Τρομοκρατία - Άρθρο 187Α ΠΚ
ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ H Έννοια της Τρομοκρατίας
MEΡΟΣ ΔEYΤΕΡΟ Το Άρθρο 187Α ΠK για το Τρομοκρατικό Έγκλημα και την Τρομοκρατική Οργάνωση
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ Κριτική και Προτάσεις Τροποποίησης του Άρθρου 187Α ΠΚ
ΕΠΙΛΟΓΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Το έργο «Τρομοκρατία – Άρθρο 187Α ΠΚ» αποτελεί μια συστηματική μελέτη του άρθρου 187Α ΠΚ καθώς και των σχετικών ευρωπαϊκών και διεθνών νομοθετημάτων, και ειδικότερα της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου 2002/475/ΔΕΥ για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Στο έργο εξετάζονται οι αξιόποινες πράξεις της συγκρότησης, ένταξης, διεύθυνσης τρομοκρατικής οργάνωσης και αναλύονται κρίσιμες θεματικές όπως :

  • η εξεύρεση των κινήτρων της τρομοκρατικής εγκληματικής δραστηριότητας και η ιστορική αναδρομή στις τρομοκρατικές οργανώσεις στην Ελλάδα
  • η έννοια της τρομοκρατίας στον ΠΚ και η διάκριση της από το φαινόμενο του οργανωμένου εγκλήματος
  • η επισκόπηση της ελληνικής νομολογίας για το έγκλημα της τρομοκρατικής οργάνωσης

Το βιβλίο είναι απαραίτητο εφόδιο για δικαστές, εισαγγελείς, δικηγόρους και νομικούς που ενδιαφέρονται να εμβαθύνουν στην έννοια της τρομοκρατίας και στην ποινική της μεταχείριση.

Εκδότης:
Νομική Βιβλιοθήκη