Φορολογικό & Δημοσιονομικό δίκαιο
ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΚΟΥΙΖ ΓΝΩΣΕΩΝ

Το έργο Φορολογικό & Δημοσιονομικό Δίκαιο αποτελεί μια συλλογή ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής με τις απαντήσεις τους, διαρθρωμένο σε περισσότερα τεστ γνώσεων επί του φορολογικού και δημοσιονομικού δικαίου, συνοδευόμενο με εισαγωγική θεωρία για νομικούς και μη. Σκοπός του είναι η εκμάθηση στοιχείων του φορολογικού και του δημοσιονομικού δικαίου καθώς και η πρακτική εξάσκηση για τις περιπτώσεις που ο αναγνώστης καλείται να συμμετάσχει σε γραπτούς διαγωνισμούς ή εξετάσεις με τη μέθοδο των ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής.

Εκδότης:
Νομική Βιβλιοθήκη