{{searchResultsTotalItems}}
{{searchResultsTotalItems}}
{{searchResultsTotalItems}}

Περιεχόμενα

Περιεχόμενα

Περιεχόμενα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΣ Ε. ΔΑΚΟΡΩΝΙΑ
ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ
ΠINAKAΣ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Εισαγωγή στο Πολιτιστικό Δίκαιο. Διεθνές και Ενωσιακό Δίκαιο, Συνταγματικό Πλαίσιο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ Εθνικό δίκαιο προστασίας του πολιτιστικού περιβάλλοντος: Ο διάλογος νομοθεσίας, θεωρίας και νομολογίας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ Δόμηση και πολιτιστικό περιβάλλον
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ Προς μία ολιστική προστασία του πολιτιστικού περιβάλλοντος – Συμπεράσματα μονογραφίας
ΚΥΡΙΟΤΕΡΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΚΥΡΙΟΤΕΡΗ ΕΙΔΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ EΥΡΕΤΗΡΙΟ

Το Δίκαιο ως κοινωνικό φαινόμενο χαρακτηρίζεται από μία αξιοσημείωτη ευαισθησία τόσο απέναντι στον άνθρωπο όσο και απέναντι στα δημιουργήματα του ανθρώπου, είτε στο παρόν είτε στο παρελθόν το πρόσφατο, αλλά και το απώτερο και απώτατο. Δεν μπορεί να παραμείνει παθητικός θεατής στη σταδιακά αυξανόμενη εξαφάνιση των μαρτυριών του ανθρώπινου βίου στο διάβα της ιστορίας του.

Ως εκ τούτου, η παρούσα μονογραφία, με γενικότερο τίτλο: «Πολιτιστικό Δίκαιο» θέτει πέντε τουλάχιστον στόχους:

Πρώτον, τη χαρτογράφηση της ελληνικής νομοθεσίας προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς, όπως ισχύει μετά από αλλεπάλληλες αλλαγές και όπως εκφράζεται μέσα από πληθώρα νομοθετημάτων, λ.χ. πολεοδομικού, χωροταξικού ή περιβαλλοντικού χαρακτήρα και όπως απορρέει από το συνταγματικό πλαίσιο αυξημένης προστασίας του πολιτιστικού περιβάλλοντος. Έμφαση δίνεται στο ισχύον πλαίσιο του Κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς (Ν. 4858/2021).

Δεύτερον, τη μελέτη της διάδρασης της νομοθεσίας με τη νομολογία του Ανώτατου Ακυρωτικού και με την πολυσχιδή νομοθεσία και τη συμβολή της νομολογίας αυτής στην αποσαφήνιση, τη διάπλαση και την προαγωγή της διηνεκούς και αυξημένης προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Τρίτον, τη σύνδεση του εθνικού νομικού πλαισίου για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς με το διεθνές και ενωσιακό κεκτημένο και με την πολιτική προστασίας της.

Τέταρτον, την αρμονική σύζευξη θεωρίας και πρακτικής στον τομέα του δικαίου του πολιτιστικού περιβάλλοντος, προς ικανοποίηση του νομικού- αλλά και όχι μόνο- κοινού (π.χ. δικηγόρων, νομικών συμβούλων, δικαστικών λειτουργών, αλλά και αρχαιολόγων, πολεοδόμων, χωροτακτών, μηχανικών, περιβαλλοντολόγων, ιστορικών, διεθνολόγων, πολιτικών επιστημόνων κλπ.) για την έμπρακτη υλοποίηση της προσδοκίας να καταστεί το παρόν ένα εύχρηστο βιβλίο για τους σχετικούς επιστημονικούς κλάδους.

Πέμπτον, τη σύνδεση της προστασίας του πολιτιστικού περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς με την προστασία του τοπίου, το οποίο οράται ως συνδετικός κρίκος της προστασίας της φυσικής και της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Εκδότης:
Νομική Βιβλιοθήκη

Γίνε σήμερα συνδρομητής on-line, εύκολα και γρήγορα!​

Με την πλατφόρμα αναζήτησης νομικού περιεχομένου της Νομικής Βιβλιοθήκης έχετε πλήρη πρόσβαση σε τεράστια ποικιλία περιεχομένου νομοθεσίας, νομολογίας, αρθρογραφίας, βιβλιογραφίας, υποδειγμάτων, λημμάτων και λοιπών εγγράφων.
anchor link
Εγγραφήκατε επιτυχώς στο newsletter!
Η εγγραφή στο newsletter απέτυχε. Παρακαλώ δοκιμάστε αργότερα.
Αρθρογραφία, Νομολογία ή Σχόλια | Άμεση ανάρτηση | Επώνυμη ή ανώνυμη | Προβολή σε χιλιάδες χρήστες σε όλη την Ελλάδα