Διαγράμματα Πολιτικής Δικονομίας
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ
ΚΑΘ’ ΥΛΗΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ
ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΑΠΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΣΕ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ
ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
ΔΙΑΔΙΚΟΙ
ΟΜΟΔΙΚΙΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΚΗ
ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑ
ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ
ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ
ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΑΚΥΡΟΤΗΤΕΣ
ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ
ΕΥΕΡΓΕΤΗΜΑ ΤΗΣ ΠΕΝΙΑΣ
ΠΟΙΝΕΣ
ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ
ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ
ΠΑΡΕΜΠIΠΤΟΝΤΑ
ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΙ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
ΔΕΔΙΚΑΣΜΕΝΟ
ΑΠΟΔΕΙΞΗ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΠΕΣ
ΑΝΑΚΟΠΗ ΚΑΙ ΤΡΙΤΑΝΑΚΟΠΗ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ
ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Η 4η έκδοση του έργου «Διαγράμματα Πολιτικής Δικονομίας» περιέχει τη συνοπτική απόδοση του συνόλου της ύλης της Πολιτικής Δικονομίας σε πίνακες. Σε καθένα από τα 163 διαγράμματα του τόμου ο αναγνώστης θα βρει την ύλη κάθε ενότητας της Πολιτικής Δικονομίας, με ενσωματωμένες και τις τροποποιήσεις που επήλθαν προσφάτως με τους Ν 4842/2021, 4855/2021, 4912/2022, 4937 & 4938/2022. Τα 163 διαγράμματα φιλοδοξούν να διευκολύνουν τον αναγνώστη να πληροφορείται, να ανακαλεί και να αποτυπώνει στη μνήμη του, να συγκρίνει και να κατευθύνεται, με ταχύτητα και σαφήνεια, ως προς το δικονομικό ζήτημα που ερευνά. Το έργο αποτελεί ένα απαραίτητο οδηγό για κάθε δικαστή, δικηγόρο, νομικό και φοιτητή που ενδιαφέρεται για τον κλάδο της Πολιτικής Δικονομίας.

Εκδότης:
Νομική Βιβλιοθήκη