Σεξουαλικά Εγκλήματα
Πρόλογος
Σημείωμα συγγραφέα
Συντομογραφίες
Ι. Εισαγωγή
ΙΙ. Φυσικός αυτουργός και θύμα στα πλέον «σύγχρονα» εγκλήματα του Δέκατου Ένατου Κεφαλαίου του ΠΚ
ΙΙΙ. Η επικινδυνότητα του φυσικού αυτουργού των σεξουαλικών εγκλημάτων
IV. Νέες μορφές δικαιοσύνης στην περίπτωση των φυσικών αυτουργών σεξουαλικών εγκλημάτων
V. Επίλογος - Καταληκτικά Συμπεράσματα
Βιβλιογραφία - Αρθρογραφία
Νομολογία - Διαδικτυακές πηγές
Λημματικό Ευρετήριο

Το βιβλίο «Σεξουαλικά Εγκλήματα» αποτελεί συστηματική μελέτη του δέκατου ένατου κεφαλαίου του ΠΚ, μετά από τις νομοθετικές τροποποιήσεις που επήλθαν με τους Ν 4855/2021 και Ν 4947/2022. Στο έργο εξετάζονται οι αξιόποινες πράξεις των εγκλημάτων κατά της γενετήσιας ελευθερίας και των εγκλημάτων κατά της οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής και ανιχνεύονται κρίσιμα νομολογιακά και θεωρητικά προβλήματα, όπως:

  • η ερμηνευτική προσέγγιση της έννοιας των σεξουαλικών εγκλημάτων και η εξεύρεση του αυθεντικού ορισμού τους
  • τα στοιχεία της αντικειμενικής και της υποκειμενικής υπόστασης των σχετικών εγκλημάτων.

Επίσης παρουσιάζεται η νομολογία πάνω στη θεματική καθώς και οι σύγχρονες μορφές των σεξουαλικών εγκλημάτων όπως η εκδικητική πορνογραφία. Το βιβλίο είναι εξαιρετικά χρήσιμο σε δικηγόρους, δικαστές, Εισαγγελείς και νομικούς, οι οποίοι ενδιαφέρονται για το Ποινικό Δίκαιο και τις προεκτάσεις του.

Εκδότης:
Νομική Βιβλιοθήκη