Πρακτικά Θέματα Γενικού Διοικητικού Δικαίου
Σελ. VΑφιερώνεται πρωτίστως στις οικογένειές μας
και στους καθηγητές μας που μας έμαθαν να σκεπτόμαστε νομικά
Πρόλογος
Εισαγωγή
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
I. Έννοια και διακρίσεις της Δημόσιας Διοίκησης
II. Οργάνωση της Δημόσιας Διοίκησης
III. Διοικητική Πράξη
IV. Διοικητική Σύμβαση
V. Αποζημιωτική ευθύνη της Δημόσιας Διοίκησης
VI. Συνδυαστικά θέματα
Βιβλιογραφία

Το Γενικό Διοικητικό Δίκαιο, ως ο θεμέλιος λίθος του Δημοσίου Δικαίου, εκλαμβάνεται συχνά ως ένας από τους πλέον πολύπλοκους κλάδους της Νομικής Επιστήμης. Η πολυπλοκότητά του αποδίδεται κατά κύριο λόγο στην περιορισμένη κωδικοποίηση των κανόνων και αρχών του καθώς και στην «εξάρτησή» του από τη νομολογία των διοικητικών δικαστηρίων, κυρίως του Συμβουλίου της Επικρατείας. Το παρόν βιβλίο «Πρακτικά Θέματα Γενικού Διοικητικού Δικαίου» υπό τη μορφή 36 πρακτικών θεμάτων επιχειρεί να εισφέρει μια πιο εφαρμοσμένη οπτική στη μελέτη της ύλης του Γενικού Διοικητικού Δικαίου, λαμβάνοντας υπόψη τα πρόσφατα νομολογιακά δεδομένα και τις προσεγγίσεις της νομικής θεωρίας. Υπό αυτή την έννοια φιλοδοξεί να συνεπικουρήσει τον φοιτητή και τον κάθε νομικό της πράξης κατά την εκμάθηση, διδασκαλία και πρακτική εφαρμογή του Διοικητικού Δικαίου.

Εκδότης:
Νομική Βιβλιοθήκη