Δικαιοδοτικές ασυλίες & Ανθρώπινα δικαιώματα
Πρόλογος
Εισαγωγή
ΜΕΡΟΣ Α΄ Επιβεβαίωση του κανόνα της δικαιοδοτικής ασυλίας του αλλοδαπού δημοσίου και των κρατικών αξιωματούχων
ΜΕΡΟΣ Β΄ Η κάμψη της ασυλίας
Συμπεράσματα
Τεκμηρίωση
Βιβλιογραφία – Αρθρογραφία
Ευρετήριο

ο βιβλίο «Δικαιοδοτικές ασυλίες & Ανθρώπινα δικαιώματα» αποτελεί την πλέον πρόσφατη καταγραφή των εξελίξεων στο διεθνές δίκαιο των κρατικών δικαιοδοτικών ασυλιών και της διάδρασής του με το δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η εθιμική αρχή της κρατικής δικαιοδοτικής ασυλίας συμβαδίζει δύσκολα με το διεθνές δίκαιο των δικαιωμάτων του ανθρώπου, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί τις τελευταίες δεκαετίες. Είτε ως εφαλτήριο για περαιτέρω ακαδημαϊκή έρευνα και εμβάθυνση, είτε ως εργαλείο στα χέρια δικηγόρων και δικαστών, το συγκεκριμένο βιβλίο προσφέρει στον αναγνώστη το σύνολο των αναγκαίων παραμέτρων για την κατανόηση της διαλεκτικής σχέσης μεταξύ αυτών των δύο κλάδων του δημόσιου διεθνούς δικαίου.

Εκδότης:
Νομική Βιβλιοθήκη