{{searchResultsTotalItems}}
{{searchResultsTotalItems}}
{{searchResultsTotalItems}}

Περιεχόμενα

Περιεχόμενα

Περιεχόμενα

Ι. Εισαγωγή
ΙΙ. Η βιώσιμη ανάπτυξη ως συνταγματική αρχή
ΙΙΙ. Έννοια και περιεχόμενο: από τον χώρο των ιδεών στο κανονιστικό πεδίο του συντάγματος
IV. Θεμελίωση
V. Μια νομολογιακά διαπλασμένη συνταγματική αρχή
VI. Οι λειτουργίες της αρχής της βιώσιμης ανάπτυξης στο συνταγματικό σύστημα
VII. Ερμηνευτική συσχέτιση των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης και του κοινωνικού κράτους δικαίου
VIII. Η αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης ως προσδιοριστική αρχή των δημόσιων πολιτικών
ΙΧ. Η αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης σε περιόδους οικονομικής κρίσης…
Χ. … και σε περιόδους οικονομικής ανάπτυξης
ΧΙ. Η αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης στην προοπτική της συνταγματικής αναθεώρησης
ΧΙΙ. Συμπεράσματα
Βιβλιογραφία

Το βιβλίο "Η Συνταγματική Αρχή της Βιώσιμης Ανάπτυξης" έχει ως αντικείμενο την αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης, όπως αυτή κατοχυρώνεται στο Σύνταγμα. Εξετάζεται η ιστορική εξέλιξη της αρχής, τα συνταγματικά θεμέλιά της, η σχέση της με άλλες αρχές του Συντάγματος, καθώς και η λειτουργία της στο συνταγματικό σύστημα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία διαμόρφωσε το κανονιστικό περιεχόμενο της αρχής.

Η μελέτη καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης διαθέτει τις αναγκαίες αξιακές και νομικές προδιαγραφές προκειμένου να αποτελέσει καταστατική αρχή με διάρκεια και εντεινόμενη κανονιστική σημασία.

Το βιβλίο απευθύνεται στον νομικό της θεωρίας και της πράξης, στους φοιτητές των πανεπιστημιακών σχολών που ασχολούνται με το δημόσιο δίκαιο και την περιβαλλοντική προστασία, αλλά και, ευρύτερα, σε κάθε ευαισθητοποιημένο στα ζητήματα αυτά πολίτη, ο οποίος επιθυμεί να έχει μια συνοπτική και ολοκληρωμένη εικόνα για την αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης. Αποτελεί έναν χρήσιμο οδηγό για τα δικαιώματα του πολίτη που αφορούν την προστασία του φυσικού, του οικιστικού και του πολιτιστικού περιβάλλοντος.

Εκδότης:
Νομική Βιβλιοθήκη

Είστε συνδρομητής Qualex; Συνεχίστε την ανάγνωσή σας, αφού πρώτα συνδεθείτε 

Επιθυμείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο πλούσιο περιεχόμενο της Qualex; 
anchor link
Εγγραφήκατε επιτυχώς στο newsletter!
Η εγγραφή στο newsletter απέτυχε. Παρακαλώ δοκιμάστε αργότερα.
Αρθρογραφία, Νομολογία ή Σχόλια | Άμεση ανάρτηση | Επώνυμη ή ανώνυμη | Προβολή σε χιλιάδες χρήστες σε όλη την Ελλάδα