{{searchResultsTotalItems}}
{{searchResultsTotalItems}}
{{searchResultsTotalItems}}

Περιεχόμενα

Περιεχόμενα

Περιεχόμενα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Γ. ΤΣΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΣ Θ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΑΣΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ - ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗ «ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ» ΤΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΙ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ Η ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΔΑΣΩΤΕΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΔΑΣΗ/ΔΑΣΙΚΕΣ/ΑΝΑΔΑΣΩΤΕΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ ΘΕΜΑΤΑ ΔΑΣΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΤΗΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ, ΔΑΣΟΛΟΓΙΟ, ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ ΛΟΙΠΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΑΣΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΟ ΔΑΣΟΣ ΩΣ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΩΣ ΜΕΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΟΡΩΝ

Το βιβλίο «Δασικό Δίκαιο» καλύπτει το σύνολο των κανόνων δικαίου για την προστασία των δασικών οικοσυστημάτων της χώρας, του δασικού της πλούτου.

Το έργο έρχεται να καλύψει ένα ερευνητικό κενό και δίνει τη δυνατότητα συνολικής και διακλαδικής θεώρησης του προβλήματος, αλλά και εγγύτερης προσέγγισης των κρισιμότερων πτυχών του.

Η μελέτη ξεκινά από τη διεπιστημονική ανάγνωση του δάσους, για να επεκταθεί στις εθνικές και διεθνείς εξελίξεις για τη δασική προστασία. Ακολούθως, μελετάται το συνταγματικό πλαίσιο και οι σημαντικότεροι δασικοί νόμοι (π.χ. Ν. 998/1979, Δασικός Κώδικας κλπ.). Αξίζει να σημειωθεί πως ο κλάδος του Δασικού Δικαίου συν-εξετάζεται με τρόπο μοναδικό με το Δίκαιο Περιβάλλοντος, το Χωροταξικό και Πολεοδομικό Δίκαιο, καθώς και το Δίκαιο της Δόμησης. Σε κάθε περίπτωση, η δασική έννομη σχέση αποτελεί τη βάση του Δασικού Δικαίου. Πρόκειται για έννοια κυρίως του Δημοσίου Δικαίου. Στο πλαίσιο αυτό, εξετάζεται η πρόσφατη νομολογία και η ερμηνεία της αχανούς δασικής νομοθεσίας.

Αντικείμενα του παρόντος βιβλίου αποτελούν το δίκαιο:

  • του δασικού χαρακτηρισμού,
  • των Δασικών Χαρτών,
  • των επεμβάσεων στα δασικά οικοσυστήματα,
  • της δασικής ιδιοκτησίας,
  • της διαχείρισης των δασικών οικοσυστημάτων.

Πρόκειται για ένα βιβλίο που είναι γραμμένο τόσο με θεωρητική, όσο και με πρακτική στόχευση αλλά συνάμα απαιτητικό και εμπνευσμένο που απευθύνεται πρωτίστως σε δασολόγους και δικηγόρους, αλλά και σε όσους έχουν ανάγκη για εμβάθυνση σε θέματα δασικού δικαίου όπως, δικαστές, συμβολαιογράφους, νομικούς συμβούλους, περιβαλλοντολόγους αλλά και ιστορικούς, πολεοδόμους, χωροτάκτες, μηχανικούς, διεθνολόγους και άλλους συναφείς κλάδους.

Εκδότης:
Νομική Βιβλιοθήκη

Είστε συνδρομητής Qualex; Συνεχίστε την ανάγνωσή σας, αφού πρώτα συνδεθείτε 

Επιθυμείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο πλούσιο περιεχόμενο της Qualex; 
anchor link
Εγγραφήκατε επιτυχώς στο newsletter!
Η εγγραφή στο newsletter απέτυχε. Παρακαλώ δοκιμάστε αργότερα.
Αρθρογραφία, Νομολογία ή Σχόλια | Άμεση ανάρτηση | Επώνυμη ή ανώνυμη | Προβολή σε χιλιάδες χρήστες σε όλη την Ελλάδα