{{searchResultsTotalItems}}
{{searchResultsTotalItems}}
{{searchResultsTotalItems}}

Περιεχόμενα

Περιεχόμενα

Περιεχόμενα

Πρόλογος
Ευχαριστίες
1. (Αντί) Εισαγωγή(ς)
2. Εισαγωγή στη Συμπεριφορική Οικονομική
3. Συμπεριφορική Οικονομική και Ανταγωνισμός: Νέα προσθήκη στο Δίκαιο του Ανταγωνισμού ή διαχρονικός σύμμαχός του;
4. Ψηφιακές Πλατφόρμες
5. Περιπτώσεις επίδρασης της Συμπεριφορικής Οικονομικής Ανάλυσης στις Νέες θεωρίες βλάβης
6. Καταληκτικές Παρατηρήσεις - Συμπεράσματα
Ευρετήριο αντιστοίχισης της αγγλικής με την ελληνική ορολογία
Βιβλιογραφία - Αρθρογραφία
Νομολογία
Λημματικό Ευρετήριο

Σε μία εποχή όπου οι ψηφιακές πλατφόρμες κυριαρχούν στις οικονομικές συναλλαγές, εισέρχονται στον επιστημονικό διάλογο νέες οπτικές επί του Δικαίου του Ανταγωνισμού, με την αξιοποίηση των διδαγμάτων της Συμπεριφορικής Οικονομικής Ανάλυσης.

Στο επίκεντρο του βιβλίου τίθεται η δέουσα ρυθμιστική παρέμβαση στο πεδίο των ψηφιακών πλατφορμών από πλευράς Δικαίου του Ανταγωνισμού. Προτείνεται μία νέα ανάγνωση του Δικαίου του Ανταγωνισμού, η οποία αποσκοπεί στην αποτελεσματική προστασία του καταναλωτή - homo digitalis, χωρίς, ωστόσο, να προσδοκά τον εκ βάθρων κλονισμό του πυρήνα του εν λόγω κλάδου δικαίου.

Η πορεία της ανάλυσης έχει ως εξής:

  • παρουσίαση βασικών εννοιών της Συμπεριφορικής Οικονομικής Ανάλυσης
  • ορισμός του Συμπεριφορικού Ανταγωνισμού και εξέταση αφενός της επίδρασής του στο «παραδοσιακό» Δίκαιο του Ανταγωνισμού, αφετέρου του ενδεδειγμένου βαθμού παρέμβασης του Νομοθέτη και των Αρχών Ανταγωνισμού
  • ορισμός και κατηγοριοποίηση των ψηφιακών πλατφορμών, καθώς και ανάλυση των ιδιαίτερων οικονομικών χαρακτηριστικών τους
  • εντοπισμός της επιρροής της Συμπεριφορικής Οικονομικής Ανάλυσης στις νέες θεωρίες βλάβης - με έμφαση σε περιπτώσεις τυχόν καταχρηστικής εκμετάλλευσης δεσπόζουσας θέσης - και του ρόλου του Δικαίου του Ανταγωνισμού σε αυτό το πλαίσιο

Το παρόν βιβλίο απευθύνεται σε νομικούς και εν γένει ερευνητές, οι οποίοι ενδιαφέρονται για τις σύγχρονες εξελίξεις στο Δίκαιο του Ελεύθερου Ανταγωνισμού, ιδίως στο πεδίο των ψηφιακών πλατφορμών, αλλά και σε όσους αναζητούν διεπιστημονικές προσεγγίσεις σε επίκαιρα ζητήματα.

Εκδότης:
Νομική Βιβλιοθήκη

Είστε συνδρομητής Qualex; Συνεχίστε την ανάγνωσή σας, αφού πρώτα συνδεθείτε 

Επιθυμείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο πλούσιο περιεχόμενο της Qualex; 
anchor link
Εγγραφήκατε επιτυχώς στο newsletter!
Η εγγραφή στο newsletter απέτυχε. Παρακαλώ δοκιμάστε αργότερα.
Αρθρογραφία, Νομολογία ή Σχόλια | Άμεση ανάρτηση | Επώνυμη ή ανώνυμη | Προβολή σε χιλιάδες χρήστες σε όλη την Ελλάδα