{{searchResultsTotalItems}}
{{searchResultsTotalItems}}
{{searchResultsTotalItems}}

Περιεχόμενα

Περιεχόμενα

Περιεχόμενα

Πρόλογος
Ξενόγλωσσες συντομογραφίες
Εισαγωγή
Δομή της μελέτης
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η εξυγίανση στο σύστημα του πτωχευτικού δικαίου
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η κρίση της επιχείρησης και η θέση των διαχειριστών
ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η εξυγίανση ως διαδικασία υπέρβασης της κρίσης και οι μορφές της στο ελληνικό δίκαιο
ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Σύνοψη βασικών θέσεων
Βιβλιογραφία
Αλφαβητικό ευρετήριο

Το έργο εξετάζει τη σχέση μεταξύ νόμου και ιδιωτικής αυτονομίας στο παράδειγμα των ακόλουθων τεσσάρων διαδικασιών εξυγίανσης: του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών και της προπτωχευτικής διαδικασίας εξυγίανσης, που ρυθμίζονται στον Ν 4738/2020 (ΚΑφ), καθώς επίσης και της εξυγίανσης μέσω αναδιάρθρωσης των όρων του ομολογιακού δανείου και της άτυπης ή ελεύθερης εξυγίανσης, η ρύθμιση των οποίων αποτελεί κατά βάση υπόθεση των συμβαλλόμενων μερών.

Εξετάζονται μία σειρά βασικών ζητημάτων σε καθεμία από τις ως άνω διαδικασίες εξυγίανσης και στο τέλος συνάγονται κοινές αρχές. Της εξέτασης των ως άνω τεσσάρων μηχανισμών εξυγίανσης έχει προηγηθεί:

  • η εξέταση της θέσης της εξυγίανσης στο σύστημα του πτωχευτικού δικαίου
  • η οριοθέτηση της έννοιας της κρίσης ως αντικειμενικού όρου για τη λήψη μέτρων εξυγίανσης
  • η θέση των διαχειριστών μίας εταιρίας στην οικονομική κρίση αυτής
  • η εξέταση της έννοιας της βιωσιμότητας της επιχείρησης καθώς και
  • τα μέτρα που πρέπει κυρίως να ληφθούν στο πλαίσιο της λεγόμενης λειτουργικής και χρηματοοικονομικής εξυγίανσης μίας επιχείρησης.

Το βιβλίο απευθύνεται σε ακαδημαϊκούς, δικαστές, δικηγόρους και στελέχη επιχειρήσεων που απασχολούνται με το πτωχευτικό δίκαιο και το δίκαιο της εξυγίανσης.

Εκδότης:
Νομική Βιβλιοθήκη

Είστε συνδρομητής Qualex; Συνεχίστε την ανάγνωσή σας, αφού πρώτα συνδεθείτε 

Επιθυμείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο πλούσιο περιεχόμενο της Qualex; 
anchor link
Εγγραφήκατε επιτυχώς στο newsletter!
Η εγγραφή στο newsletter απέτυχε. Παρακαλώ δοκιμάστε αργότερα.
Αρθρογραφία, Νομολογία ή Σχόλια | Άμεση ανάρτηση | Επώνυμη ή ανώνυμη | Προβολή σε χιλιάδες χρήστες σε όλη την Ελλάδα