{{searchResultsTotalItems}}
{{searchResultsTotalItems}}
{{searchResultsTotalItems}}

Περιεχόμενα

Περιεχόμενα

Περιεχόμενα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ Συγκριτική μελέτη και εξέλιξη της έννοιας της μόνιμης εγκατάστασης
ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ Η αρχή της φορολογίας της μόνιμης εγκατάστασης ως ανεξάρτητης οικονομικής μονάδας και οι συνέπειές της: Διαχωρισμός κερδών μεταξύ μόνιμης εγκατάστασης και κεντρικού της επιχείρησης
Επίμετρο Απολογισμός και προτάσεις
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Το βιβλίο αναλύει αρχικά τα ερμηνευτικά ζητήματα που ανακύπτουν από την έννοια «μόνιμη εγκατάσταση». Η κατανόηση των προϋποθέσεων που δικαιολογούν την ύπαρξη μόνιμης εγκατάστασης είναι καθοριστική για τη θεμελίωση του δικαιώματος επιβολής φόρου από το κράτος της πηγής του εισοδήματος. Στη συνέχεια αναλύονται οι κανόνες που διέπουν τη φορολόγηση του εισοδήματος από την επιχειρηματική δραστηριότητα της μόνιμης εγκατάστασης.

Στο βιβλίο αυτό παρουσιάζονται με σαφήνεια ζητήματα, όπως:

  • Ο ορισμός «μόνιμη εγκατάσταση»
  • Ο τρόπος φορολογίας και o τρόπος κατανομής της φορολογητέας ύλης στα επιμέρους μέρη μίας επιχειρηματικής οντότητας, δηλαδή τη μόνιμη εγκατάσταση και το κεντρικό της
  • Η εφαρμογή των κανόνων τεκμηρίωσης των ενδοομιλικών συναλλαγών στην περίπτωση της μόνιμης εγκατάστασης
  • Η συγκριτική ανάλυση ανάμεσα στο εθνικό δίκαιο φορολογίας εισοδήματος (ελληνικό και γερμανικό) και στις συστάσεις του Ο.Ο.Σ.Α. (Μοντέλο Σύμβασης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας, σχόλια επί των άρθρων του και σχετικές Οδηγίες)

Το έργο απευθύνεται κυρίως σε νομικούς της πράξης και της θεωρίας που ενδιαφέρονται για την ερμηνεία της νομοθεσίας φορολογίας του εισοδήματος που προκύπτει από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας μίας αλλοδαπής επιχείρησης μέσω μόνιμης εγκατάστασης. Επίσης, απευθύνεται και σε επαγγελματίες άλλων κλάδων, που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις, απαραίτητες για την εργασία τους.

Εκδότης:
Νομική Βιβλιοθήκη

Είστε συνδρομητής Qualex; Συνεχίστε την ανάγνωσή σας, αφού πρώτα συνδεθείτε 

Επιθυμείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο πλούσιο περιεχόμενο της Qualex; 
anchor link
Εγγραφήκατε επιτυχώς στο newsletter!
Η εγγραφή στο newsletter απέτυχε. Παρακαλώ δοκιμάστε αργότερα.
Αρθρογραφία, Νομολογία ή Σχόλια | Άμεση ανάρτηση | Επώνυμη ή ανώνυμη | Προβολή σε χιλιάδες χρήστες σε όλη την Ελλάδα