{{searchResultsTotalItems}}
{{searchResultsTotalItems}}
{{searchResultsTotalItems}}

Περιεχόμενα

Περιεχόμενα

Περιεχόμενα

Πρόλογος
Σημείωμα συγγραφέα
Κεφάλαιο Πρώτο Οι αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο για τη διαμόρφωση των νέων αγορών
Κεφάλαιο Δεύτερο Η δομή της Ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας πριν από την έναρξη λειτουργίας του χρηματιστηρίου της ενέργειας
Κεφάλαιο Τρίτο Το Ευρωπαϊκό μοντέλο στόχος (Target model)
Κεφάλαιο τέταρτο Το νέο μοντέλο λειτουργίας της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα και η μετάβαση στο χρηματιστήριο ενέργειας
Κεφάλαιο πέμπτο Ενδιάμεσος επίλογος - Αλλαγές στο μοντέλο λειτουργίας της αγοράς, από την υποχρεωτική κοινοπραξία στο target model
Κεφάλαιο έκτο Tο καθεστώς λειτουργίας των λοιπών Ευρωπαϊκών αγορών κατά το target model
Κεφάλαιο έβδομο Η εναρμόνιση της Ελληνικής αγοράς ενέργειας και του αντίστοιχου νομοθετικού πλαισίου με τις επιδιώξεις και τις υποχρεώσεις του Ευρωπαϊκού μοντέλου στόχου
Κεφάλαιο όγδοο Ενεργειακοί στόχοι και προκλήσεις για το 2050, το Ευρωπαϊκό πλαίσιο ενεργειακών πολιτικών, στόχων και επιδιώξεων και η εθνική στρατηγική προς επίτευξη αυτών
Κεφάλαιο ένατο Οι γεωπολιτικές συνέπειες και τα αντίστοιχα Ευρωπαϊκά και εθνικά μέτρα στήριξης στην αγορά ενέργειας στην Ευρώπη ως επακόλουθα της Ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία και της ενεργειακής κρίσης
Κεφάλαιο Δέκατο Επίλογος
Κατάλογος εικόνων
Κατάλογος πινάκων
Βιβλιογραφία
Αλφαβητικό Ευρετήριο

Το έργο πραγματεύεται διεξοδικά και εις βάθος τις εξελίξεις στην ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και τη συμμόρφωση και εναρμόνιση αυτής µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα και κανόνες. Το προ-υφιστάµενο μοντέλο οργάνωσης της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας που χαρακτηριζόταν από καθεστώς υποχρεωτικής κοινοπραξίας παρουσίαζε σημαντικές διαφοροποιήσεις συγκριτικά µε το νέο Μοντέλο Στόχος, το οποίο εφαρμόστηκε από την 1.11.2020. Κατά το χρονικό διάστημα πριν από την εφαρμογή του νέου προτύπου λειτουργίας, σημειώθηκαν σημαντικές αλλαγές σε σχέση µε την κατάργηση των ρυθμιστικών εργαλείων που χρησιμοποιούνταν το προηγούμενο διάστημα και τα οποία κρίθηκαν ικανά να προκαλέσουν στρεβλώσεις στην εύρυθμη λειτουργία της αγοράς ενέργειας.

Το βιβλίο εμπεριέχει τα εξής κεφάλαια:

  • Εξέλιξη των επιμέρους εθνικών αγορών ενέργειας από κρατικά μονοπώλια σε ελεύθερες ανταγωνιστικές αγορές
  • Το ιστορικά βασικό δομικό μοντέλο λειτουργίας της ελληνικής χονδρικής αγοράς Ενέργειας
  • Το ευρωπαϊκό Μοντέλο-Στόχος και το αντίστοιχο κανονιστικό πλαίσιο µε τις επιμέρους αγορές του
  • Η εναρμόνιση των επιμέρους εθνικών αγορών ενέργειας µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα
  • Η δημιουργία µμιας ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας
  • Η ελληνική εναρμόνιση της αγοράς µε το ευρωπαϊκό σύστημα
  • Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Πολιτική: οι επόμενοι στόχοι
  • Επιπτώσεις του COVID-19 και της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία στην ευρωπαϊκή οικονομία και αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Το έργο απευθύνεται σε δικηγόρους, οικονομολόγους και ακαδημαϊκούς, µε ενδιαφέρον στις αγορές ενέργειας στην Ελλάδα.

Εκδότης:
Νομική Βιβλιοθήκη

Γίνε σήμερα συνδρομητής on-line, εύκολα και γρήγορα!​

Με την πλατφόρμα αναζήτησης νομικού περιεχομένου της Νομικής Βιβλιοθήκης έχετε πλήρη πρόσβαση σε τεράστια ποικιλία περιεχομένου νομοθεσίας, νομολογίας, αρθρογραφίας, βιβλιογραφίας, υποδειγμάτων, λημμάτων και λοιπών εγγράφων.
anchor link
Εγγραφήκατε επιτυχώς στο newsletter!
Η εγγραφή στο newsletter απέτυχε. Παρακαλώ δοκιμάστε αργότερα.
Αρθρογραφία, Νομολογία ή Σχόλια | Άμεση ανάρτηση | Επώνυμη ή ανώνυμη | Προβολή σε χιλιάδες χρήστες σε όλη την Ελλάδα