{{searchResultsTotalItems}}
{{searchResultsTotalItems}}
{{searchResultsTotalItems}}

Περιεχόμενα

Περιεχόμενα

Περιεχόμενα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΜΕΡΟΣ Ι Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠΟ ΤΟ ΦΩΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΜΕΡΟΣ ΙΙ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠΟ ΤΟ ΦΩΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Το έργο αποτελεί ένα πρακτικό εργαλείο για την παροχή υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης (crowdfunding), με μια περιεκτική και εξαιρετικά επιστημονική ανάλυση του θεσμού, η οποία αντικατοπτρίζει το βάθος της γνώσης και την ποιοτική έρευνα που διεξήχθη σε διαφορετικούς γνωστικούς κλάδους εντός του ιδιωτικού δικαίου.

Στόχος του βιβλίου είναι να προσφέρει ευρύτερα στον τομέα των επενδύσεων ιδίως στην πρόταση μιας αποτελεσματικότερης νομοθετικής και κανονιστικής ρύθμισης του θεσμού, στο ευρωπαϊκό και κυπριακό δίκαιο.

  • Στο πρώτο μέρος, αναδεικνύονται νομικά ζητήματα και κίνδυνοι για τους συμμετέχοντες, καταναλωτές και εταιρείες, σχετικά με τη χρηματοδότηση υπό μορφή δωρεάς, προπώλησης, ανταμοιβής και άλλων υβριδικών μορφών, στο πλαίσιο του δικαίου των συμβάσεων και του δικαίου της πώλησης.
  • Στο δεύτερο μέρος η έρευνα διέρχεται του χρηματοπιστωτικού δικαίου, εξετάζοντας τις σχέσεις των μερών, υπό το πρίσμα του τραπεζικού δικαίου, του δικαίου της κεφαλαιαγοράς, του δικαίου των εταιρειών, του δικαίου των συστημάτων πληρωμών και της μεταφοράς κεφαλαίων, διερευνώντας τις νομικές πτυχές των σχέσεων δημιουργού με χρηματοδότη και διαδικτυακή πλατφόρμα, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, σχετικά με τις πληρωμές, τον δανεισμό και την επένδυση.
  • Τέλος, δίδεται έμφαση στην ιδιότητα του μετόχου, καθώς και στην προστασία του καταναλωτή με εκτενή ανάλυση των σχετικών νομοθεσιών.

Το έργο απευθύνεται σε δικαστές, δικηγόρους και εν γένει νομικούς που επιθυμούν να ενημερωθούν για τις νομικές πτυχές της συμμετοχικής χρηματοδότησης.

Εκδότης:
Νομική Βιβλιοθήκη

Είστε συνδρομητής Qualex; Συνεχίστε την ανάγνωσή σας, αφού πρώτα συνδεθείτε 

Επιθυμείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο πλούσιο περιεχόμενο της Qualex; 
anchor link
Εγγραφήκατε επιτυχώς στο newsletter!
Η εγγραφή στο newsletter απέτυχε. Παρακαλώ δοκιμάστε αργότερα.
Αρθρογραφία, Νομολογία ή Σχόλια | Άμεση ανάρτηση | Επώνυμη ή ανώνυμη | Προβολή σε χιλιάδες χρήστες σε όλη την Ελλάδα