{{searchResultsTotalItems}}
{{searchResultsTotalItems}}
{{searchResultsTotalItems}}

Περιεχόμενα

Περιεχόμενα

Περιεχόμενα

Πρόλογος Διευθυντή Σειράς
ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ
Συντομογραφίες
Εισαγωγή
ΜΕΡΟΣ Α΄ ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ/ΡΗΤΡΕΣ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΜΕΡΟΣ Β΄ Οι υποχρεώσεις/ρήτρες εχεμύθειας και μη ανταγωνισμού μετά τη λύση της σύμβασης εργασίας
Σύνοψη σε θέσεις
Παράρτημα νομολογίας
ΥΠΌΔΕΙΓΜΑΤΑ ΡΗΤΡΩΝ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ ΚΆΙ ΜΗ ΑΝΤΆΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Αλφαβητικό Ευρετήριο

Η εξέταση της νομιμότητας των ρητρών εχεμύθειας και μη ανταγωνισμού με συμβατική, αλλά και μετασυμβατική ισχύ, αποτελεί διαχρονικό προβληματισμό τόσο των θεωρητικών όσο και των δικηγόρων της πρακτικής του Εργατικού Δικαίου.

Στο βιβλίο αναλύονται οι ακόλουθες θεματικές:

  • Περιεχόμενο υποχρεώσεων πρόνοιας και πίστης των μερών και συμβατικοποίησή τους
  • Στάθμιση συγκρουόμενων συμφερόντων απασχόλησης και προστασίας επιχειρηματικής δράσης
  • Προϋποθέσεις και έλεγχος εγκυρότητας ρητρών εχεμύθειας και μη ανταγωνισμού
  • Συνέπειες ακυρότητας και παραβίασης ρητρών εχεμύθειας και μη ανταγωνισμού
  • Προτάσεις για τη ρύθμιση των ρητρών εχεμύθειας και μη ανταγωνισμού
  • Δικαιοσυγκριτική επισκόπηση των ρητρών εχεμύθειας και μη ανταγωνισμού

Το έργο φιλοδοξεί να αποτελέσει εργαλείο για κάθε νομικό με αντικείμενο ενασχόλησης το Εργατικό, αλλά και εν γένει το Ιδιωτικό και Δημόσιο Δίκαιο, δεδομένων των προεκτάσεων του ζητήματος στους χώρους του Αστικού, του Συνταγματικού, αλλά και του Δικαίου Αθέμιτου Ανταγωνισμού. Η περιεκτική μορφή του, η χρήση παραδειγμάτων, η παράθεση υποδειγμάτων ρητρών εχεμύθειας και μη ανταγωνισμού και η παρουσίαση των πλέον σύγχρονων τάσεων επί του θέματος το καθιστούν επιπλέον χρήσιμο για κάθε εργοδότη που στοχεύει στην αποτελεσματική και συνάμα καλόπιστη προστασία των συμφερόντων του, όπως και για εργαζομένους που επιθυμούν ενημέρωση γύρω από τα δικαιώματά τους, ιδίως κατά την περίοδο μετά τη λύση της σύμβασής τους.

Εκδότης:
Νομική Βιβλιοθήκη

Είστε συνδρομητής Qualex; Συνεχίστε την ανάγνωσή σας, αφού πρώτα συνδεθείτε 

Επιθυμείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο πλούσιο περιεχόμενο της Qualex; 
anchor link
Εγγραφήκατε επιτυχώς στο newsletter!
Η εγγραφή στο newsletter απέτυχε. Παρακαλώ δοκιμάστε αργότερα.
Αρθρογραφία, Νομολογία ή Σχόλια | Άμεση ανάρτηση | Επώνυμη ή ανώνυμη | Προβολή σε χιλιάδες χρήστες σε όλη την Ελλάδα