Το Δίκαιον της Εκμεταλλεύσεως
Πρόλογος
Λίγα λόγια....
Ι. Το δίκαιον της εκμεταλλεύσεως ως ιδιαίτερο τμήμα του εργατικού δικαίου
ΙΙ. Η εξαρτημένη εργασία κυρίαρχη μορφή οργάνωσης της εκμετάλλευσης
ΙΙΙ. Η οργάνωση της επιχειρηματικότητας στην εργασία
IV. Φορείς συλλογικότητας. Αντίβαρο στην εργοδοτική εξουσία
V. Οι Κανονισμοί
VI. Οι οικειοθελείς παροχές - Επιχειρησιακή συνήθεια
VII. Το διευθυντικό δικαίωμα
VIII. Ατομικές ελευθερίες του εργαζόμενου
ΙΧ. Η μεταβολή του προσώπου του εργοδότη
Βασική Βιβλιογραφία Δικαίου της Εκμεταλλεύσεως
Αλφαβητικό Ευρετήριο

Στο έργο «Το Δίκαιον της Εκμεταλλεύσεως», μέσα από τον γόνιμο διάλογο θεωρίας και νομολογίας (ελληνικής & ευρωπαϊκής), παρουσιάζονται και αναλύονται σε βάθος ενδιαφέροντα ζητήματα σχετικά με την εφαρμογή του εργατικού δικαίου στο πλαίσιο της επιχείρησης-εκμετάλλευσης μετά και τον Ν 4808/2021, όπως αυτά που σχετίζονται με:

  • τα διάφορα μορφώματα παραγωγής εργασιακού αποτελέσματος (με κυρίαρχο αυτό της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας)
  • την οργάνωση της επιχειρηματικότητας στην εργασία
  • τον χρόνο εργασίας
  • την άσκηση συμμετοχικών δικαιωμάτων και τους φορείς συλλογικότητας εντός της επιχείρησης
  • τους κανονισμούς εργασίας (προαγωγές, πειθαρχικό δίκαιο),
  • το διευθυντικό δικαίωμα του εργοδότη, τις ατομικές ελευθερίες των εργαζομένων
  • τα προσωπικά δεδομένα εντός της επιχείρησης, τις οικειοθελείς παροχές
  • τη διαμόρφωση επιχειρησιακής συνήθειας και τη μεταβίβαση επιχειρήσεων.

Στο τέλος των επιμέρους κεφαλαίων παρατίθενται σχετικά παραδείγματα – εφαρμογές, για καλύτερη κατανόηση και διευκόλυνση του αναγνώστη. Το έργο αυτό αποτελεί ένα απαραίτητο βοήθημα για κάθε νομικό, ο οποίος ασχολείται με το εργατικό δίκαιο.

Εκδότης:
Νομική Βιβλιοθήκη