{{searchResultsTotalItems}}
{{searchResultsTotalItems}}
{{searchResultsTotalItems}}

Περιεχόμενα

Περιεχόμενα

Περιεχόμενα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΟΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ ΑΠΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΔΣ
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΕΠΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΛΛΗΛΟΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΔΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ ΑΠΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΕΠΙΛΟΓΟΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Το έργο «Διεθνείς Συμβάσεις ευθύνης για ρύπανση από πετρέλαιο (CLC) και ρύπανση από πετρέλαιο κίνησης (Bunker)» πραγματεύεται το ζήτημα της αστικής ευθύνης για θαλάσσια ρύπανση από πετρέλαιο. Από το ατύχημα του πλοίου Torrey Canyon, εν έτει 1967, έως σήμερα, το εν λόγω θέμα παραμένει διαχρονικό, αλλά και πιο επίκαιρο από ποτέ. Αντικείμενο της ανά χείρας μελέτης αποτελεί η συγκριτική εξέταση και οριοθέτηση του πεδίου εφαρμογής των Διεθνών Συμβάσεων ευθύνης για ρύπανση από πετρέλαιο (CLC) και ρύπανση από πετρέλαιο κίνησης (Bunker), οι οποίες γνώρισαν ευρύτατη αποδοχή και έτυχαν επιτυχούς εφαρμογής σε διεθνές επίπεδο, με αποτέλεσμα να αποτελούν σημείο αναφοράς για το διεθνές νομοθετικό έργο.

- Στο πρώτο μέρος του έργου αναπτύσσονται αδρομερώς οι βασικές ρυθμίσεις των εν θέματι δύο διεθνών συμβάσεων αναφορικά με την ευθύνη και την αποζημιωτική υποχρέωση σε περίπτωση πετρελαϊκής ρύπανσης.

- Στο δεύτερο μέρος λαμβάνει χώρα η αμοιβαία οριοθέτηση του πεδίου εφαρμογής τους, η οποία είναι τριπλή: ratione loci, ratione materiae και ratione personae. Η οριοθέτηση αυτή γίνεται μέσα από τους άξονες σύγκλισης και απόκλισης των δύο διεθνών συμβάσεων. Μεταξύ άλλων, εξετάζονται οι έννοιες της «ζημίας από ρύπανση», του «πλοίου» και του «πετρελαίου».

- Στο τρίτο μέρος, παρουσιάζεται συνοπτικά το ζήτημα της ρυθμιστικής πληθωρικότητας, επισημαίνονται οι ζώνες αλληλοεπικάλυψης των δύο διεθνών συμβάσεων, εξετάζεται η σχέση που τις συνδέει και αξιολογούνται οι μηχανισμοί που αυτές προβλέπουν για την αντιμετώπιση των μεταξύ τους αλληλοεπικαλύψεων.

Το έργο είναι ενημερωμένο με τις διατάξεις του ΚΙΝΔ (Ν. 5020/2023), κυρίως ως προς τα ειδικά καθεστώτα ευθύνης για ρύπανση, και αποτελεί ένα χρήσιμο βοήθημα για τους δικηγόρους, τα στελέχη της ναυτιλιακής αγοράς και τους νομικούς, εν γένει, που ασχολούνται με το ναυτικό δίκαιο, και δη το ζήτημα της θαλάσσιας ρύπανσης.

Εκδότης:
Νομική Βιβλιοθήκη

Είστε συνδρομητής Qualex; Συνεχίστε την ανάγνωσή σας, αφού πρώτα συνδεθείτε 

Επιθυμείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο πλούσιο περιεχόμενο της Qualex; 
anchor link
Εγγραφήκατε επιτυχώς στο newsletter!
Η εγγραφή στο newsletter απέτυχε. Παρακαλώ δοκιμάστε αργότερα.
Αρθρογραφία, Νομολογία ή Σχόλια | Άμεση ανάρτηση | Επώνυμη ή ανώνυμη | Προβολή σε χιλιάδες χρήστες σε όλη την Ελλάδα