{{searchResultsTotalItems}}
{{searchResultsTotalItems}}
{{searchResultsTotalItems}}

Περιεχόμενα

Περιεχόμενα

Περιεχόμενα

Πρόλογος Διευθυντή Σειράς
ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ
Εισαγωγή
Ι Η λειτουργία της σύμβασης στο ιδιωτικό δίκαιο
ΙI Η προβληματική των προδιατυπωμένων συμβατικών όρων
ΙII Ο δικαστικός έλεγχος της προδιατυπωμένης σύμβασης εξαρτημένης εργασίας
ΙV Περιπτωσιολογία μονομερώς διατυπωμένων ρητρών σε συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας
Τελικά συμπεράσματα
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ
Αλφαβητικό Ευρετήριο

Η αδυναμία των εργαζομένων να συμμετάσχουν στη διαμόρφωση των όρων της σύμβασης εργασίας τους, ώστε να προστατεύσουν τα δικαιολογημένα συμφέροντά τους, αποτελεί συχνό φαινόμενο στη σύγχρονη συναλλακτική ζωή. Η παρούσα μονογραφία συνιστά μία ενδελεχή μελέτη των δογματικής αλλά και πρακτικής φύσεως ζητημάτων που αναφύονται από τη χρήση προδιατυπωμένων συμβάσεων στο πεδίο των εργασιακών σχέσεων.

Επιμέρους θεματικές αποτελούν:

  • Η λειτουργία της σύμβασης στο ιδιωτικό δίκαιο και η δομική συμβατική ανισότητα
  • Η προβληματική των προδιατυπωμένων συμβατικών όρων
  • Ο δικαστικός έλεγχος της προδιατυπωμένης σύμβασης εξαρτημένης εργασίας
  • Περιπτωσιολογική ανάλυση της λειτουργίας και των προϋποθέσεων εγκυρότητας μονομερώς διατυπωμένων ρητρών σε συμβάσεις εργασίας

Το έργο αναλύει τις θέσεις της ελληνικής θεωρίας, αξιολογεί τις τάσεις της σύγχρονης νομολογίας και, παραμένοντας συστηματικά και τελολογικά συνεπές προς τις θεμελιώδεις αρχές του εργατικού δικαίου, αξιοποιεί τα νομικά εργαλεία που έχει εισφέρει στο σύστημα του ιδιωτικού δικαίου το δίκαιο προστασίας του καταναλωτή, προκειμένου να προτείνει λύσεις στα προβλήματα που προκύπτουν κατά την εξέταση των προϋποθέσεων εγκυρότητας ρητρών που προσαρτώνται συχνά σε συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας, όπως ενδεικτικά οι ρήτρες μονομερούς μεταβολής των όρων εργασίας, οι ρήτρες επιστροφής εξόδων εκπαίδευσης, οι ποινικές ρήτρες κ.ά. Καθίσταται, έτσι, ένα χρήσιμο βοήθημα τόσο για κάθε νομικό που ασχολείται με το εργατικό δίκαιο, όσο και για επιχειρήσεις και εργαζομένους.

Εκδότης:
Νομική Βιβλιοθήκη

Είστε συνδρομητής Qualex; Συνεχίστε την ανάγνωσή σας, αφού πρώτα συνδεθείτε 

Επιθυμείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο πλούσιο περιεχόμενο της Qualex; 
anchor link
Εγγραφήκατε επιτυχώς στο newsletter!
Η εγγραφή στο newsletter απέτυχε. Παρακαλώ δοκιμάστε αργότερα.
Αρθρογραφία, Νομολογία ή Σχόλια | Άμεση ανάρτηση | Επώνυμη ή ανώνυμη | Προβολή σε χιλιάδες χρήστες σε όλη την Ελλάδα