Το θεσμικό πλαίσιο της ελληνικής ναυτιλίας
Προδιάθεση – Οριοθέτηση του προβληματισμού
Συντομογραφίες
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Α΄ Πυλώνας του θεσμικού πλαισίου της εμπορικής μας ναυτιλίας
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Β΄ Πυλώνας του θεσμικού πλαισίου της εμπορικής μας ναυτιλίας
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ Η θέσπιση «παράλληλων» διεθνών νηολογίων από ναυτιλιακά ευρωπαϊκά κράτη
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Η αναγκαιότητα αποφυγής αστοχιών και αντιφάσεων από τα δικαιοδοτικά όργανα και ενίσχυσης της διακριτικής ευχέρειας της διοίκησης
Επίμετρο
Βιβλιογραφία
Αλφαβητικό Ευρετήριο

Το βιβλίο «Το θεσμικό πλαίσιο της ελληνικής ναυτιλίας» αποτελεί ένα σύγχρονο πόνημα που περιλαμβάνει όλο το ισχύον νομοθετικό καθεστώς στο οποίο στηρίζεται από τις αρχές του 1950 η ελληνική εμπορική ναυτιλία. Ιδιαίτερη αναφορά και ανάλυση γίνεται:

  • Στη θέσπιση του άρθρου 13 του επενδυτικού ΝΔ 2687/1953 με το οποίο ξεκίνησε η ανάπτυξη της ύψωσης της ελληνικής σημαίας σε ποντοπόρα πλοία πάνω από 1.500 κοχ
  • Στο πολιτικό, οικονομικό και ναυτιλιακό περιβάλλον που οδήγησε στη θέσπιση ενός τέτοιου νομοθετήματος

Στη συνέχεια, εξετάζεται το νομικό καθεστώς της εγκατάστασης των αλλοδαπών ναυτιλιακών εταιρειών στην Ελλάδα, από τη δεκαετία του ’60 μέχρι σήμερα καθώς και τα διάφορα νομοθετικά και νομολογιακά προβλήματα που ανέκυψαν.

Εκτενής αναφορά γίνεται επίσης στη θέσπιση «παράλληλων» διεθνών νηολογίων από διάφορα ευρωπαϊκά κράτη στις αρχές του ’80.

Το έργο αυτό απευθύνεται στους ναυτιλιακούς δικηγόρους της πράξης, στους δικαστικούς λειτουργούς, στους ναυτιλιακούς επιχειρηματίες, φορείς και στελέχη ναυτιλιακών εταιρειών αλλά και γενικότερα σε όλους όσοι έλκονται από την ιστορική γοητεία της ελληνικής και ελληνόκτητης ναυτιλίας.

Εκδότης:
Νομική Βιβλιοθήκη