{{searchResultsTotalItems}}
{{searchResultsTotalItems}}
{{searchResultsTotalItems}}

Περιεχόμενα

Περιεχόμενα

Περιεχόμενα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΤΟ ΠΑΡΑΝΟΜΟ ΚΑΙ Η ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΖΗΜΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΙΤΙΩΔΗΣ ΣΥΝΑΦΕΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η Η ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΚΤΗΘΕΙΣΑΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΒΑΤΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Με γνώμονα το πλαίσιο της αδικοπρακτικής ευθύνης του κοινού δικαίου δεν μπορούν να κατανοηθούν επαρκώς και να αντιμετωπιστούν επιτυχώς οι ιδιαιτερότητες των αποζημιωτικών αγωγών από καρτέλ και εν γένει από παραβάσεις των ενωσιακών και ελληνικών κανόνων ανταγωνισμού. Αρκεί να αναφερθούν ο μυστικός χαρακτήρας και οι βλαπτικές-καταστροφικές συνέπειες των οριζόντιων συμπράξεων (καρτέλ) στη λειτουργία του ελεύθερου ανταγωνισμού, στους θιγόμενους και στη γενική οικονομία, η δεσμευτικότητα των απρόσβλητων αποφάσεων των αρχών ανταγωνισμού/δικαστηρίων, ο απροσδιόριστος αριθμός (συνήθως σε χιλιάδες ή ακόμα και εκατομμύρια) των ζημιωθέντων, η πολυπλοκότητα των υποθέσεων αυτών, ιδίως δε ο αποτρεπτικός χαρακτήρας των αγωγών αποζημίωσης.

Οι διαφορές από το κοινό δίκαιο εντοπίζονται σε όλα τα κρίσιμα ζητήματα της αποζημιωτικής αγωγής και δίκης, ήτοι

  • ενεργητική και παθητική νομιμοποίηση
  • παράνομο και ζημία,
  • υπαιτιότητα και αιτιώδη συνάφεια,
  • πρόσβαση σε αποδεικτικά στοιχεία,
  • παραγραφή και απόδοση της κτηθείσας ωφέλειας του παραβάτη με ζημία του ζημιωθέντος.

Το παρόν έργο στοχεύει στην αποτελεσματική άσκηση αγωγών αποζημίωσης από καρτέλ, αφενός για τη διασφάλιση της πλήρους αποτελεσματικότητας των κανόνων ανταγωνισμού μέσω της ανάπτυξης αποτροπής επ’ ωφελεία των καταναλωτών και αφετέρου για την αποκατάσταση της πλήρους ζημίας κάθε ζημιωθέντος.

Το βιβλίο απευθύνεται σε νομικούς, δικηγόρους, δικαστές και σε όσους είναι υπεύθυνοι για την κανονιστική συμμόρφωση ή συμμετέχουν σε competition compliance programmes.

Εκδότης:
Νομική Βιβλιοθήκη

Είστε συνδρομητής Qualex; Συνεχίστε την ανάγνωσή σας, αφού πρώτα συνδεθείτε 

Επιθυμείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο πλούσιο περιεχόμενο της Qualex; 
anchor link
Εγγραφήκατε επιτυχώς στο newsletter!
Η εγγραφή στο newsletter απέτυχε. Παρακαλώ δοκιμάστε αργότερα.
Αρθρογραφία, Νομολογία ή Σχόλια | Άμεση ανάρτηση | Επώνυμη ή ανώνυμη | Προβολή σε χιλιάδες χρήστες σε όλη την Ελλάδα