Ο Νέος Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας- 1ος Τόμος (Άρθρα 1-494)
Προλογικό σημείωμα
Βιογραφικά συγγραφέων 1ου τόμου
ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΒΙΒΛΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ
Αλφαβητικό Ευρετήριο

Ο «Νέος Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας - Ερμηνεία κατ’ άρθρο» αποτελεί μία νέα συλλογική προσπάθεια, προϊόν σύμπραξης κορυφαίων και καταξιωμένων στον χώρο νομικών (ακαδημαϊκών, δικαστών, δικηγόρων).

Πρόκειται για συστηματική, σύγχρονη και εις βάθος ερμηνεία του ΚΠολΔ προσανατολισμένη στις πρακτικές ανάγκες του εφαρμοστή, χωρίς να λείπει, όμως, και η θεωρητική εμβάθυνση στον βαθμό που είναι απαραίτητη για την ανάδειξη του σκοπού των διατάξεων και της ορθότητας των προτεινόμενων λύσεων.

Είναι δίτομο έργο: Ο 1ος τόμος περιλαμβάνει την ερμηνεία των άρθρων 1-494 και ο 2ος την ερμηνεία των υπόλοιπων άρθρων 495-1054 και την παράθεση των διατάξεων ΕισΝΚΠολΔ. Κάθε άρθρο, πέραν του ερμηνευτικού του κειμένου, συνοδεύεται από αναφορά σχετικών διατάξεων, ειδική βιβλιογραφία-αρθρογραφία και πλούσια πρόσφατη νομολογία.

Αποτελεί έναν ολοκληρωμένο και πλήρη ερμηνευτικό οδηγό της Πολιτικής Δικονομίας, που είναι απαραίτητος για κάθε νομικό.

Εκδότης:
Νομική Βιβλιοθήκη