισότητα δύο φύλων, θετικά μέτρα υπέρ των γυναικών
37o ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΘΕΜΑ Αυτοδιοίκητο σωματείων, δικαίωμα συνένωσης
38o ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΘΕΜΑ Ελευθερία τύπου, στρατευμένη διαφήμιση (άμβλωση)
39o ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΘΕΜΑ Δικαίωμα στην εργασία, άτομα με αναπηρίες
40o ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΘΕΜΑ Δικαστική προστασία, δικαίωμα υπεράσπισης του κατηγορουμένου, δίκαιη δίκη
41o ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΘΕΜΑ Οικονομική ελευθερία και πανδημία
42o ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΘΕΜΑ Βίντεο-παρακολούθηση στο χώρο εργασίας και προσωπικά δεδομένα
43o ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΘΕΜΑ Ανέπαφες συναλλαγές με κάρτες και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων
44o ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΘΕΜΑ Δικαίωμα στη στέγαση, δογματική των κοινωνικών δικαιωμάτων, ελάχιστο επίπεδο αξιοπρεπούς διαβίωσης
Βιβλιογραφία
Ευρετήριο

Το βιβλίο «Επιλεγμένα Πρακτικά Θέματα Συνταγματικών Δικαιωμάτων» παρουσιάζει συγκεκριμένες περιπτώσεις πρακτικής εφαρμογής της δογματικής των επιμέρους συνταγματικών δικαιωμάτων, με αντίστοιχη θεωρητική και νομολογιακή επεξεργασία. Επιδιώκεται η συνθετική προσέγγιση των θεμάτων, ενώ δίνεται έμφαση και στη δυναμική του κλάδου με την ενσωμάτωση επίκαιρων και σύγχρονων ζητημάτων. Ο συνδυασμός αυτός της θεωρητικής και πρακτικής παρουσίασης των θεμάτων στοχεύει στην υποβοήθηση της νομικής έρευνας, της συγγραφής, της διδασκαλίας και της μελέτης του κλάδου τόσο για νομικούς όσο και για άλλους επιστήμονες.

Εκδότης:
Νομική Βιβλιοθήκη