Το Έγκλημα της Γενοκτονίας στο Διεθνές Δίκαιο και η Περίπτωση των Ελλήνων του Ευξείνου Πόντου
Πρόλογος
Ευχαριστίες
Κατάλογος Διεθνών Συμβάσεων
Κατάλογος Νομολογίας
Κατάλογος Ελληνόγλωσσων και Ξενόγλωσσων Συντομογραφιών
Εισαγωγή
ΜΕΡΟΣ Α Το Έγκλημα της Γενοκτονίας στο Διεθνές Δίκαιο
ΜΕΡΟΣ Β Τα Πραγματικά Περιστατικά/Γεγονότα στον Πόντο
Συμπεράσματα
Βιβλιογραφία - Αρθρογραφία
Νόμοι - Νομοθετικά Διατάγματα - Αποφάσεις
Ευρετήριο

Η διερεύνηση του προβλήματος της Γενοκτονίας των Ποντίων υπό το πρίσμα του διεθνούς δικαίου είναι το θέμα του βιβλίου «Το Έγκλημα της Γενοκτονίας των Ποντίων και η Περίπτωση των Ελλήνων του Ευξείνου Πόντου». Επιχειρείται η ανάλυση των πραγματικών περιστατικών στον Πόντο μέσω πρωτογενών πηγών και αρχείων ξένων κρατών, τα οποία αποτελούν αυθεντικές περιγραφές των γεγονότων, τα οποία συνέβησαν. Για την ακρίβεια, αποκαλύπτεται η συστηματική και εκτεταμένη άσκηση βίας κατά των Ποντίων και αναδεικνύεται η ιστορική αλήθεια. Πέρα από τα παραπάνω, εξετάζεται η γενοκτονία των Ποντίων σε νομικό επίπεδο και προσεγγίζεται το έγκλημα βάσει ιστορικών και νομικών κριτηρίων, αποδεικνύοντας τα στοιχεία της αντικειμενικής και υποκειμενικής υπόστασης του συγκεκριμένου εγκλήματος, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Η νομική προσέγγιση υποστηρίζεται μέσω της νομολογίας Διεθνών Δικαιοδοτικών Οργάνων και εστιάζει στην ανάλυση των Συνθηκών των Σεβρών και της Λοζάνης, όπως επίσης και στα ζητήματα της ισχύος του ισχυρισμού σύμφωνα με τον οποίο η Τουρκία έχει ευθύνη για τις πράξεις που συνέβησαν. Αποτελεί μία διεξοδική δικαιική προσέγγιση της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου αποδεικνύοντας με πειστικά επιχειρήματα και τεκμηριωμένα συμπεράσματα την τέλεση του συγκεκριμένου ειδεχθούς εγκλήματος, προάγοντας την αναγνώρισή του.

Το βιβλίο απευθύνεται στους μελετητές του διεθνούς δικαίου και σε κάθε ενδιαφερόμενο στην προσέγγιση της Γενοκτονίας των Ποντίων και του εφαρμοστέου νομικού πλαισίου ως προς αυτήν.

Εκδότης:
Νομική Βιβλιοθήκη