{{searchResultsTotalItems}}
{{searchResultsTotalItems}}
{{searchResultsTotalItems}}

Περιεχόμενα

Περιεχόμενα

Περιεχόμενα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Εισαγωγή
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΝΕΦΟΥΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ/ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Η μετάβαση στην ψηφιακή εποχή βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Η περίοδος που διαβιούμε επιφέρει σωρεία αλλαγών στην καθημερινότητα, τόσο των επιχειρήσεων, όσο και των καταναλωτών. Αμφότεροι, καλούνται να χρησιμοποιήσουν νέα τεχνολογικά εργαλεία και να προσαρμοστούν στις συναλλακτικές πρακτικές της διαρκώς εξελισσόμενης Κοινωνίας της Πληροφορίας. Έτσι, καθίσταται επιτακτικότερη παρά ποτέ μια ολιστική προσέγγιση των νέων συμβατικών τύπων που ερείδονται στις τεχνολογικές εξελίξεις που επιφέρει η 4η Βιομηχανική Επανάσταση.

Το βιβλίο αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο, αφενός μεν για την πληρέστερη κατανόηση των ρηξικέλευθων τεχνολογιών της Τεχνητής Νοημοσύνης, του Υπολογιστικού Νέφους και των Λογισμικών Ανοιχτού Κώδικα, αφετέρου δε για την υποβοήθηση της επίλυσης σύνθετων διεπιστημονικών ζητημάτων που ανακύπτουν σε συμβατικό επίπεδο. Ειδικότερα, αντικείμενο επιστημονικής διερεύνησης αποτελούν:

  • οι συμβάσεις λογισμικού με ειδική αναφορά στο λογισμικό Τεχνητής Νοημοσύνης και στην Οδηγία 2019/770
  • οι συμβάσεις νεφοϋπολογιστικής, ενόψει μάλιστα και της προαναγγελίας κατασκευής πολυάριθμων data centers και
  • το καθεστώς αδειοδότησης του λογισμικού ανοιχτού κώδικα, δεδομένης της αναντίρρητης συμβολής του στη διάδοση της γνώσης.

Το έργο απευθύνεται σε Δικαστικούς Λειτουργούς, Δικηγόρους, Νομικούς Συμβούλους, Υπεύθυνους Προστασίας Δεδομένων, στελέχη Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και λάτρεις της Τεχνολογίας.

Εκδότης:
Νομική Βιβλιοθήκη

Είστε συνδρομητής Qualex; Συνεχίστε την ανάγνωσή σας, αφού πρώτα συνδεθείτε 

Επιθυμείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο πλούσιο περιεχόμενο της Qualex; 
anchor link
Εγγραφήκατε επιτυχώς στο newsletter!
Η εγγραφή στο newsletter απέτυχε. Παρακαλώ δοκιμάστε αργότερα.
Αρθρογραφία, Νομολογία ή Σχόλια | Άμεση ανάρτηση | Επώνυμη ή ανώνυμη | Προβολή σε χιλιάδες χρήστες σε όλη την Ελλάδα