Αστυνομική δράση και προστασία του πολίτη
Προλογικό Σημείωμα Β. Ραφτοπούλου
Προλογικό Σημείωμα Δ. Βασιλειάδη
Σημείωμα του Συγγραφέα
Πίνακας κυριότερων βραχυγραφιών
Εισαγωγή
Κεφάλαιο Α΄ Έννοια & είδη των αστυνομικών πράξεων
Κεφάλαιο Β΄ Αρχές & Μέσα αστυνομικής διοικητικής δράσης
Κεφάλαιο Γ΄ Αστυνομική δράση & Δημόσια τάξη
Κεφάλαιο Δ΄ Έννοια & στοιχεία της δημόσιας ασφάλειας
Κεφάλαιο Ε΄ Γενικά & ειδικά αστυνομικά μέτρα
Κεφάλαιο Στ΄ Τα όρια της αστυνομικής δράσης
Επίλογος
Επίμετρο: Κωδικοποίηση της αστυνομικής διαδικασίας
Προσχέδιο Κώδικα Αστυνομικής Διαδικασίας
Βιβλιογραφία
Αλφαβητικό ευρετήριο

Το βιβλίο «Αστυνομική δράση και προστασία του πολίτη: Θεωρητική και νομολογιακή προσέγγιση» πραγματεύεται το θέμα της άσκησης και των ορίων της αστυνομικής δράσης κατά την τήρηση της δημόσιας τάξης και ασφάλειας, μέσω της ταξινόμησης των αστυνομικών πράξεων και της διερεύνησης του τρόπου εφαρμογής τους στις σύγχρονες τεχνολογίες (drones, κάμερες, GPS) και αξιολογεί τους νόμους περί συναθροίσεων και βιντεοεπιτήρησης. Παράλληλα, στο έργο προτείνεται ένα Σχέδιο Κώδικα Αστυνομικής Διαδικασίας και η δημιουργία δικαστικής αστυνομίας στην Ελλάδα. Το έργο είναι απολύτως απαραίτητο για τους σπουδαστές όλων των Σχολών των Σωμάτων Ασφαλείας, τους δικηγόρους, τους δικαστές και κυρίως τον ίδιο τον Πολίτη.

Εκδότης:
Νομική Βιβλιοθήκη