Παραπληροφόρηση & fake news στο διαδίκτυο
Σελ. VΣτους γιους μου Χαράλαμπο και Μιχάλη
« … τῷ μὲν γὰρ ἀληθεῖ πάντα συνᾴδει τὰ ὑπάρχοντα,
τῷ δὲ ψευδεῖ ταχὺ διαφωνεῖ τἀληθές»
«… γιατί με την αλήθεια όλα βρίσκονται σε αρμονική συμφωνία,
ενώ με το ψεύδος γρήγορα έρχονται σε διαφωνία και σε σύγκρουση»
Αριστοτέλης
Ηθικά Νικομάχεια Α΄, 1098Β
Ευχαριστίες
Προλεγόμενα Από την παραπληροφόρηση στην παραπλάνηση
Μέρος Α΄ Fake news και παραπληροφόρηση - Νομικές, εγκληματολογικές και τεχνολογικές διαστάσεις
Μέρος Β΄ Έρευνα σε χρήστες του διαδικτύου για την αντιμετώπιση των fake news και της παραπληροφόρησης - De lege ferenda κανονιστικό πλαίσιο και προτάσεις αντεγκληματικής πολιτικής
Βιβλιογραφία

Το βιβλίο «Παραπληροφόρηση & Fake News στο Διαδίκτυο» πραγματεύεται το φαινόμενο της παραπληροφόρησης και των fake news στο διαδίκτυο κυρίως από ποινική και εγκληματολογική σκοπιά. Ο ρόλος της τεχνολογίας στην κατασκευή, τη διάδοση και την πρόληψη της διασποράς ψευδών ειδήσεων, η εγκληματολογική προσέγγιση και οι πρακτικές και τα όρια της πρόληψης της παραπληροφόρησης στο διαδίκτυο αποτελούν μερικές από τις άκρως ενδιαφέρουσες θεματικές του έργου. Πέραν της παρουσίασης των σχετικών νομοθετικών πρωτοβουλιών σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, το βιβλίο προσφέρει μια επισκόπηση της ποινικής αντιμετώπισης της διασποράς ψευδών ειδήσεων και της παραπληροφόρησης από αλλοδαπές έννομες τάξεις καθώς και αναλυτική προσέγγιση των διατάξεων που ισχύουν στο ελληνικό ποινικό δίκαιο μετά τον Ν 4855/2021. Περαιτέρω, παρουσιάζεται η έρευνα του συγγραφέα σε χρήστες του διαδικτύου για την αντιμετώπιση των fake news και της παραπληροφόρησης. Το έργο αποτελεί ένα απαραίτητο εγχειρίδιο για κάθε δικαστή, δικηγόρο και νομικό που ασχολείται με το εξαιρετικά επίκαιρο ζήτημα των fake news.

Εκδότης:
Νομική Βιβλιοθήκη