Δασικοί Χάρτες
Πρόλογος
I. Το ιστορικό και νομοθετικό πλαίσιο των δασικών χαρτών
II. Η ανάρτηση των δασικών χαρτών: Συνέπειες, προθεσμίες, εξέταση αντιρρήσεων
III. Δασικοί Χάρτες και Περιβαλλοντική Αδειοδότηση
IV. Δασικοί Χάρτες και εμπράγματα δικαιώματα
V. Η σχέση μεταξύ Κτηματολογίου και Δασικών χαρτών
VI. Δασωμένοι αγροί: παραδείγματα, μέσα και τεκμήρια απόδειξης
VII. Χορτολιβαδικές εκτάσεις: χαρακτήρας και νομικές προεκτάσεις
VIII. Η αποτύπωση των διοικητικών πράξεων επί των δασικών χαρτών, υπό το πρίσμα των 1364-5/2021 αποφάσεων της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας
IX. Οικιστικές πυκνώσεις
Παράρτημα - Νομολογία
Αλφαβητικό Ευρετήριο

Το βιβλίο «Δασικοί Χάρτες: Νομοθετικό πλαίσιο και Πρακτική εφαρμογή» επιδιώκει, μέσα από την κωδικοποίηση της ισχύουσας νομοθεσίας περί Δασικών Χαρτών, να υποβοηθήσει την ελληνική Πολιτεία, τη Διοίκηση και τον επιστημονικό κόσμο προς την ολοκλήρωση και κύρωση των δασικών χαρτών, προς την ορθή ανάγνωση και την κωδικοποίηση της κατάστασης στη χώρα μας, και προς την ανάδειξη της ανάγκης προστασίας του σπουδαίου δασικού της πλούτου.

Το έργο δεν περιορίζεται σε θεωρητική προσέγγιση του θέματος, αποτυπώνει καίριες ενότητες και παράλληλα πλαίσια δικαίου, τα οποία όμως σχετίζονται και έχουν ως πυρήνα τους δασικούς χάρτες. Έτσι, αναδεικνύονται μεταξύ άλλων, τα κάτωθι θέματα:

  • Ιστορικό και νομοθετικό πλαίσιο
  • Ανάρτηση δασικών χαρτών και σχετικές συνέπειες
  • Διαδικασία εξέτασης αντιρρήσεων
  • Περιβαλλοντική αδειοδότηση
  • Δασικοί Χάρτες και εμπράγματα δικαιώματα
  • Κτηματολογικές εγγραφές

Παράλληλα στο έργο περιέχονται παραδείγματα, μέσα και τεκμήρια απόδειξης, των χορτολιβαδικών εκτάσεων και των οικιστικών πυκνώσεων, καθώς και μια αναλυτική παρουσίαση των κομβικών αποφάσεων της Ολομέλειας του ΣτΕ 1364, 1365/2021.

Εκδότης:
Νομική Βιβλιοθήκη